BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PER SHTYP
Material filmik mbi aktivitetet kryesore të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017

Data e publikimit: 26.12.2017

 

Viti 2017 përkon me 25-vjetorin e krijimit të sistemit bankar dynivelor në Shqipëri dhe krijimin e Bankës së Shqipërisë si një banke qendrore moderne. Gjatë këtyre viteve, institucioni ynë është rritur dhe transformuar pa ndërprerje. Sot 25 vite më pas Banka e Shqipërisë ka arritur të ndërtojë një institucion të rëndësishëm vendimmarrës të njëjtë me shumicën e bankave të tjera qendrore kudo në botë.

Po 2017?