boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Fri, 27 Jan 2023 21:54:36 +0100 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërinstitucional në fushën e mbrojtjes së monedhave kundër falsifikimit]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_nenshkrimit_te_marreveshjes_se_bashkepunimit_nderinstitucional_ne_fushen_e_mbrojtjes_se_monedhave_kunder_falsifikimit.html boa_external_2017 2023-01-17 10:27:57 <![CDATA[Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit Ndërinstitucional në fushën e mbrojtjes së monedhave kundër falsifikimit]]> /Shtypi/Nenshkruhet_Marreveshja_e_Bashkepunimit_Nderinstitucional_ne_fushen_e_mbrojtjes_se_monedhave_kunder_falsifikimit.html boa_external_2017 2023-01-17 12:06:09 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të organizuar nga ”Euromoney”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Lindore_te_organizuar_nga_Euromoney_33786.html boa_external_2017 2023-01-11 12:09:15 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias gjatë aktivitetit ''Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2022'']]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_gjate_aktivitetit_Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2022.html boa_external_2017 2022-12-20 14:18:22 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në takimin me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_takimin_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_2022.html boa_external_2017 2022-12-20 09:08:00 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dakordëson me Bankën Qendrore Evropiane zgjatjen e afatit të linjës së likuiditetit në euro, deri në muajin janar 2024]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dakordeson_me_Banken_Qendrore_Evropiane_zgjatjen_e_afatit_te_linjes_se_likuiditetit_ne_euro_deri_ne_muajin_janar_2024.html boa_external_2017 2022-12-16 09:07:29 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit në Mbrëmjen e Vitit të Ri të Shoqatës Shqiptare të Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_ne_Mbremjen_e_Vitit_te_Ri_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave.html boa_external_2017 2022-12-15 09:49:15 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Workshop-in XVI të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Workshop-in_XVI_te_Kerkimeve_Ekonomike_ne_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2022-12-05 09:09:13 <![CDATA[Mbi Workshop-in XVI të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_Workshop-in_XVI_te_Kerkimeve_Ekonomike_ne_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2022-12-05 10:13:33 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e individëve në bonot e thesarit nëpërmjet sporteleve të Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_individeve_ne_bonot_e_thesarit_nepermjet_sporteleve_te_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2022-11-23 10:00:16 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën e Bankës Kombëtare të Austrisë, për Integrimin Ekonomik Evropian 2022]]> /Shtypi/Konferenca_e_Bankes_Kombetare_te_Austrise_per_Integrimin_Ekonomik_Evropian_2022.html boa_external_2017 2022-11-22 09:41:09 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko në Asamblenë e Përgjithshme të Dhomës Amerikane të Tregtisë]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Asamblene_e_Pergjithshme_te_Dhomes_Amerikane_te_Tregtise.html boa_external_2017 2022-11-17 16:34:15 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë merr pjesë në konferencën ndërkombëtare “Financat e gjelbra – Mundësi për sektorin financiar në Shqipëri”]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_e_Pare_e_Bankes_se_Shqiperise_merr_pjese_ne_konferencen_nderkombetare_Financat_e_gjelbra_Mundesi_per_sektorin_financiar_ne_Shqiperi.html boa_external_2017 2022-11-16 16:19:58 <![CDATA[Mbledhja e tetë e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave]]> /Shtypi/Mbledhja_e_tete_e_Komitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave.html boa_external_2017 2022-11-09 15:42:17 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në mbledhjen VIII të Komitetit Kombëtar të Sistemeve të Pagesave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_mbledhjen_VIII_te_Komitetit_Kombetar_te_Sistemeve_te_Pagesave.html boa_external_2017 2022-11-09 08:53:15 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 2022/IV, datë 10 nëntor 2022]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2022_IV_date_10_nentor_2022.html boa_external_2017 2022-11-09 10:50:56 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë në prezantimin në Komisionin për Ekonominë dhe Financat. Opinioni i Bankës së Shqipërisë mbi Projektbuxhetin e vitit 2023]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_ne_prezantimin_ne_Komisionin_per_Ekonomine_dhe_Financat_Opinioni_i_Bankes_se_Shqiperise_mbi_Projektbuxhetin_e_vitit_2023.html boa_external_2017 2022-11-04 09:29:49 <![CDATA[Muzeu i Bankës së Shqipërisë zhvilloi ciklin me leksione ''Netët e Muzeut'', tetor 2022]]> /Shtypi/Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise_zhvilloi_ciklin_me_leksione_Netet_e_Muzeut_tetor_2022.html boa_external_2017 2022-11-01 16:09:07 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën Vjetore të Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_Vjetore_te_Bankes_se_Shqiperise2022.html boa_external_2017 2022-10-27 09:22:18 <![CDATA[Çel punimet konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë “Rikthimi i inflacionit: Si mund ta përballojmë në kushtet e pasigurive të shtuara?”]]> /Shtypi/Cel_punimet_konferenca_vjetore_e_Bankes_se_Shqiperise_Rikthimi_i_inflacionit_Si_mund_ta_perballojme_ne_kushtet_e_pasigurive_te_shtuara.html boa_external_2017 2022-10-27 10:56:07 <![CDATA[Mbylli punimet Konferenca Vjetore 2022 e Bankës së Shqipërisë: Konkluzionet]]> /Shtypi/Mbylli_punimet_Konferenca_Vjetore_2022_e_Bankes_se_Shqiperise_Konkluzionet.html boa_external_2017 2022-10-27 19:36:50 <![CDATA[Guvernatori Sejko pret Ambasadoren e re të Zvicrës, Sh.S.Zj. Ruth Huber]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_pret_Ambasadoren_e_re_te_Zvicres_Sh_S_Zj_Ruth_Huber.html boa_external_2017 2022-10-24 13:11:24 <![CDATA[Mbi takimet e Guvernatorit Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_takimet_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_zhvillimit_te_Mbledhjeve_Vjetore_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore_2022.html boa_external_2017 2022-10-14 10:32:01 <![CDATA[“Netët e Muzeut të Bankës së Shqipërisë” me prezantimin ''Venediku, monedhat me emërtimin “DALMATIA ET ALBANIA” dhe medaljet e republikës për Skënderbeun” mbajtur nga z. Bajram Peçi, të enjten, 13 tetor 2022, ora 18:00]]> /Shtypi/_Netet_e_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise_me_prezantimin_Venediku_monedhat_me_emertimin_DALMATIA_ET_ALBANIA_dhe_medaljet_e_republikes_per_Skenderbeun_mbajtur_nga_z_Bajram_Peci_te_enjten_13_tetor_2022_ora_18_00_33006.html boa_external_2017 2022-10-13 11:59:54 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp me Shefen e Misionit të FMN dhe Ministren e Financave dhe Ekonomisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_me_Shefen_e_Misionit_te_FMN_dhe_Ministren_e_Financave_dhe_Ekonomise.html boa_external_2017 2022-10-10 09:57:26 <![CDATA[Guvernatori Sejko vlerësohet me “Çmimin e Mirënjohjes” nga Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, Universiteti Europian i Tiranës]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_vleresohet_me_Cmimin_e_Mirenjohjes_nga_Fakulteti_i_Ekonomise_Biznesit_dhe_Zhvillimit_Universiteti_Europian_i_Tiranes.html boa_external_2017 2022-10-06 14:49:19 <![CDATA[“Netët e Muzeut të Bankës së Shqipërisë” me lektor Dr. Gjon Boriçi në leksionin e radhës, në datën 6 tetor 2022, ora 18:00.]]> /Shtypi/_Netet_e_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise_me_lektor_Dr_Gjon_Borici_ne_leksionin_e_radhes_ne_daten_6_tetor_2022_ora_18_00.html boa_external_2017 2022-10-04 15:51:55 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko, në samitin e vendeve të rajonit të mbajtur në Becic, me temë ''Politika monetare në një mjedis inflacioni'']]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_samitin_e_vendeve_te_rajonit_te_mbajtur_ne_Becic_me_teme_Politika_monetare_ne_nje_mjedis_inflacioni.html boa_external_2017 2022-10-02 09:24:10 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6MI 2022]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Stabilitetit_Financiar_6MI_2022.html boa_external_2017 2022-09-28 14:01:20 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Fondit_Monetar_Nderkombetar_32836.html boa_external_2017 2022-09-27 13:03:29 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën me temë “A është rikthyer inflacioni dhe në cilën formë?”, mbajtur në Gjenevë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_me_teme_A_eshte_rikthyer_inflacioni_dhe_ne_cilen_forme_mbajtur_ne_Gjeneve.html boa_external_2017 2022-09-23 14:31:37 <![CDATA[Guvernatori Sejko takon Zëvendëspresidentin e BERZH-it, z. Mark Bowman]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takon_Zevendespresidentin_e_BERZH-it_z_Mark_Bowman.html boa_external_2017 2022-09-20 16:28:41 <![CDATA[Guvernatori Sejko takohet me Zëvendësdrejtorin e Përgjithshëm të FMN-së, z. Bo Li]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takohet_me_Zevendesdrejtorin_e_Pergjithshem_te_FMN-se_z_Bo_Li.html boa_external_2017 2022-09-19 11:05:52 <![CDATA[Guvernatori Sejko shpreh ngushëllimet për ndarjen nga jeta të Madhërisë së Saj, Mbretëreshës Elizabeth II]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_shpreh_ngushellimet_per_ndarjen_nga_jeta_te_Madherise_se_Saj_Mbretereshes_Elizabeth_II.html boa_external_2017 2022-09-09 11:25:29 <![CDATA[FTESË PËR PJESËMARRJE DHE THIRRJE PËR KUMTESA]]> /Shtypi/FTES_P_R_PJES_MARRJE_DHE_THIRRJE_P_R_KUMTESA_32643.html boa_external_2017 2022-08-26 11:47:29 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 2022/III, datë 11 gusht 2022]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2022_III_date_11_gusht_2022.html boa_external_2017 2022-08-10 12:59:55 <![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XVI i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, Tiranë, 5-6 dhjetor 2022]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XVI_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_Tirane_5-6_dhjetor_2022.html boa_external_2017 2022-07-27 14:13:12 <![CDATA[Mbahet Konferenca e Parë Ndërqeveritare midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.]]> /Shtypi/Mbahet_Konferenca_e_Pare_Nderqeveritare_midis_Shqiperise_dhe_Bashkimit_Evropian.html boa_external_2017 2022-07-20 09:40:34 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë zj. Luljeta Minxhozi në takimin e konsultimit publik të Amnistinë Fiskale]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_zj_Luljeta_Minxhozi_ne_takimin_e_konsultimit_publik_te_Amnistine_Fiskale.html boa_external_2017 2022-07-15 15:52:18 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e ri të Mbretërisë së Spanjës në Shqipëri, SH.T.Z. Álvaro Renedo Zalba]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_ri_te_Mbreterise_se_Spanjes_ne_Shqiperi_SH_T_Z_lvaro_Renedo_Zalba.html boa_external_2017 2022-07-13 12:47:20 <![CDATA[Banka e Anglisë informon publikun për “Përfundimin e kursit ligjor për kartëmonedhat sterlina prej letre me vlerë 20 £ dhe 50 £”]]> /Shtypi/Banka_e_Anglise_informon_publikun_per_Perfundimin_e_kursit_ligjor_per_kartemonedhat_sterlina_prej_letre_me_vlere_20_dhe_50.html boa_external_2017 2022-07-13 15:52:58 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e promovimit të librit: “Drejt një krize të re”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_promovimit_te_librit_Drejt_nje_krize_te_re.html boa_external_2017 2022-07-05 13:52:21 <![CDATA[Prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 2021]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_Vjetor_te_Mbikeqyrjes_2021.html boa_external_2017 2022-06-27 11:44:54 <![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2022]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2022.html boa_external_2017 2022-06-22 14:26:11 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2021 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2021_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2022-06-16 11:35:52 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Forumin “Digjitalizimi kundrejt parasë fizike” të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_Digjitalizimi_kundrejt_parase_fizike_te_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave.html boa_external_2017 2022-06-14 10:26:53 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Forumin “Digjitalizimi kundrejt parasë fizike”, të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_Digjitalizimi_kundrejt_parase_fizike_te_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave.html boa_external_2017 2022-06-14 10:52:25 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_Shkencore_Nderkombetare_te_organizuar_nga_Fakulteti_i_Ekonomise_Universiteti_i_Tiranes.html boa_external_2017 2022-06-11 09:23:23 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Konferencen_Shkencore_Nderkombetare_te_organizuar_nga_Fakulteti_i_Ekonomise_Universiteti_i_Tiranes.html boa_external_2017 2022-06-11 09:25:41 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr kryesimin e Bordit Drejtues të Center of Excellence in Finance (CEF) Lubjanë, Slloveni]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_kryesimin_e_Bordit_Drejtues_te_Center_of_Excellence_in_Finance_Lubjane_Slloveni_9_qershor_2022.html boa_external_2017 2022-06-09 09:11:54