Seri Kohore - Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare (PIN)

Kërkim

 Tabela  TreguesiPozicioni i Investimeve Ndërkombëtare (PIN)

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org