BANKA E SHQIPËRISË

DEKLARATË PËR SHTYP
Mbi ndërhyrjet në tregun e parasë dhe në tregun valutor gjatë tremujorit të katërt të vitit 2016

Data e publikimit: 27.03.2017

 

1.1. Operacione t ë tregut t ë hapur

Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2016, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në tregun e parasë nëpërmjet operacioneve të tregut të hapur. Njëkohësisht, Banka e Shqipërisë ka kryer veprime me bankat e nivelit të dytë, me qëllim administrimin e portofolit të saj të bonove të thesarit.

 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu