Banka e Shqiperise- Banka e Shqiperise https://www.bankofalbania.org/ Wed, 20 Feb 2019 20:31:17 +0100 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Mbledhjen e Konstituencës* së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të Bankës Botërore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Mbledhjen_e_Konstituences_se_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_te_Grupit_te_Bankes_Boterore_23155.html Banka e Shqiperise 2019-02-18 09:07:26 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2019/I]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2019_I.html Banka e Shqiperise 2019-02-11 14:25:47 <![CDATA[Sqarim mbi deklaratat lidhur me Bankën Amerikane të Investimeve]]> /Shtypi/Sqarim_mbi_deklaratat_lidhur_me_Banken_Amerikane_te_Investimeve.html Banka e Shqiperise 2019-02-07 10:16:35 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 6 shkurt 2019]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_6_shkurt_2019.html Banka e Shqiperise 2019-02-06 14:03:38 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 6 shkurt 2019, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_6_shkurt_2019_ora_16_00.html Banka e Shqiperise 2019-02-05 12:09:25 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Dytë Ahmetaj në konferencën “Balancimi i mundësive dhe rreziqeve FinTech – zbatimi i “Axhendës së Balit”]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Dyte_Ahmetaj_ne_konferencen_Balancimi_i_mundesive_dhe_rreziqeve_FinTech_zbatimi_i_Axhendes_se_Balit.html Banka e Shqiperise 2019-01-29 16:03:00 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Zëvendësguvernatores së Dytë, zj. Ahmetaj, në konferencën “Balancimi i mundësive dhe rreziqeve FinTech – zbatimi i Axhendës së Balit”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Zevendesguvernatores_se_Dyte_zj_Ahmetaj_ne_konferencen_Balancimi_i_mundesive_dhe_rreziqeve_FinTech_zbatimi_i_Axhendes_se_Balit.html Banka e Shqiperise 2019-01-29 16:00:38 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të organizuar nga ''Euromoney'']]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Lindore_te_organizuar_nga_Euromoney.html Banka e Shqiperise 2019-01-16 14:44:33 <![CDATA[Material filmik mbi aktivitetet kryesore të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018]]> /Shtypi/Material_filmik_mbi_aktivitetet_kryesore_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2018_22713.html Banka e Shqiperise 2018-12-28 11:15:50 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2018/IV]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2018_IV.html Banka e Shqiperise 2018-12-28 11:19:16 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 24 dhjetor 2018]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_24_dhjetor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-12-24 16:06:32 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp mbi veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2018]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_mbi_veprimtarine_e_Bankes_se_Shqiperise_gjate_vitit_2018.html Banka e Shqiperise 2018-12-24 16:13:57 <![CDATA[Pyetje përgjigjet e konferencës për shtyp të datës 24 dhjetor 2018]]> /Shtypi/Pyetje_pergjigjet_e_konferences_per_shtyp_te_dates_24_dhjetor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-12-24 18:09:44 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias.html Banka e Shqiperise 2018-12-20 15:04:36 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_22507.html Banka e Shqiperise 2018-12-20 14:20:04 <![CDATA[''Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2018'']]> /Shtypi/_Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2018.html Banka e Shqiperise 2018-12-17 13:06:37 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e dytë të nivelit të lartë për remitancat]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_e_dyte_te_nivelit_te_larte_per_remitancat.html Banka e Shqiperise 2018-12-14 12:54:58 <![CDATA[Takimi i dytë i nivelit të lartë në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit për Remitancat ndërmjet Bankës së Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë]]> /Shtypi/Takimi_i_dyte_i_nivelit_te_larte_ne_kuader_te_Memorandumit_te_Mirekuptimit_per_Remitancat_ndermjet_Bankes_se_Shqiperise_Ministrit_te_Shtetit_per_Diasporen_dhe_Ministrise_se_Financave_dhe_Ekonomise.html Banka e Shqiperise 2018-12-14 14:26:12 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin përmbyllës të vitit 2018 të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_permbylles_te_vitit_2018_te_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave.html Banka e Shqiperise 2018-12-13 08:44:35 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Workshop-in e 12-të të Kërkimeve, 6 dhjetor 2018]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Workshop-in_e_12te_te_Kerkimeve_6_dhjetor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-12-06 12:09:39 <![CDATA[Mbi Workshop-in e 12-të të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_Workshop-in_e_12-te_te_Kerkimeve_Ekonomike_ne_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-12-06 12:51:02 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në konferencën e përbashkët për shtyp me Shefin e Misionit të FMN-së dhe Ministrin e Financave dhe Ekonomisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_konferencen_e_perbashket_per_shtyp_me_Shefin_e_Misionit_te_FMN-se_dhe_Ministrin_e_Financave_dhe_Ekonomise.html Banka e Shqiperise 2018-11-20 15:58:11 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko, në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2019]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_seancen_degjimore_te_Komisionit_Parlamentar_te_Ekonomise_dhe_Financave_mbi_projektbuxhetin_2019.html Banka e Shqiperise 2018-11-19 09:38:53 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me FinSAC të Bankës Botërore organizon Konferencën Rajonale me temë “Planifikimi i rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_FinSAC_te_Bankes_Boterore_organizon_Konferencen_Rajonale_me_teme_Planifikimi_i_rimekembjes_dhe_nderhyrjes_se_jashtezakonshme.html Banka e Shqiperise 2018-11-15 16:32:29 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores Ahmetaj në konferencën rajonale “Planifikimi i rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme”]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_Ahmetaj_ne_konferencen_rajonale_Planifikimi_i_rimekembjes_dhe_nderhyrjes_se_jashtezakonshme.html Banka e Shqiperise 2018-11-15 09:12:07 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me FinSAC të Bankës Botërore organizojnë Konferencën Rajonale me temë “Planifikimi i rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_FinSAC_te_Bankes_Boterore_organizojne_Konferencen_Rajonale_me_teme_Planifikimi_i_rimekembjes_dhe_nderhyrjes_se_jashtezakonshme.html Banka e Shqiperise 2018-11-15 10:45:49 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_ceremonine_e_diplomimit_te_studenteve_te_Fakultetit_Ekonomik_Universiteti_i_Tiranes_22195.html Banka e Shqiperise 2018-11-07 10:00:00 <![CDATA[Mbi nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë dhe Bordit të Përbashkët të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Mbi_nenshkrimin_e_marreveshjes_se_bashkepunimit_midis_Bankes_se_Shqiperise_dhe_Bordit_te_Perbashket_te_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme.html Banka e Shqiperise 2018-11-07 20:33:53 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_misionin_e_Fondit_Monetar_Nderkombetar.html Banka e Shqiperise 2018-11-06 16:56:24 <![CDATA[Mbylli punimet Konferenca Vjetore 2018 e Bankës së Shqipërisë: Konkluzionet]]> /Shtypi/Mbylli_punimet_Konferenca_Vjetore_2018_e_Bankes_se_Shqiperise_Konkluzionet.html Banka e Shqiperise 2018-11-02 12:08:51 <![CDATA[Çel punimet konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Cel_punimet_konferenca_vjetore_e_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-11-01 10:56:45 <![CDATA[Konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me Shkollën Ekonomike dhe të Shkencave Politike të Londrës, datë 1 nëntor 2018]]> /Shtypi/Konferenca_vjetore_e_Bankes_se_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_Shkollen_Ekonomike_dhe_te_Shkencave_Politike_te_Londres_date_1_nentor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-11-01 14:48:39 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën Vjetore të Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferecen_Vjetore_te_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-11-01 09:10:35 <![CDATA[Workshop-i XII i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore]]> /Shtypi/Workshop-i_XII_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore.html Banka e Shqiperise 2018-10-23 09:49:02 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e Banka Intesa Sanpaolo Albania, me rastin e 10-vjetorit të operimit të saj në Shqipëri]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_ceremonine_e_Banka_IntesaSanPaolo_Albania_me_rastin_e_10-vjetorit_te_operimit_te_saj_ne_Shqiperi.html Banka e Shqiperise 2018-10-18 13:23:47 <![CDATA[Mbi takimet e Guvernatorit Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_takimet_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_zhvillimit_te_Mbledhjeve_Vjetore_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore_21815.html Banka e Shqiperise 2018-10-15 10:16:56 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 3 tetor 2018, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_3_tetor_2018_ora_16_00.html Banka e Shqiperise 2018-10-02 11:47:40 <![CDATA[Mbi publikimin e vrojtimeve mbi “Gjendjen financiare dhe huamarrjen e familjeve dhe ndërmarrjeve në Shqipëri”]]> /Shtypi/Mbi_publikimin_e_vrojtimeve_mbi_Gjendjen_financiare_dhe_huamarrjen_e_familjeve_dhe_ndermarrjeve_ne_Shqiperi.html Banka e Shqiperise 2018-10-02 16:36:12 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e Republikës së Hungarisë në Shqipëri Sh.T.Z. Lóránt Balla]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_Republikes_se_Hungarise_ne_Shqiperi_Sh_T_Z_L_r_nt_Balla.html Banka e Shqiperise 2018-09-27 14:16:30 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6MI 2018]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Stabilitetit_Financiar_6MI_2018.html Banka e Shqiperise 2018-09-26 16:18:52 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, merr pjesë në Klubin e Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_merr_pjese_ne_Klubin_e_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit_21585.html Banka e Shqiperise 2018-09-24 09:39:11 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko, në Konferencën e II-të të Muzeut të Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_e_II-te_te_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-09-20 11:22:57 <![CDATA[Fjala hapëse e zj. Elisabeta Gjoni, Zëvendësguvernatore e Parë e Bankës së Shqipërisë në Konferencën e II-të të Muzeut]]> /Shtypi/Fjala_hapese_nga_zj_Elisabeta_Gjoni_Zevendesguvernatore_e_Pare_e_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-09-20 11:25:41 <![CDATA[Organizohet Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, ''Roli i parasë gjatë luftërave'']]> /Shtypi/Organizohet_Konferenca_II_e_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise_Roli_i_parase_gjate_lufterave.html Banka e Shqiperise 2018-09-20 14:24:05 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në prezantimin e z. Patrizio Pagano, Drejtor Ekzekutiv i Bankës Botërore për Shqipërinë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_prezantimin_e_z_Patrizio_Pagano_Drejtor_Ekzekutiv_i_Bankes_Boterore_per_Shqiperine.html Banka e Shqiperise 2018-09-18 11:17:54 <![CDATA[Mbi prezantimin e z. Patrizio Pagano, Drejtor Ekzekutiv i Bankës Botërore për Shqipërinë]]> /Shtypi/Mbi_prezantimin_e_z_Patrizio_Pagano_Drejtor_Ekzekutiv_i_Bankes_Boterore_per_Shqiperine.html Banka e Shqiperise 2018-09-18 13:24:44 <![CDATA[Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, ''Roli i parasë gjatë luftërave'', 20 shtator 2018]]> /Shtypi/Konferenca_II_e_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise_Roli_i_parase_gjate_lufterave_20_shtator_2018.html Banka e Shqiperise 2018-09-14 11:02:51 <![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XII i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, Tiranë, 6-7 dhjetor 2018]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XII_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_Tirane_6-7_dhjetor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-08-10 15:44:21 <![CDATA[Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2018/III]]> /Shtypi/Raporti_Tremujor_i_Politikes_Monetare_2018_III_21359.html Banka e Shqiperise 2018-08-09 13:12:13 <![CDATA[Banka e Shqipërisë publikon për konsultim publik projektligjin “Për shërbimet e pagesave në Republikën e Shqipërisë”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_publikon_per_konsultim_publik_projektligjin_Per_sherbimet_e_pagesave_ne_Republiken_e_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-08-07 11:30:47