boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Sun, 25 Feb 2024 09:25:35 +0100 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në mbledhjen e Konstituencës për vitin 2024]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_mbledhjen_e_Konstituences_per_vitin_2024.html boa_external_2017 2024-02-16 09:19:18 <![CDATA[Mbledhja e Konstituencës së FMN-së dhe BB-së mbahet për herë të parë në Shqipëri]]> /Shtypi/Mbledhja_e_Konstituences_se_FMN-se_dhe_BB-se_mbahet_per_here_te_pare_ne_Shqiperi.html boa_external_2017 2024-02-16 10:20:28 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 2024/I, datë 15 shkurt 2024]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2024_I_date_15_shkurt_2024.html boa_external_2017 2024-02-13 14:44:38 <![CDATA[Një vështrim i shpejtë mbi deklaratën e politikës monetare 7 shkurt 2024]]> /Shtypi/Nje_veshtrim_i_shpejte_mbi_deklaraten_e_politikes_monetare_7_shkurt_2024.html boa_external_2017 2024-02-08 13:41:41 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore organizojnë workshop-in “Modernizimi i sistemeve të pagesave në Shqipëri”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_Banken_Boterore_organizojne_workshop-in_Modernizimi_i_sistemeve_te_pagesave_ne_Shqiperi.html boa_external_2017 2024-02-08 14:19:40 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dakordëson me Bankën Qendrore Evropiane zgjatjen e afatit të linjës së likuiditetit në euro, deri në muajin janar 2025]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dakordeson_me_Banken_Qendrore_Evropiane_zgjatjen_e_afatit_te_linjes_se_likuiditetit_ne_euro_deri_ne_muajin_janar_2025.html boa_external_2017 2024-01-30 09:41:48 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH-it 2023-2024.]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Prezantimin_e_Raportit_te_Tranzicionit_te_BERZH-it_2023-2024.html boa_external_2017 2024-01-29 10:28:07 <![CDATA[Prezantohet Raporti i Tranzicionit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 2023-2024]]> /Shtypi/Prezantohet_Raporti_i_Tranzicionit_te_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_2023-2024.html boa_external_2017 2024-01-29 13:32:23 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të organizuar nga ”Euromoney”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Lindore_te_organizuar_nga_Euromoney_37317.html boa_external_2017 2024-01-18 09:08:37 <![CDATA[Mbi ndërprerjen e përllogaritjes dhe publikimit të normave TRIBID/TRIBOR]]> /Shtypi/Mbi_nderprerjen_e_perllogaritjes_dhe_publikimit_te_normave_TRIBID_TRIBOR.html boa_external_2017 2024-01-09 14:34:29 <![CDATA[Një vështrim i shpejtë mbi deklaratën e politikës monetare 20 dhjetor 2023]]> /Shtypi/Nje.html boa_external_2017 2023-12-22 10:39:24 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 20 dhjetor 2023]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_20_dhjetor_2023.html boa_external_2017 2023-12-20 16:46:41 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në takimin me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_takimin_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_37049.html boa_external_2017 2023-12-18 13:33:14 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias gjatë aktivitetit ''Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2023'']]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_gjate_aktivitetit_Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2023.html boa_external_2017 2023-12-18 13:35:46 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën Ndërkombëtare të Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_Nderkombetare_te_Fakultetit_te_Ekonomise_te_Universitetit_te_Tiranes.html boa_external_2017 2023-12-16 09:53:15 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në mbrëmjen e Vitit të Ri të Shoqatës Shqiptare të Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_mbremjen_e_Vitit_te_Ri_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave.html boa_external_2017 2023-12-15 09:26:26 <![CDATA[Mbledhja e Nëntë Vjetore e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave]]> /Shtypi/Mbledhja_e_Nente_Vjetore_e_Komitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave.html boa_external_2017 2023-12-13 13:34:57 <![CDATA[Mbi afatin përfundimtar të këmbimit të disa kartëmonedhave pa kurs ligjor]]> /Shtypi/Mbi_afatin_perfundimtar_te_kembimit_te_disa_kartemonedhave_pa_kurs_ligjor.html 31 dhjetor 2023 është afati i fundit për këmbimin e kartëmonedhave pa kurs ligjor si më poshtë:]]> boa_external_2017 2023-12-12 09:58:40 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Workshop-in XVII të Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore, të organizuar nga Banka e Shqipërisë 4 dhjetor 2023]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Workshop-in_XVII_te_Kerkimeve_Ekonomike_per_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise_4_dhjetor_2023.html boa_external_2017 2023-12-04 08:30:50 <![CDATA[Mbi Workshop-in XVII të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_Workshop-in_XVII_te_Kerkimeve_Ekonomike_ne_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2023-12-04 12:05:44 <![CDATA[Organizohet Workshop-i XVII i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, 4-5 dhjetor 2023]]> /Shtypi/Organizohet_Workshop-i_XVII_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_4-5_dhjetor_2023.html boa_external_2017 2023-12-01 14:40:40 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën e organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_e_organizuar_nga_Autoriteti_i_Konkurrences.html boa_external_2017 2023-11-23 08:52:05 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja e Parë Minxhozi merr pjesë në workshopin e nivelit të lartë mbi zhvillimet e sistemeve të pagesave nga bankat qendrore, të organizuar nga Banka Qendrore Evropiane]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_e_Pare_Minxhozi_merr_pjese_ne_workshopin_e_nivelit_te_larte_mbi_zhvillimet_e_sistemeve_te_pagesave_nga_bankat_qendrore_te_organizuar_nga_Banka_Qendrore_Evropiane.html boa_external_2017 2023-11-17 12:48:52 <![CDATA[Guvernatori Sejko takon Ambasadorin e ri të Sllovakisë, Sh.T.Z. Albin Otruba]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takon_Ambasadorin_e_ri_te_Sllovakise_Sh_T_Z_Albin_Otruba.html boa_external_2017 2023-11-16 14:03:30 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko, në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2024]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_seancen_degjimore_te_Komisionit_Parlamentar_te_Ekonomise_dhe_Financave_mbi_projektbuxhetin_2024.html boa_external_2017 2023-11-10 10:55:28 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2023/IV]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2023_IV.html boa_external_2017 2023-11-08 12:45:13 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore organizon Forumin e Nivelit të Lartë me temë ''Klima, Makroekonomia dhe Financat: Risqet dhe ndikimet që i shoqërojnë'']]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_Banken_Boterore_organizon_Forumin_e_Nivelit_te_Larte_me_teme_Klima_Makroekonomia_dhe_Financat_Risqet_dhe_ndikimet_qe_i_shoqerojne.html boa_external_2017 2023-11-08 14:26:32 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në forumin e Nivelit të Lartë me temë: “Klima, Makroekonomia dhe Financat: Risqet dhe ndikimet që i shoqërojnë”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_ne_Forumin_e_Green_Finance.html boa_external_2017 2023-11-08 09:49:39 <![CDATA[Muzeu i Bankës së Shqipërisë zhvilloi dy ekspozita me fotografi në kuadër të ''Netëve të Muzeut'', tetor 2023]]> /Shtypi/Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise_zhvilloi_dy_ekspozita_me_fotografi_ne_kuader_te_Neteve_te_Muzeut_tetor_2023.html boa_external_2017 2023-11-03 11:16:12 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore organizojnë Forumin e Nivelit të Lartë]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_Banken_Boterore_organizojne_Forumin_e_Nivelit_te_Larte_me_teme_Climate_Macroeconomy_and_Finance_Navigating_Risks_and_Driving_Impacts.html boa_external_2017 2023-11-03 15:14:12 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në Workshopin e gjashtë dedikuar Planifikimit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_Workshopin_e_gjashte_dedikuar_Planifikimit_te_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme.html boa_external_2017 2023-11-02 12:42:06 <![CDATA[Një vështrim i shpejtë mbi deklaratën e politikës monetare 1 nëntor 2023]]> /Shtypi/VENDIMETEPOLITIK_S_MONETARE_11_2023.html boa_external_2017 2023-11-02 16:17:06 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 1 nëntor 2023]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_1_nentor_2023.html boa_external_2017 2023-11-01 15:00:46 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në konferencën e përbashkët për shtyp me Shefen e Misionit të FMN-së dhe Ministrin e Financave dhe Ekonomisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_konferencen_e_perbashket_per_shtyp_me_Shefen_e_Misionit_te_FMN-se_dhe_Ministrin_e_Financave_dhe_Ekonomise.html boa_external_2017 2023-10-27 10:55:49 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvilloi një takim me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_nje_takim_me_misionin_e_Fondit_Monetar_Nderkombetar.html boa_external_2017 2023-10-18 12:20:15 <![CDATA[Mbi takimet e Guvernatorit Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_takimet_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_zhvillimit_te_Mbledhjeve_Vjetore_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore_36290.html boa_external_2017 2023-10-15 09:27:52 <![CDATA[Deklarata e Guvernatorit Sejko për Mbledhjet Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Deklarata_e_Guvernatorit_Sejko_per_Mbledhjet_Vjetore_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2023-10-15 09:44:05 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja Ahmetaj përshëndet prezantimin e raportit të Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_Ahmetaj_pershendet_prezantimin_e_raportit_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar.html boa_external_2017 2023-10-10 13:50:45 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me temë “Sfidat dhe perspektiva e bashkëpunimit ekonomik Kosovë-Shqipëri dhe rajon”, në Prishtinë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Konferencen_Shkencore_Nderkombetare_me_teme_Sfidat_dhe_perspektiva_e_bashkepunimit_ekonomik_Kosove-Shqiperi_dhe_rajon_ne_Prishtine.html boa_external_2017 2023-10-06 16:25:05 <![CDATA[Një vështrim i shpejtë mbi deklaratën e politikës monetare 03 tetor 2023]]> /Shtypi/VENDIMETEPOLITIK_S_MONETARE_10_2023.html Norma bazë e interesit e pandryshuar, në nivelin 3%

]]>
boa_external_2017 2023-10-05 14:20:03
<![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare 20 dhjetor 2023, ora 16:00“.]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_20_dhjetor_2023_ora_16_00.html boa_external_2017 2023-10-02 14:50:48 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Konferencën e 9-të Vjetore të Kërkimeve, të organizuar nga Banka Kombëtare e Maqedonisë së Veriut]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Konferencen_e_9-te_Vjetore_te_Kerkimeve_te_organizuar_nga_Banka_Kombetare_e_Maqedonise_se_Veriut.html boa_external_2017 2023-09-30 08:57:15 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Forumin e Ministrave të Ekonomisë të organizuar në Tiranë me titull “Tregu i përbashkët rajonal – një hap drejt Tregut Unik të BE”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_e_Ministrave_te_Ekonomise_te_organizuar_ne_Tirane_me_titull_Tregu_i_perbashket_rajonal_nje_hap_drejt_Tregut_Unik_te_BE.html boa_external_2017 2023-09-27 09:50:33 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Forumin e Ministrave të Ekonomisë të organizuar në Tiranë me titull “Tregu i përbashkët rajonal – një hap drejt Tregut Unik të BE”]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Forumin_e_Ministrave_te_Ekonomise_te_organizuar_ne_Tirane_me_titull_Tregu_i_perbashket_rajonal_nje_hap_drejt_Tregut_Unik_te_BE.html boa_external_2017 2023-09-27 09:57:36 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me Ministrin e Financave dhe Ekonomisë, z. Ervin Mete]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_Ministrin_e_Financave_dhe_Ekonomise_z_Ervin_Mete.html boa_external_2017 2023-09-22 14:02:11 <![CDATA[Guvernatori Sejko takon Përfaqësuesin e ri Rezident Rajonal për Ballkanin Perëndimor të FMN-së]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takon_Perfaqesuesin_e_ri_Rezident_Rajonal_per_Ballkanin_Perendimor_te_FMN-se.html boa_external_2017 2023-09-07 13:51:06 <![CDATA[Një vështrim i shpejtë mbi deklaratën e politikës monetare 02 gusht 2023]]> /Shtypi/VENDIMETEPOLITIK_S_MONETARE_35777.html boa_external_2017 2023-08-03 14:01:47 <![CDATA[Pyetje – përgjigje të konferencës për shtyp, 2 gusht 2023]]> /Shtypi/Pyetje_pergjigje_te_konferences_per_shtyp_2_gusht_2023.html Pyetje: Ju e përmendët pak gjatë fjalës tuaj mbiçmimin e lekut kundrejt monedhave të huaja aktualisht keni konstatuar problematika në tregun e këmbimit valutor dhe a parashikoni të ndërhyni dhe çfarë masash lehtësuese po diskutoni apo i jeni në diskutim në lidhje me eksportuesit?

]]>
boa_external_2017 2023-08-02 17:40:37
<![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XVII i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, Tiranë, 4-5 dhjetor 2023]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XVII_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_Tirane_4-5_dhjetor_2023.html boa_external_2017 2023-07-25 11:39:15 <![CDATA[Guvernatori Sejko në konferencën e 9-të të BQE-së për vendet EQLJL-së]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_ne_konferencen_e_9-te_te_BQE-se_per_vendet_EQLJL-se.html boa_external_2017 2023-07-18 08:49:26