BANKA E SHQIPËRISË

VENDIMET E POLITIKËS MONETARE

Data e publikimit: 04.05.2023

 

Një vështrim i shpejtë mbi

deklaratën e politikës monetare

3 maj 2023

Çfarë u vendos?

1111

Norma bazë e  interesit e pandryshuar, në nivelin 3%

Ky vendim faktorizon rënien e inflacionit brenda dhe jashtë vendit dhe gjykimin tonë se kushtet aktuale monetare e financiare do të mundësojnë kthimin e inflacionit në objektiv brenda vitit të ardhshëm. 

Megjithatë, kërkesa e lartë konsumatore dhe rritja e shpejtë e pagave mund të kërkojnë vijimin e normalizimit të qëndrimit të politikës monetare në të ardhmen.

 

Parashikimet e Bankës së Shqipërisë

Slide2  700

Si parashikohet ekonomia?

Slide3 700

 

Inflacioni

Slide4 700