BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2020

Data e publikimit: 29.04.2021

 

Sot u zhvillua online prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6M II 2020.

Pas zhvillimit të këtij prezantimi, Raporti i Stabilitetit Financiar 6M II 2020 u publikua në faqen e internetit.