BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti i Politikës Monetare 2023/III

Data e publikimit: 08.08.2023

 

Ditën e enjte, datë 10 gusht 2023, ora 10:00, në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2023/III.

Takimi u zhvillua për gazetarët e ekonomisë pa praninë e kamerave.

Pas zhvillimit të këtij takimi, Raporti i Politikës Monetare 2023/III, do të publikohet në faqen e internetit.