BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2018

Data e publikimit: 18.06.2019

 

Ditën e enjte, datë 20 qershor 2019, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë  do të zhvillohet prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 2018.

Takimi do të zhvillohet për gazetarët e ekonomisë pa praninë e kamerave.

Raporti i plotë