BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti i Stabilitetit Financiar 6M I 2019

Data e publikimit: 08.10.2019

 

Ditën e mërkurë,  datë 9 tetor 2019, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6M I 2019. 

Takimi u zhvillua për gazetarët e ekonomisë pa praninë e kamerave.