BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti Vjetor 2019

Data e publikimit: 08.07.2020

 

Ekonomia shqiptare vijoi të rritet në nëntëmujorin e vitit 2019, e mbështetur kryesisht nga konsumi privat dhe eksportet e shërbimeve. Rritja ekonomike rezultoi 2.9% nga 4.1% një vit më parë. Ky ngadalësim reflekton prodhimin më të ulët të energjisë elektrike dhe rënien e aktivitetit ndërtues. Tërmeti, i cili goditi vendin në fund të vitit, ka shtuar pasiguritë për rritjen ekonomike në afatin e shkurtër, ndërkohë që treguesit e stabilitetit makroekonomik dhe perspektiva afatmesme ekonomike është pozitive.