Banka e Shqiperise- Banka e Shqiperise https://www.bankofalbania.org/ Wed, 12 Dec 2018 03:51:41 +0100 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Workshop-in e 12-të të Kërkimeve, 6 dhjetor 2018]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Workshop-in_e_12te_te_Kerkimeve_6_dhjetor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-12-06 12:09:39 <![CDATA[Mbi Workshop-in e 12-të të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_Workshop-in_e_12-te_te_Kerkimeve_Ekonomike_ne_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-12-06 12:51:02 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në konferencën e përbashkët për shtyp me Shefin e Misionit të FMN-së dhe Ministrin e Financave dhe Ekonomisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_konferencen_e_perbashket_per_shtyp_me_Shefin_e_Misionit_te_FMN-se_dhe_Ministrin_e_Financave_dhe_Ekonomise.html Banka e Shqiperise 2018-11-20 15:58:11 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko, në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2019]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_seancen_degjimore_te_Komisionit_Parlamentar_te_Ekonomise_dhe_Financave_mbi_projektbuxhetin_2019.html Banka e Shqiperise 2018-11-19 09:38:53 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores Ahmetaj në konferencën rajonale “Planifikimi i rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme”]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_Ahmetaj_ne_konferencen_rajonale_Planifikimi_i_rimekembjes_dhe_nderhyrjes_se_jashtezakonshme.html Banka e Shqiperise 2018-11-15 09:12:07 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me FinSAC të Bankës Botërore organizojnë Konferencën Rajonale me temë “Planifikimi i rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_FinSAC_te_Bankes_Boterore_organizojne_Konferencen_Rajonale_me_teme_Planifikimi_i_rimekembjes_dhe_nderhyrjes_se_jashtezakonshme.html Banka e Shqiperise 2018-11-15 10:45:49 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me FinSAC të Bankës Botërore organizon Konferencën Rajonale me temë “Planifikimi i rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_FinSAC_te_Bankes_Boterore_organizon_Konferencen_Rajonale_me_teme_Planifikimi_i_rimekembjes_dhe_nderhyrjes_se_jashtezakonshme.html Banka e Shqiperise 2018-11-15 16:32:29 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_ceremonine_e_diplomimit_te_studenteve_te_Fakultetit_Ekonomik_Universiteti_i_Tiranes_22195.html Banka e Shqiperise 2018-11-07 10:00:00 <![CDATA[Mbi nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë dhe Bordit të Përbashkët të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Mbi_nenshkrimin_e_marreveshjes_se_bashkepunimit_midis_Bankes_se_Shqiperise_dhe_Bordit_te_Perbashket_te_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme.html Banka e Shqiperise 2018-11-07 20:33:53 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_misionin_e_Fondit_Monetar_Nderkombetar.html Banka e Shqiperise 2018-11-06 16:56:24 <![CDATA[Mbylli punimet Konferenca Vjetore 2018 e Bankës së Shqipërisë: Konkluzionet]]> /Shtypi/Mbylli_punimet_Konferenca_Vjetore_2018_e_Bankes_se_Shqiperise_Konkluzionet.html Banka e Shqiperise 2018-11-02 12:08:51 <![CDATA[Konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me Shkollën Ekonomike dhe të Shkencave Politike të Londrës, datë 1 nëntor 2018]]> /Shtypi/Konferenca_vjetore_e_Bankes_se_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_Shkollen_Ekonomike_dhe_te_Shkencave_Politike_te_Londres_date_1_nentor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-11-01 14:48:39 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën Vjetore të Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferecen_Vjetore_te_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-11-01 09:10:35 <![CDATA[Çel punimet konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Cel_punimet_konferenca_vjetore_e_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-11-01 10:56:45 <![CDATA[Workshop-i XII i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore]]> /Shtypi/Workshop-i_XII_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore.html Banka e Shqiperise 2018-10-23 09:49:02 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e Banka Intesa Sanpaolo Albania, me rastin e 10-vjetorit të operimit të saj në Shqipëri]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_ceremonine_e_Banka_IntesaSanPaolo_Albania_me_rastin_e_10-vjetorit_te_operimit_te_saj_ne_Shqiperi.html Banka e Shqiperise 2018-10-18 13:23:47 <![CDATA[Mbi takimet e Guvernatorit Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_takimet_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_zhvillimit_te_Mbledhjeve_Vjetore_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore_21815.html Banka e Shqiperise 2018-10-15 10:16:56 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 3 tetor 2018, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_3_tetor_2018_ora_16_00.html Banka e Shqiperise 2018-10-02 11:47:40 <![CDATA[Mbi publikimin e vrojtimeve mbi “Gjendjen financiare dhe huamarrjen e familjeve dhe ndërmarrjeve në Shqipëri”]]> /Shtypi/Mbi_publikimin_e_vrojtimeve_mbi_Gjendjen_financiare_dhe_huamarrjen_e_familjeve_dhe_ndermarrjeve_ne_Shqiperi.html Banka e Shqiperise 2018-10-02 16:36:12 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e Republikës së Hungarisë në Shqipëri Sh.T.Z. Lóránt Balla]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_Republikes_se_Hungarise_ne_Shqiperi_Sh_T_Z_L_r_nt_Balla.html Banka e Shqiperise 2018-09-27 14:16:30 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6MI 2018]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Stabilitetit_Financiar_6MI_2018.html Banka e Shqiperise 2018-09-26 16:18:52 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, merr pjesë në Klubin e Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_merr_pjese_ne_Klubin_e_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit_21585.html Banka e Shqiperise 2018-09-24 09:39:11 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko, në Konferencën e II-të të Muzeut të Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_e_II-te_te_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-09-20 11:22:57 <![CDATA[Fjala hapëse e zj. Elisabeta Gjoni, Zëvendësguvernatore e Parë e Bankës së Shqipërisë në Konferencën e II-të të Muzeut]]> /Shtypi/Fjala_hapese_nga_zj_Elisabeta_Gjoni_Zevendesguvernatore_e_Pare_e_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-09-20 11:25:41 <![CDATA[Organizohet Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, ''Roli i parasë gjatë luftërave'']]> /Shtypi/Organizohet_Konferenca_II_e_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise_Roli_i_parase_gjate_lufterave.html Banka e Shqiperise 2018-09-20 14:24:05 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në prezantimin e z. Patrizio Pagano, Drejtor Ekzekutiv i Bankës Botërore për Shqipërinë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_prezantimin_e_z_Patrizio_Pagano_Drejtor_Ekzekutiv_i_Bankes_Boterore_per_Shqiperine.html Banka e Shqiperise 2018-09-18 11:17:54 <![CDATA[Mbi prezantimin e z. Patrizio Pagano, Drejtor Ekzekutiv i Bankës Botërore për Shqipërinë]]> /Shtypi/Mbi_prezantimin_e_z_Patrizio_Pagano_Drejtor_Ekzekutiv_i_Bankes_Boterore_per_Shqiperine.html Banka e Shqiperise 2018-09-18 13:24:44 <![CDATA[Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, ''Roli i parasë gjatë luftërave'', 20 shtator 2018]]> /Shtypi/Konferenca_II_e_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise_Roli_i_parase_gjate_lufterave_20_shtator_2018.html Banka e Shqiperise 2018-09-14 11:02:51 <![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XII i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, Tiranë, 6-7 dhjetor 2018]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XII_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_Tirane_6-7_dhjetor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-08-10 15:44:21 <![CDATA[Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2018/III]]> /Shtypi/Raporti_Tremujor_i_Politikes_Monetare_2018_III_21359.html Banka e Shqiperise 2018-08-09 13:12:13 <![CDATA[Banka e Shqipërisë publikon për konsultim publik projektligjin “Për shërbimet e pagesave në Republikën e Shqipërisë”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_publikon_per_konsultim_publik_projektligjin_Per_sherbimet_e_pagesave_ne_Republiken_e_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-08-07 11:30:47 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 1 gusht 2018, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_1_gusht_2018_ora_16_00.html Banka e Shqiperise 2018-07-24 11:04:44 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_misionit_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar.html Banka e Shqiperise 2018-07-17 15:18:49 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Universitetit Europian të Tiranës]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_ceremonine_e_diplomimit_te_studenteve_te_Universitetit_Europian_te_Tiranes.html Banka e Shqiperise 2018-07-16 14:28:29 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Universitetit Evropian të Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_ceremonine_e_diplomimit_te_studenteve_te_Universitetit_Evropian_te_Tiranes.html Banka e Shqiperise 2018-07-16 14:31:16 <![CDATA[Prezantohet studimi i Bankës Botërore për financimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme]]> /Shtypi/Prezantohet_studimi_i_Bankes_Boterore_per_financimin_e_ndermarrjeve_mikro_te_vogla_dhe_te_mesme.html Banka e Shqiperise 2018-07-10 17:23:52 <![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2018]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2018.html Banka e Shqiperise 2018-07-05 12:34:07 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores Ahmetaj në forumin “Empowering financial inclusion through financial education”, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave dhe Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_Ahmetaj_ne_forumin_Empowering_financial_inclusion_through_financial_education_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave_dhe_Banka_e_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-06-29 12:57:56 <![CDATA[Prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 2017]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Mbikeqyrjes_2017.html Banka e Shqiperise 2018-06-25 16:15:50 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e Fondit Evropian për Evropën Juglindore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Fondit_Evropian_per_Evropen_Juglindore.html Banka e Shqiperise 2018-06-22 13:16:09 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko në Konferencën e Bankës së Shqipërisë “Modernizimi i sistemeve të pagesave me vlerë të vogël në Shqipëri”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_Konferencen_e_Bankes_se_Shqiperise_Modernizimi_i_sistemeve_te_pagesave_me_vlere_te_vogel_ne_Shqiperi.html Banka e Shqiperise 2018-06-21 10:48:03 <![CDATA[Banka e Shqipërisë organizon konferencën me temë “Modernizimi i sistemeve të pagesave me vlerë të vogël”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_organizon_konferencen_me_teme_Modernizimi_i_sistemeve_te_pagesave_me_vlere_te_vogel.html Banka e Shqiperise 2018-06-21 11:59:50 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë të Bankës së Shqipërisë zj. Elisabeta Gjoni, në Konferencën e Bankës së Shqipërisë “Modernizimi i sistemeve të pagesave me vlerë të vogël në Shqipëri”]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_te_Bankes_se_Shqiperise_zj_Elisabeta_Gjoni_ne_Konferencen_e_Bankes_se_Shqiperise_Modernizimi_i_sistemeve_te_pagesave_me_vlere_te_vogel_ne_Shqiperi.html Banka e Shqiperise 2018-06-21 15:52:47 <![CDATA[Mbledhja e Katërt Vjetore e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave]]> /Shtypi/Mbledhja_e_Katert_Vjetore_e_Komitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave.html Banka e Shqiperise 2018-06-21 16:51:49 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadoren e Republikës Franceze në Tiranë, SH. S. Zj. Christina Vasak, dhe Shefin e Sektorit Ekonomik Rajonal, rezident në Sofje, z. Jean-Marie Demange]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadoren_e_Republikes_Franceze_ne_Tirane_SH_S_Zj_Christina_Vasak_dhe_Shefin_e_Sektorit_Ekonomik_Rajonal_rezident_ne_Sofje_z_Jean-Marie_Demange.html Banka e Shqiperise 2018-06-20 15:00:19 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në samitin e vendeve të rajonit me temë ''Stabiliteti financiar dhe monetar në rajon, 10 vjet pas krizës financiare globale'', Becic, Mal i Zi]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_samitin_e_vendeve_te_rajonit_me_teme_Stabiliteti_financiar_dhe_monetar_ne_rajon_10_vjet_pas_krizes_financiare_globale_Becic_Mal_i_Zi.html Banka e Shqiperise 2018-06-18 11:20:47 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në samitin e vendeve të rajonit me temë ''Stabiliteti financiar dhe monetar në rajon, 10 vjet pas krizës financiare globale'', Becic, Mal i Zi]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_samitin_e_vendeve_te_rajonit_me_teme_Stabiliteti_financiar_dhe_monetar_ne_rajon_10_vjet_pas_krizes_financiare_globale_Becic_Mal_i_Zi.html Banka e Shqiperise 2018-06-18 11:31:44 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dhe Banka Qendrore Evropiane organizojnë seminarin rajonal në fushën e statistikave të bankës qendrore]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dhe_Banka_Qendrore_Evropiane_organizojne_seminarin_rajonal_ne_fushen_e_statistikave_te_bankes_qendrore_20744.html Banka e Shqiperise 2018-06-13 12:21:50 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko në Seminarin Rajonal të Statistikave, organizuar nga Banka e Shqipërisë dhe Banka Qendrore Evropiane, 13 qershor 2018]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Seminarin_Rajonal_te_Statistikave_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise_dhe_Banka_Qendrore_Evropiane_13_qershor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-06-13 10:27:39 <![CDATA[Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, çel ekspozitën e përkohshme ''Gjergj Kastrioti Skënderbeu në monedhën dhe kartëmonedhën shqiptare'' në Prizren, Kosovë]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_Banken_Qendrore_te_Republikes_se_Kosoves_cel_ekspoziten_e_perkohshme_Gjergj_Kastrioti_Skenderbeu_ne_monedhen_dhe_kartemonedhen_shqiptare_ne_Prizren_Kosove.html Banka e Shqiperise 2018-06-11 14:28:46