boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Tue, 22 Jun 2021 00:15:49 +0100 <![CDATA[Zëvendësguvernatore Minxhozi merr pjesë në aktivitetin “Remitancat, ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit”]]> /Shtypi/Zevendesguvernatore_Minxhozi_merr_pjese_ne_aktivitetin_Remitancat_ndikimi_i_tyre_ne_zhvillimin_ekonomik_dhe_shoqeror_te_vendit.html boa_external_2017 2021-06-16 14:46:55 <![CDATA[Banka e Shqipërisë prezanton dy prerjet e radhës së serisë së re të kartëmonedhës shqiptare: 1000 Lekë dhe 10000 Lekë]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_prezanton_dy_prerjet_e_radhes_se_serise_se_re_te_kartemonedhes_shqiptare_1000_Leke_dhe_10000_Leke.html boa_external_2017 2021-06-15 11:51:54 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në prezantimin e dy kartëmonedhave 1000 Lekë dhe 10000 Lekë të serisë së re të kartëmonedhave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_prezantimin_e_dy_kartemonedhave_1000_Leke_dhe_10000_Leke_te_serise_se_re_te_kartemonedhave.html boa_external_2017 2021-06-15 12:01:50 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvilloi takimin përmbyllës online me Misionin e FMN-së për Shqipërinë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_takimin_permbylles_online_me_Misionin_e_FMN-se_per_Shqiperine.html boa_external_2017 2021-06-14 11:53:08 <![CDATA[Guvernatori Sejko përshëndet marrëveshjen e nënshkruar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Agjencia Shqiptare e Sigurimit të Depozitave]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_pershendet_marreveshjen_e_nenshkruar_nga_Banka_Europiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_dhe_Agjencia_Shqiptare_e_Sigurimit_te_Depozitave.html boa_external_2017 2021-06-11 15:20:50 <![CDATA[Prezantimi i dy prerjeve të radhës së serisë së re të kartëmonedhës shqiptare: 1000 Lekë dhe 10000 Lekë]]> /Shtypi/Prezantimi_i_dy_prerjeve_te_radhes_se_serise_se_re_te_kartemonedhes_shqiptare_1000_Leke_dhe_10000_Leke.html boa_external_2017 2021-06-11 16:40:29 <![CDATA[Intervista e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko dhënë për revistën ''Monitor'']]> /Shtypi/Intervista_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2021-06-07 14:45:01 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me një delegacion të Bankës Botërore (BB)]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_nje_delegacion_te_Bankes_Boterore_BB.html boa_external_2017 2021-06-03 13:09:14 <![CDATA[ÇMIMI I GUVERNATORIT PËR DIPLOMËN MË TË MIRË PËR VITIN 2021]]> /Shtypi/CMIMI_I_GUVERNATORIT_P_R_DIPLOM_N_M_T_MIR_P_R_VITIN_2021.html boa_external_2017 2021-05-28 09:49:06 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2020_ne_Kuvendin_e_Shqiperise_29116.html

I nderuar zoti Kryetar i Kuvendit,

Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,

]]>
boa_external_2017 2021-05-27 10:40:19
<![CDATA[Intervistë e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko për televizionin Scan]]> /Shtypi/Interviste_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_per_televizionin_Scan.html boa_external_2017 2021-05-19 14:22:08 <![CDATA[Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Fondi_i_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme_29046.html boa_external_2017 2021-05-11 14:41:30 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2021/II]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2021_II.html boa_external_2017 2021-05-11 14:02:19 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën “Normalja e re, sfidat dhe oportunitetet” të Universitetit Europian të Tiranës]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_Normalja_e_re_sfidat_dhe_oportunitetet_te_Universitetit_Europian_te_Tiranes.html boa_external_2017 2021-04-30 09:53:32 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën “Normalja e re, sfidat dhe oportunitetet” të Universitetit Europian të Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_Normalja_e_re_sfidat_dhe_oportunitetet_te_Universitetit_Europian_te_Tiranes.html boa_external_2017 2021-04-30 09:57:58 <![CDATA[Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2020]]> /Shtypi/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar_per_gjashtemujorin_e_dyte_te_vitit_2020.html boa_external_2017 2021-04-29 16:54:06 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2020_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2021-04-20 11:49:40 <![CDATA[Guvernatori prezanton Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Guvernatori_prezanton_Raportin_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2020_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2021-04-20 11:56:01 <![CDATA[Guvernatori Sejko priti sot në një takim Ambasadorin e parë të Ukrainës rezident në Tiranë, Sh.T.Z. Volodymyr Shkurov]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_priti_sot_ne_nje_takim_Ambasadorin_e_pare_te_Ukraines_rezident_ne_Tirane_Sh_T_Z_Volodymyr_Shkurov.html boa_external_2017 2021-04-15 13:35:04 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), të organizuara virtualisht]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_FMN_dhe_te_Grupit_te_Bankes_Boterore_BB_te_organizuara_virtualisht.html boa_external_2017 2021-04-09 11:31:14 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e Japonisë në Tiranë]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_Japonise_ne_Tirane_28770.html boa_external_2017 2021-03-26 13:12:59 <![CDATA[Kuizi Evropian i Parasë në Shqipëri: Promovimi i Edukimit Financiar]]> /Shtypi/Kuizi_Evropian_i_Parase_ne_Shqiperi_Promovimi_i_Edukimit_Financiar.html boa_external_2017 2021-03-25 17:23:16 <![CDATA[Vendimet e politikës monetare]]> /Shtypi/Vendimet_e_politikes_monetare_28752.html Më 24 mars 2021, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e ndërmjetëm të Politikës Monetare]]> boa_external_2017 2021-03-24 16:38:43 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare 24 mars 2021, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_24_mars_2021_ora_16_00.html boa_external_2017 2021-03-24 10:57:10 <![CDATA[Vendimmarrja e Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 24 mars 2021]]> /Shtypi/Vendimmarrja_e_Keshillit_Mbikeqyres_ne_mbledhjen_e_dates_24_mars_2021.html boa_external_2017 2021-03-24 16:35:42 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e hapjes së Javës së Parasë, 22-26 mars 2021]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_22-26_mars_2021.html boa_external_2017 2021-03-23 11:40:27 <![CDATA[Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë, 22-26 mars 2021]]> /Shtypi/Ceremonia_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_22-26_mars_2021.html boa_external_2017 2021-03-23 12:09:11 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvilloi një mbledhje online me Misionin e FMN-së për Shqipërinë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_nje_mbledhje_me_Misionin_e_FMN-se_per_Shqiperine.html boa_external_2017 2021-03-10 10:46:35 <![CDATA[ALREG nis operimin në sistemin e pagesave ndërbankare me vlerë të madhe AIPS]]> /Shtypi/ALREG_nis_operimin_ne_sistemin_e_pagesave_nderbankare_me_vlere_te_madhe_AIPS.html boa_external_2017 2021-03-01 12:13:04 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2021/I]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2021_I.html boa_external_2017 2021-02-10 15:55:55 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Konferencën Shkencore “Pandemia dhe rimëkëmbja - strategjitë e përballjes dhe pritshmëritë”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_Shkencore_Pandemia_dhe_rimekembja-strategjite_e_perballjes_dhe_pritshmerite.html boa_external_2017 2021-02-09 12:43:21 <![CDATA[Guvernatori Sejko në Konferencën Shkencore “Pandemia dhe rimëkëmbja - strategjitë e përballjes dhe pritshmëritë”]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_ne_Konferencen_Shkencore_Pandemia_dhe_rimekembja-strategjite_e_perballjes_dhe_pritshmerite.html boa_external_2017 2021-02-09 11:20:32 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dakordëson me Bankën Qendrore Evropiane zgjatjen e afatit të linjës së likuiditetit në euro, deri në muajin mars 2022]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dakordeson_me_Banken_Qendrore_Evropiane_zgjatjen_e_afatit_te_linjes_se_likuiditetit_ne_euro_deri_ne_muajin_mars_2022.html boa_external_2017 2021-02-04 12:13:43 <![CDATA[Njoftimi për shtyp i BQE: BQE zgjat afatin e linjave të likuiditetit në Euro me bankat qendrore të shteteve joanëtare të Eurozonës]]> /Shtypi/Njoftimi_per_shtyp_i_BQE_BQE_zgjat_afatin_e_linjave_te_likuiditetit_ne_Euro_me_bankat_qendrore_te_shteteve_joanetare_te_Eurozones_1.html boa_external_2017 2021-02-04 12:44:31 <![CDATA[Guvernatori Sejko priti sot në një takim mirëseardhjeje Ambasadorin e ri të OSBE-së në Shqipëri, SH.T.Z. Vincenzo Del Monaco]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_priti_sot_ne_nje_takim_mireseardhjeje_Ambasadorin_e_ri_te_OSBE-se_ne_Shqiperi_Sh_T_Z_Vincenzo_Del_Monaco.html boa_external_2017 2021-01-22 12:47:21 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë e Përfundimit të Projektit të Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Ceremonine_e_Perfundimit_te_Projektit_te_Binjakezimit_Forcimi_i_kapaciteteve_te_Bankes_se_Shqiperise_ne_kuader_te_perafrimit_me_legjislacionin_e_Bashkimit_Evropian.html boa_external_2017 2021-01-18 12:27:40 <![CDATA[Ceremonia virtuale e përfundimit të Projektit të Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian”]]> /Shtypi/Ceremonia_virtuale_e_perfundimit_te_Projektit_te_Binjakezimit_Forcimi_i_kapaciteteve_te_Bankes_se_Shqiperise_ne_kuader_te_perafrimit_me_legjislacionin_e_Bashkimit_Evropian.html boa_external_2017 2021-01-18 13:46:05 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të organizuar nga ”Euromoney”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Lindore_te_organizuar_nga_Euromoney_28322.html boa_external_2017 2021-01-14 12:38:08 <![CDATA[Ceremonia e shpalljes së çmimeve fituese të konkursit të hapur ''Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2020'']]> /Shtypi/Ceremonia_e_shpalljes_se_cmimeve_fituese_te_konkursit_te_hapur_C_mimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2020.html boa_external_2017 2020-12-21 13:41:03 <![CDATA[Mbledhja e gjashtë e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave]]> /Shtypi/Mbledhja_e_gjashte_e_Komitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave.html boa_external_2017 2020-12-17 16:28:12 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 16 dhjetor 2020]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_16_dhjetor_2020.html boa_external_2017 2020-12-16 16:35:19 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e ri të Mbretërisë së Spanjës në Shqipëri, SH.T.Z. Marcos Alonso Alonso]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_ri_te_Mbreterise_se_Spanjes_ne_Shqiperi_SH_T_Z_Marcos_Alonso_Alonso.html boa_external_2017 2020-12-11 08:50:37 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Workshop-in XIV të Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Workshop-in_XIV_te_Kerkimeve_Ekonomike_per_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2020-12-10 09:27:08 <![CDATA[Mbi Workshop-in XIV të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_Workshop-in_XIV_te_Kerkimeve_Ekonomike_ne_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise_28065_2.html boa_external_2017 2020-12-10 10:20:07 <![CDATA[Workshop-i XIV i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, 10-11 dhjetor 2020]]> /Shtypi/Workshop-i_XIV_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_10-11_dhjetor_2020.html boa_external_2017 2020-12-04 11:59:34 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e Rumanisë në Shqipëri, Sh.T.Z. Mircea Perpelea]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_Rumanise_ne_Shqiperi_Sh_T_Z_Mircea_Perpelea_27970.html boa_external_2017 2020-11-18 15:30:20 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2020/IV]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2020_IV.html boa_external_2017 2020-11-11 13:52:32 <![CDATA[Pyetje përgjigjet e konferencës për shtyp 4 nëntor 2020]]> /Shtypi/Pyetje_pergjigjet_e_konferences_per_shtyp_4_nentor_2020_27914.html Pyetje: Cili është qëndrimi i Bankës së Shqipërisë, për mundësinë e një pakete tjetër për pandeminë, që synon shtyrjen e kësteve të kredive përsëri? Do ishte e mirëpritur nga bankat?

]]>
boa_external_2017 2020-11-05 11:31:19
<![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare.html Të nderuar përfaqësues të medias,

Sot, në datën 4 nëntor 2020, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin Tremujor të Politikës Monetare.

]]>
boa_external_2017 2020-11-04 15:39:52
<![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi, në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2021]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_ne_seancen_degjimore_te_Komisionit_Parlamentar_te_Ekonomise_dhe_Financave_mbi_projektbuxhetin_2021.html boa_external_2017 2020-11-02 12:58:45