boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Fri, 22 Sep 2023 06:46:14 +0100 <![CDATA[Guvernatori Sejko takon Përfaqësuesin e ri Rezident Rajonal për Ballkanin Perëndimor të FMN-së]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takon_Perfaqesuesin_e_ri_Rezident_Rajonal_per_Ballkanin_Perendimor_te_FMN-se.html boa_external_2017 2023-09-07 13:51:06 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2023/III]]> /Shtypi/NJOFTIM_P_R_SHTYP_35802.html boa_external_2017 2023-08-08 14:38:24 <![CDATA[VENDIMET E POLITIKËS MONETARE]]> /Shtypi/VENDIMETEPOLITIK_S_MONETARE_35777.html boa_external_2017 2023-08-03 14:01:47 <![CDATA[Pyetje – përgjigje të konferencës për shtyp, 2 gusht 2023]]> /Shtypi/Pyetje_pergjigje_te_konferences_per_shtyp_2_gusht_2023.html Pyetje: Ju e përmendët pak gjatë fjalës tuaj mbiçmimin e lekut kundrejt monedhave të huaja aktualisht keni konstatuar problematika në tregun e këmbimit valutor dhe a parashikoni të ndërhyni dhe çfarë masash lehtësuese po diskutoni apo i jeni në diskutim në lidhje me eksportuesit?

]]>
boa_external_2017 2023-08-02 17:40:37
<![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XVII i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, Tiranë, 4-5 dhjetor 2023]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XVII_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_Tirane_4-5_dhjetor_2023.html boa_external_2017 2023-07-25 11:39:15 <![CDATA[Guvernatori Sejko në konferencën e 9-të të BQE-së për vendet EQLJL-së]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_ne_konferencen_e_9-te_te_BQE-se_per_vendet_EQLJL-se.html boa_external_2017 2023-07-18 08:49:26 <![CDATA[Tryezë diskutimi e Bankës së Shqipërisë me sistemin bankar dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave]]> /Shtypi/Tryeze_diskutimi_e_Bankes_se_Shqiperise_me_sistemin_bankar_dhe_Shoqaten_Shqiptare_te_Bankave.html boa_external_2017 2023-07-13 14:09:08 <![CDATA[Prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes për vitin 2022]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_Vjetor_te_Mbikeqyrjes_per_vitin_2022.html boa_external_2017 2023-07-13 15:10:38 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e listimit të titullit të parë jo-qeveritar në bursë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_listimit_te_titullit_te_pare_jo-qeveritar_ne_burse.html boa_external_2017 2023-07-07 09:15:59 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e listimit të titullit të parë jo-qeveritar në bursë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_ceremonine_e_listimit_te_titullit_te_pare_jo-qeveritar_ne_burse.html boa_external_2017 2023-07-07 09:23:09 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2022 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2022_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2023-07-06 13:04:48 <![CDATA[VENDIMET E POLITIKËS MONETARE]]> /Shtypi/VENDIMETEPOLITIK_S_MONETARE_06_07_2023.html boa_external_2017 2023-07-06 13:22:04 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me përfaqësues të Bordit të Drejtorëve të BERZH]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_perfaqesues_te_Bordit_te_Drejtoreve_te_BERZH.html boa_external_2017 2023-06-23 14:03:34 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën e Nivelit të Lartë “Financa e Gjelbër në Evropën Juglindore: Zhvillimi i Kapaciteteve dhe një Taksonomi”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_e_Nivelit_te_Larte_Financa_e_Gjelber_ne_Evropen_Juglindore_Zhvillimi_i_Kapaciteteve_dhe_nje_Taksonomi.html boa_external_2017 2023-06-22 09:33:48 <![CDATA[Organizohet nën kujdesin e Guvernatorit Sejko, Mbledhja Vjetore e Bordit Drejtues të Qendrës së Ekselencës në Financë (CEF)]]> /Shtypi/Njoftim_per_shtyp_Organizohet_nen_kujdesin_e_Guvernatorit_Sejko_Mbledhja_Vjetore_e_Bordit_Drejtues_te_Qendres_se_Ekselences_ne_Finance_CEF.html boa_external_2017 2023-06-22 09:35:44 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon takimin përmbyllës me përfaqësuesit e Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_takimin_permbylles_me_perfaqesuesit_e_Misionit_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar.html boa_external_2017 2023-06-20 09:36:49 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit midis Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_nenshkrimit_te_Memorandumit_te_Mirekuptimit_midis_Sekretariatit_te_Shtetit_Zviceran_per_Ceshtjet_Ekonomike_SECO_dhe_Bankes_se_Shqiperise_35293.html boa_external_2017 2023-06-19 11:02:04 <![CDATA[Mbi nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit midis Bankës së Shqipërisë dhe Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike]]> /Shtypi/Mbi_nenshkrimin_e_Memorandumit_te_Mirekuptimit_midis_Bankes_se_Shqiperise_dhe_Sekretariatit_te_Shtetit_Zviceran_per_Ceshtjet_Ekonomike_35306.html boa_external_2017 2023-06-19 14:04:47 <![CDATA[Mbahet Takimi Bilateral Screening BE- Shqipëri për kapitullin 17 “Politika Ekonomike dhe Monetare”]]> /Shtypi/Mbahet_Takimi_Bilateral_Screening_BE-_Shqiperi_per_kapitullin_17_Politika_Ekonomike_dhe_Monetare.html boa_external_2017 2023-06-16 11:08:36 <![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2023]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2023.html boa_external_2017 2023-06-13 11:29:20 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2022 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2022_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2023-05-31 09:55:57 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë, zj. Luljeta Minxhozi, në samitin e vendeve të rajonit me temë “Stabiliteti financiar dhe monetar i rajonit në kohë të pasigurta të krizës së zgjatur gjeopolitike dhe ekonomike”, Becic, Mal i Zi]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_e_Pare_e_Bankes_se_Shqiperise_zj_Luljeta_Minxhozi_ne_samitin_e_vendeve_te_rajonit_me_teme_Stabiliteti_financiar_dhe_monetar_i_rajonit_ne_kohe_te_pasigurta_te_krizes_se_zgjatur_gjeopolitike_dhe_ekonomike_Becic_Mal_i_Zi.html boa_external_2017 2023-05-30 14:03:10 <![CDATA[Fjala Guvernatorit Sejko në ceremoninë e diplomimit të Kolegjit ''Turgut Ozal'']]> /Shtypi/Fjala_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_diplomimit_te_Kolegjit_Turgut_Ozal.html boa_external_2017 2023-05-29 12:28:10 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja e Parë Minxhozi merr pjesë në tryezën e diskutimit mbi tregjet e kapitalit]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_e_Pare_Minxhozi_merr_pjese_ne_tryezen_e_diskutimit_mbi_tregjet_e_kapitalit.html boa_external_2017 2023-05-26 15:31:00 <![CDATA[Dita Ndërkombëtare e Muzeve në Muzeun e Bankës së Shqipërisë, 18 maj 2023]]> /Shtypi/Dita_Nderkombetare_e_Muzeve_ne_Muzeun_e_Bankes_se_Shqiperise_18_maj_2023.html boa_external_2017 2023-05-19 16:08:54 <![CDATA[Dita Ndërkombëtare e Muzeve, 18 maj 2023]]> /Shtypi/Dita_Nderkombetare_e_Muzeve_18_maj_2023.html boa_external_2017 2023-05-15 16:07:06 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 2023/II, datë 10 maj 2023]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2023_II_date_10_maj_2023.html boa_external_2017 2023-05-10 15:30:32 <![CDATA[Takim i Guvernatorit Sejko me përfaqësues të shoqatave të bizneseve eksportuese]]> /Shtypi/Takim_iGuvernatorit_Sejko_me_perfaqesues_te_shoqatave_te_bizneseve_eksportuese.html boa_external_2017 2023-05-08 14:13:23 <![CDATA[Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Fondi_i_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme_34947.html boa_external_2017 2023-05-05 12:06:42 <![CDATA[VENDIMET E POLITIKËS MONETARE]]> /Shtypi/VENDIMETEPOLITIK_S_MONETARE.html boa_external_2017 2023-05-04 11:32:41 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6M2 2022]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Stabilitetit_Financiar_6M2_2022.html boa_external_2017 2023-04-27 11:13:38 <![CDATA[Mbi veprimtaritë e Guvernatorit Sejko në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, prill 2023]]> /Shtypi/Mbi_veprimtarite_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore_prill_2023.html boa_external_2017 2023-04-17 08:57:08 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë zj. Luljeta Minxhozi merr pjesë në forumin “30 Vite Ekonomi e Lirë-Sektori Bankar”]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_e_Pare_e_Bankes_se_Shqiperise_zj_Luljeta_Minxhozi_merr_pjese_ne_forumin_30_Vite_Ekonomi_e_Lire-Sektori_Bankar.html boa_external_2017 2023-04-06 15:29:24 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në promovimin e librit të Prof. Dr. Aristotel Pano]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_promovimin_e_librit_te_Prof_Dr_Aristotel_Pano.html boa_external_2017 2023-04-04 13:18:04 <![CDATA[Intervista e Guvernatorit Sejko për Revistën Monitor]]> /Shtypi/Intervista_e_Guvernatorit_Sejko_per_Revisten_Monitor.html boa_external_2017 2023-04-03 10:50:43 <![CDATA[Leksion i Guvernatorit Sejko në London School of Economics and Political Science (LSE)]]> /Shtypi/Leksion_i_Guvernatorit_Sejko_ne_London_School_of_Economics_and_Political_Science_LSE.html boa_external_2017 2023-03-30 12:35:59 <![CDATA[VENDIMET E POLITIKËS MONETARE]]> /Shtypi/Nje_veshtrim_i_shpejte_mbi_deklaraten_e_politikes_monetare_mars_2023.html boa_external_2017 2023-03-24 08:36:11 <![CDATA[Pyetje – përgjigjet e konferencës për shtyp, 23 mars 2023]]> /Shtypi/Pyetje_pergjigjet_e_konferences_per_shtyp_23_mars_2023.html Pyetje: Zoti Guvernator, siç e deklaruat dhe ju tani duket se është kryer pjesa e nevojshme e rritjes së normës bazë të interesit. Në këtë mënyrë i jeni drejtuar gjithmonë si një normalizim i normës bazë të interesit.]]> boa_external_2017 2023-03-23 17:43:06 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e çeljes së Javës së Parasë 2023]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_celjes_se_Javes_se_Parase_2023.html boa_external_2017 2023-03-20 11:06:58 <![CDATA[Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë 20-26 mars 2023]]> /Shtypi/Ceremonia_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_20-26_mars_2023.html boa_external_2017 2023-03-20 11:11:49 <![CDATA[Java e Parasë 2023 “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen tënde!”]]> /Shtypi/Java_e_Parase_2023_Administro_parate_e_tua_kultivo_te_ardhmen_tende.html boa_external_2017 2023-03-13 13:02:04 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Mbledhjen e Konstituencës së FMN-së dhe BB-së]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Mbledhjen_e_Konstituences_se_FMN-se_dhe_BB-se.html boa_external_2017 2023-03-10 15:24:29 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në takimin e diskutimit mbi aksesin në financa në Shqipëri, të organizuar nga Banka Botërore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_e_diskutimit_mbi_aksesin_ne_financa_ne_Shqiperi_te_organizuar_nga_Banka_Boterore.html boa_external_2017 2023-02-28 14:52:57 <![CDATA[Mbi vizitën e delegacionit të BQE-së për vlerësimin e programit të reformave ekonomike për vitin 2023]]> /Shtypi/Mbi_viziten_e_delegacionit_te_BQE-se_per_vleresimin_e_programit_te_reformave_ekonomike_per_vitin_2023.html boa_external_2017 2023-02-20 10:29:28 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në aktivitetin e organizuar nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë kushtuar “Të studiosh në Mbretërinë e Bashkuar”]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_aktivitetin_e_organizuar_nga_Ambasada_e_Mbreterise_se_Bashkuar_ne_Tirane_kushtuar_Te_studiosh_ne_Mbreterine_e_Bashkuar_34093.html boa_external_2017 2023-02-10 10:10:23 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 2023/I, datë 9 shkurt 2023]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2023_I_date_9_shkurt_2023.html boa_external_2017 2023-02-09 13:47:01 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në Konferencën e IV-t të Muzeut të Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_Konferencen_e_IV-t_te_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2023-02-08 08:53:54 <![CDATA[Organizohet Konferenca IV-t e Muzeut të Bankës së Shqipërisë “Mesjeta, pararendëse e një sistemi monetar të mirorganizuar”]]> /Shtypi/Organizohet_Konferenca_IV-t_e_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise_Mesjeta_pararendese_e_nje_sistemi_monetar_te_mirorganizuar.html boa_external_2017 2023-02-08 11:09:56 <![CDATA[Banka e Shqipërisë organizon Konferencën e IV-t të Muzeut me temë: “Mesjeta, pararendëse e një sistemi monetar të mirorganizuar”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_organizon_Konferencen_e_IV-t_te_Muzeut_me_teme_Mesjeta_pararendese_e_nje_sistemi_monetar_te_mirorganizuar.html boa_external_2017 2023-02-07 11:40:43 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH-it 2022 - 2023]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Prezantimin_e_Raportit_te_Tranzicionit_te_BERZH-it_2002-2023.html boa_external_2017 2023-01-30 09:28:08