Seri Kohore - Bilanci i Pagesave

Kërkim

 Tabela  Treguesi

Agregate

Pozicioni:Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » BILANCI I PAGESAVE

Indikatorët më të rëndësishëm


Bilanci i Pagesave

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu