BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 2017

Data e publikimit: 25.06.2018

 

Ditën e enjte,  dt. 28 qershor 2018, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë  u zhvillua prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 2017.

Takimi u zhvillua për gazetarët e ekonomisë pa praninë e kamerave.