BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti i Politikës Monetare 2019/IV

Data e publikimit: 13.11.2019

 

Në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua prezantimi i Raporti i Politikës Monetare 2019/IV.

Takimi u zhvillua me gazetarë të ekonomisë pa praninë e kamerave.