BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti i Politikës Monetare 2019/III

Data e publikimit: 14.08.2019

 

Ditën e enjte, datë 15 gusht 2019, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2019/III.

Takimi do të zhvillohet për gazetarët e ekonomisë pa praninë e kamerave.

Pas zhvillimit të këtij takimi, Raporti i Politikës Monetare 2019/III, do të publikohet në faqen e internetit.