BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Raporti i Politikës Monetare 2018/IV

Data e publikimit: 28.12.2018

 

Ditën e hënë,  datë 31 dhjetor 2018, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë  u zhvillua prezantimi i  Raportit të Politikës Monetare 2018/IV.

Pas zhvillimit të këtij takimi, Raporti i Politikës Monetare 2018/IV u publikua në faqen e internetit.