BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti i Politikës Monetare 2018/II

Data e publikimit: 07.05.2018

 

Ditën e enjte, datë 10 maj 2018, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2018/II për gazetarët e ekonomisë pa praninë e kamerave.