Seri Kohore - Borxhi i Jashtëm Bruto

Kërkim

 Tabela  Treguesi 

Borxhi i Jashtëm Bruto

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org