Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » KURSI I KEMBIMIT
Përshkrimi: Kursi i këmbimit në ditën e fundit të muajit nga viti 2002.
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Kursi i këmbimit të monedhave të huaja kundrejt lekut në ditën e fundit të muajit përfaqëson kursin zyrtar të këmbimit (fiksin), në ditën e fundit të çdo muaji.Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") llogaritet sipas Udhezimit"Mbi mënyrën e llogaritjes së "fiksit" të kursit të këmbimit të lekut, " miratuar me vendim të Këshillit Mbikqyrës, Nr.66, datë 30.08.2006.Kursi i këmbimit i Juanit kinez CNY dhe CNH ka filluar të publikohet nga muaji tetor 2016 dhe lira turke TRY në gusht 2018.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Jeni Japonez (per 100) (JPY)
2 Sterlina Angleze (GBP)
3 Franga Zvicerane (CHF)
4 E U R O
5 Ari (oz)
6 Argjendi (oz)
7 Dollari Australian (AUD)
8 Dollari Kanadez (CAD)
9 Korona Suedeze (SEK)
10 Korona Norvegjeze (NOK)
11 Korona Daneze (DKK)
12 Lira Turke (TRY)
13 Dollari Amerikan (USD)
14 Spec Drawing RIGH
15 Juani Kinez (onshore) CNY
16 Juani Kinez (offshore) CNH

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org