Baza e të dhënave të serive kohore të Bankës së Shqipërisë

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate
Përshkrimi:
Institucioni:
Metodologjia:

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu