boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Sat, 19 Oct 2019 14:10:44 +0100 <![CDATA[Intervistë e Guvernatorit Sejko për News 24]]> /Shtypi/Interviste_e_Guvernatorit_Sejko_per_News_24.html boa_external_2017 2019-10-16 11:37:29 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën Vjetore të Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_Vjetore_te_Bankes_se_Shqiperise_25240.html boa_external_2017 2019-10-11 15:45:12 <![CDATA[Çel punimet konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë “Një botë e re e guximshme? E ardhmja e bankingut në vendet evropiane në zhvillim: rikonceptimi i përmasës, strukturës, pronësisë, politikave dhe incentivave të tij”]]> /Shtypi/Cel_punimet_konferenca_vjetore_e_Bankes_se_Shqiperise_Nje_bote_e_re_e_guximshme_Eardhmja_e_bankingut_ne_vendet_evropiane_ne_zhvillim_rikonceptimi_i_permases_struktures_pronesise_politikave_dhe_incentivave_te_tij.html boa_external_2017 2019-10-11 08:23:24 <![CDATA[Mbylli punimet Konferenca Vjetore 2019 e Bankës së Shqipërisë: Konkluzionet]]> /Shtypi/Mbylli_punimet_Konferenca_Vjetore_2019_e_Bankes_se_Shqiperise_Konkluzionet.html boa_external_2017 2019-10-11 20:03:18 <![CDATA[Konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë “Një botë e re e guximshme? E ardhmja e bankingut në vendet evropiane në zhvillim: rikonceptimi i përmasës, strukturës, pronësisë, politikave dhe incentivave të tij”, 11 tetor 2019]]> /Shtypi/Konferenca_vjetore_e_Bankes_se_Shqiperise_A_Brave_New_World_The_Future_of_Banking_in_Emerging_Europe_Rethinking_Size_Structure_Ownership_Policies_and_Incentives_11_tetor_2019.html boa_external_2017 2019-10-10 13:47:24 <![CDATA[Raporti i Stabilitetit Financiar 6M I 2019]]> /Shtypi/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar_6M_I_2019.html boa_external_2017 2019-10-08 14:47:55 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me delegacionin e Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_delegacionin_e_Bankes_Boterore_25187.html boa_external_2017 2019-10-08 15:57:23 <![CDATA[Ftesë për pjesëmarrje]]> /Shtypi/Ftese_per_pjesemarrje.html Banka e Shqipërisë, si drejtuese e dy Grupeve Ndërinstitucionale të Punës të Integrimit Evropian (GNPIE – Kapitulli 17 dhe GNPIE – Kapitulli 4), shpall njoftimin “Ftesë për pjesëmarrje” drejtuar...

]]>
boa_external_2017 2019-10-07 14:07:23
<![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Mbledhjen e Pestë të Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Mbledhjen_e_Peste_te_Komitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave.html boa_external_2017 2019-10-01 08:54:48 <![CDATA[Mbledhja e pestë e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave]]> /Shtypi/Mbledhja_e_peste_e_Komitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave.html boa_external_2017 2019-10-01 17:07:56 <![CDATA[Banka e Shqipërisë hedh në qarkullim kartëmonedhat e reja 200 Lekë dhe 5000 Lekë]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_hedh_ne_qarkullim_kartemonedhat_e_reja_200_Leke_dhe_5000_Leke.html boa_external_2017 2019-09-30 15:02:38 <![CDATA[Banka e Shqipërisë organizon ekspozitën 8-ditore në Kalanë e Tiranës për prezantimin e kartëmonedhave të reja]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_organizon_ekspoziten_8-ditore_ne_Kalane_e_Tiranes_per_prezantimin_e_kartemonedhave_te_reja.html boa_external_2017 2019-09-23 16:27:34 <![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2019]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2019_24990.html boa_external_2017 2019-09-20 12:22:53 <![CDATA[Intervistë e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko për televizionin Klan]]> /Shtypi/Interviste_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_per_televizionin_Klan.html boa_external_2017 2019-09-18 13:15:20 <![CDATA[Banka e Shqipërisë prezanton Serinë e Re të Kartëmonedhave Shqiptare]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_prezanton_Serine_e_Re_te_Kartemonedhave_Shqiptare_2019.html boa_external_2017 2019-09-13 16:28:54 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë e Prezantimit të Serisë së re të Kartëmonedhave Shqiptare]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Ceremonine_e_Prezantimit_te_Serise_se_re_te_Kartemonedhave_Shqiptare.html boa_external_2017 2019-09-12 12:00:00 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores Ahmetaj në Ceremoninë e Prezantimit të Serisë së re të Kartëmonedhave Shqiptare]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_Ahmetaj_ne_Ceremonine_e_Prezantimit_te_Serise_se_re_te_Kartemonedhave_Shqiptare.html boa_external_2017 2019-09-12 12:11:58 <![CDATA[Banka e Shqipërisë prezanton Serinë e Re të Kartëmonedhave Shqiptare]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_prezanton_Serine_e_Re_te_Kartemonedhave_Shqiptare.html boa_external_2017 2019-09-12 12:07:14 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim.html boa_external_2017 2019-09-09 15:36:47 <![CDATA[Ceremonia e Prezantimit të Serisë së Re të Kartëmonedhave Shqiptare]]> /Shtypi/Ceremonia_e_Prezantimit_te_Serise_se_Re_te_Kartemonedhave_Shqiptare.html Në datën 12 shtator, ora 19:00, Banka e Shqipërisë do të organizojë Ceremoninë e Prezantimit të Serisë së re të Kartëmonedhave Shqiptare.

]]>
boa_external_2017 2019-09-06 15:12:55
<![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2019/III]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2019_III.html boa_external_2017 2019-08-14 15:59:45 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të Shoqatës Shqiptare të Bankave]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_anetaret_e_Bordit_Drejtues_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave.html boa_external_2017 2019-07-24 14:29:59 <![CDATA[DEKLARATË PËR SHTYP]]> /Shtypi/DEKLARAT_P_R_SHTYP_24449.html boa_external_2017 2019-07-17 09:21:36 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën e nivelit të lartë “Demografia, punësimi dhe rritja ekonomike: Duke përshkuar të ardhmen në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore”]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_e_nivelit_te_larte_Demografia_punesimi_dhe_rritja_ekonomike_Duke_pershkuar_te_ardhmen_ne_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Juglindore.html boa_external_2017 2019-07-16 09:47:01 <![CDATA[Mbi workshop-in e organizuar nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore, me temë “Aspektet ligjore të qeverisjes dhe administrimit të portofolit të rezervës valutore”]]> /Shtypi/Mbi_workshop-in_e_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_Banken_Boterore_me_teme_Aspektet_ligjore_te_qeverisjes_dhe_administrimit_te_portofolit_te_rezerves_valutore.html boa_external_2017 2019-07-15 12:45:13 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 7 gusht 2019, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_7_gusht_2019_ora_16_00.html boa_external_2017 2019-07-05 10:04:10 <![CDATA[Ftesë për pjesëmarrje dhe thirrje për kumtesa]]> /Shtypi/Ftese_per_pjesemarrje_dhe_thirrje_per_kumtesa.html Banka e Shqipërisë ka kënaqësinë të njoftojë organizimin e Konferencës III të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, e cila do të zhvillohet më 15 nëntor 2019, në selinë e saj qendrore, në Tiranë.

]]>
boa_external_2017 2019-06-28 10:22:50
<![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2019]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2019.html boa_external_2017 2019-06-27 16:33:01 <![CDATA[Takim i Guvernatorit Sejko me Misionin e Bankës Botërore në kuadër të Mbështetjes së Politikave Makrofiskale]]> /Shtypi/Takim_i_Guvernatorit_Sejko_me_Misionin_e_Bankes_Boterore_ne_kuader_te_Mbeshtetjes_se_Politikave_Makrofiskale.html boa_external_2017 2019-06-20 10:07:00 <![CDATA[Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2018]]> /Shtypi/Raporti_Vjetor_i_Mbikeqyrjes_2018.html boa_external_2017 2019-06-18 12:10:42 <![CDATA[Mbi veprimtaritë e Guvernatorit Sejko në Samitin e Vendeve të Rajonit dhe Konferencën e 8-të të Bankës Qendrore Evropiane për vendet e Evropës Qendrore Lindore dhe Juglindore]]> /Shtypi/Mbi_veprimtarite_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Samitin_e_Vendeve_te_Rajonit_dhe_Konferencen_e_8-te_te_Bankes_Qendrore_Evropiane_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_Lindore_dhe_Juglindore.html boa_external_2017 2019-06-14 14:53:32 <![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XIII i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, Tiranë, 5-6 dhjetor 2019]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XIII_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_Tirane_5-6_dhjetor_2019.html boa_external_2017 2019-06-11 13:28:43 <![CDATA[Mbi hedhjen në qarkullim të monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 10 Lekë, emetim i vitit 2018]]> /Shtypi/Mbi_hedhjen_ne_qarkullim_te_monedhave_metalike_shqiptare_me_kurs_ligjor_me_vlere_nominale_10_Leke_emetim_i_vitit_2018.html boa_external_2017 2019-06-10 09:23:22 <![CDATA[Fjala e Kryetarit të Shoqatës Shqiptare të Bankave, z. Silvio Pedrazzi në takimin e Guvernatorit me drejtues të sektorit bankar]]> /Shtypi/Fjala_e_Kryetarit_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave_z_Silvio_Pedrazzi_ne_takimin_e_Guvernatorit_me_drejtues_te_sektorit_bankar.html boa_external_2017 2019-05-30 13:42:43 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e diskutimit me drejtues të sektorit bankar]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_e_diskutimit_me_drejtues_te_sektorit_bankar.html boa_external_2017 2019-05-29 11:15:09 <![CDATA[Takim diskutimi i Guvernatorit Sejko me sektorin bankar me temë “Sektori bankar si kontribuues i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit”]]> /Shtypi/Takim_diskutimi_i_Guvernatorit_Sejko_me_sektorin_bankar_me_teme_Sektori_bankar_si_kontribuues_i_rendesishem_ne_zhvillimin_ekonomik_te_vendit.html boa_external_2017 2019-05-29 14:10:53 <![CDATA[Intervista e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko dhënë për revistën ''Monitor'']]> /Shtypi/Intervista_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_20_maj_2019_z_Gent_Sejko_dhene_per_revisten_Monitor.html boa_external_2017 2019-05-20 11:29:22 <![CDATA[Banka e Shqipërisë bëhet pjesë e programit të asistencës teknike me bankat qendrore të Sistemit Evropian të Bankave Qendrore]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_behet_pjese_e_programit_te_asistences_teknike_me_bankat_qendrore_te_Sistemit_Evropian_te_Bankave_Qendrore_2019.html boa_external_2017 2019-05-17 14:57:17 <![CDATA[Dita Ndërkombëtare e Muzeve]]> /Shtypi/Dita_Nderkombetare_e_Muzeve_23937.html boa_external_2017 2019-05-17 16:32:35 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2019/II]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2019_II.html boa_external_2017 2019-05-15 14:53:23 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në ligjëratën për librin “Paraja, bankat dhe shoqëria. Bashkëudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ligjeraten_per_librin_Paraja_bankat_dhe_shoqeria_Bashkeudhetimi_historik_qe_nga_fillesat_deri_ne_kohet_moderne.html boa_external_2017 2019-05-15 15:49:50 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën e tretë të Shoqatës Shqiptare të Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_e_trete_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave.html boa_external_2017 2019-05-14 09:24:39 <![CDATA[Guvernatori Sejko përshëndet Konferencën e 3-të të Shoqatës Shqiptare të Bankave, me rastin e 20-vjetorit të themelimit të saj]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_pershendet_Konferencen_e_3-te_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave_me_rastin_e_20-vjetorit_te_themelimit_te_saj.html boa_external_2017 2019-05-14 14:00:17 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Gent_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2018_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2019-05-08 10:35:49 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 8 maj 2019, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_8_maj_2019_ora_16_00.html boa_external_2017 2019-05-07 14:44:40 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në konferencën e përbashkët për shtyp me Shefin e Misionit të FMN-së dhe Ministren e Financave dhe Ekonomisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_konferencen_e_perbashket_per_shtyp_me_Shefin_e_Misionit_te_FMN-se_dhe_Ministren_e_Financave_dhe_Ekonomise.html boa_external_2017 2019-05-06 12:47:28 <![CDATA[Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2018]]> /Shtypi/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar_per_gjashtemujorin_e_dyte_te_vitit_2018.html boa_external_2017 2019-04-25 14:35:33 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_misionin_e_Fondit_Monetar_Nderkombetar_23699.html boa_external_2017 2019-04-25 13:24:33 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2018_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2019-04-23 12:26:42 <![CDATA[Guvernatori prezanton Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018, në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Guvernatori_prezanton_Raportin_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2018_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2019-04-23 16:26:14