boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Sun, 28 Nov 2021 06:19:31 +0100 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në hapjen e fushatës ndërgjegjësuese “As i vjetër e as i ri, jam thjesht Lek!”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_hapjen_e_fushates_ndergjegjesuese_As_i_vjeter_e_as_i_ri_jam_thjesht_Lek.html boa_external_2017 2021-11-17 11:13:52 <![CDATA[Banka e Shqipërisë ndërmerr iniciativën e re dhe hap fushatën ndërgjegjësuese “As i vjetër e as i ri, jam thjesht Lek!”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ndermerr_iniciativen_e_re_dhe_hap_fushaten_ndergjegjesuese_As_i_vjeter_e_as_i_ri_jam_thjesht_Lek.html boa_external_2017 2021-11-17 11:55:25 <![CDATA[Guvernatori Sejko takon Drejtorin Rajonal të Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC) për Evropën Qendrore dhe Juglindore, z. Ary Naïm]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takon_Drejtorin_Rajonal_te_Korporates_Financiare_Nderkombetare_IFC_per_Evropen_Qendrore_dhe_Juglindore_z_Ary_Na_m.html boa_external_2017 2021-11-16 13:23:17 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2021/IV]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2021_IV.html boa_external_2017 2021-11-09 16:48:22 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë në prezantimin në Komisionin për Ekonominë dhe Financat. Opinioni i Bankës së Shqipërisë mbi Projektbuxhetin e vitit 2022]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_ne_prezantimin_ne_Komisionin_per_Ekonomine_dhe_Financat_Opinioni_i_Bankes_se_Shqiperise_mbi_Projektbuxhetin_e_vitit_2022.html boa_external_2017 2021-11-05 10:18:38 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me Drejtorin Ekzekutiv për Shqipërinë pranë Bankës Botërore, z. Matteo Bugamelli]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_Drejtorin_Ekzekutiv_per_Shqiperine_prane_Bankes_Boterore_z_Matteo_Bugamelli.html boa_external_2017 2021-10-25 13:59:50 <![CDATA[Mbi takimet e Guvernatorit Sejko gjatë Mbledhjeve Vjetore Virtuale të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_takimet_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_Mbledhjeve_Vjetore_Virtuale_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2021-10-21 11:42:53 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në konferencën e përbashkët për shtyp me Shefen e Misionit të FMN-së dhe Ministren e Financave dhe Ekonomisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_konferencen_e_perbashket_per_shtyp_me_Shefen_e_Misionit_te_FMN-se_dhe_Ministren_e_Financave_dhe_Ekonomise.html boa_external_2017 2021-10-12 14:59:50 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, mban një leksion publik on-line të organizuar nga Shkolla Ekonomike dhe e Shkencave Politike të Londrës (LSE), 7 tetor, ora 17:00]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_mban_nje_leksion_publik_on-line_te_organizuar_nga_Shkolla_Ekonomike_dhe_e_Shkencave_Politike_te_Londres_LSE_7_tetor_ora_17_00.html boa_external_2017 2021-10-08 11:23:17 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 6 tetor 2021]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_6_tetor_2021_29986.html boa_external_2017 2021-10-04 14:53:07 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko, leksion publik on-line të organizuar nga Shkolla Ekonomike dhe Shkencave Politike të Londrës (LSE), 7 tetor, ora 17.00]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_leksion_publik_on-line_te_organizuar_nga_Shkolla_Ekonomike_dhe_Shkencave_Politike_te_Londres_LSE_7_tetor_ora_17_00.html boa_external_2017 2021-10-04 14:39:00 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_misionin_e_Fondit_Monetar_Nderkombetar_29946.html boa_external_2017 2021-09-28 16:36:01 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvilloi takimin përmbyllës online me Misionin e Bankës Botërore për Sektorin Financiar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_takimin_permbylles_online_me_Misionin_e_Bankes_Boterore_per_Sektorin_Financiar.html boa_external_2017 2021-09-24 09:53:29 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6M I 2021]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Stabilitetit_Financiar_6M_I_2021.html boa_external_2017 2021-09-23 09:16:03 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në tryezën e organizuar nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë me temë: ''Zhvillimi ekonomik i Shqipërisë: sfida dhe mundësi'']]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_tryezen_e_organizuar_nga_Ambasada_e_Mbreterise_se_Bashkuar_ne_Tirane_me_teme_Zhvillimi_ekonomik_i_Shqiperise_sfida_dhe_mundesi.html boa_external_2017 2021-09-15 15:53:29 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me Zëvendëspresidentin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, z. Jurgen Rigterink]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_Zevendespresidentin_e_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_z_Jurgen_Rigterink.html boa_external_2017 2021-09-08 13:28:47 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2021/III]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2021_III.html boa_external_2017 2021-08-11 16:04:47 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 4 gusht 2021]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_4_gusht_2021_29647.html boa_external_2017 2021-08-04 16:29:08 <![CDATA[Mbi hedhjen në qarkullim të monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 5 Lekë, 20 Lekë dhe 50 Lekë, emetim i vitit 2020]]> /Shtypi/Mbi_hedhjen_ne_qarkullim_te_monedhave_metalike_shqiptare_me_kurs_ligjor_me_vlere_nominale_5_Leke_20_Leke_dhe_50_Leke_emetim_i_vitit_2020.html boa_external_2017 2021-07-30 14:55:39 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e promovimit të librit: “Përballë Krizës, sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike”, nga autorët Akad. Prof. Dr. Anastas Angjeli dhe Prof. Dr. Adrian Civici]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_promovimit_te_librit_Perballe_Krizes_sfidat_e_teorise_dhe_politikave_ekonomike_nga_autoret_Akad_Prof_Dr_Anastas_Angjeli_dhe_Prof_Dr_Ardian_Civici.html boa_external_2017 2021-07-22 14:35:34 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dhe Banka Qendrore Evropiane nënshkruajnë marrëveshje për parandalimin dhe mbrojtjen e kartëmonedhave euro nga falsifikimi]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dhe_Banka_Qendrore_Evropiane_nenshkruajne_marreveshje_per_parandalimin_dhe_mbrojtjen_e_kartemonedhave_euro_nga_falsifikimi.html boa_external_2017 2021-07-08 11:46:11 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 7 korrik 2021]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_7_korrik_2021.html boa_external_2017 2021-07-07 16:36:42 <![CDATA[Mbi takimin e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi dhe homologes së Bankës Qendrore të Malit të Zi, në lidhje me bashkëpunimin rajonal në fushën e sistemeve të pagesave]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_dhe_homologes_se_Bankes_Qendrore_te_Malit_te_Zi_ne_lidhje_me_bashkepunimin_rajonal_ne_fushen_e_sistemeve_te_pagesave.html boa_external_2017 2021-07-06 16:02:15 <![CDATA[Prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 2020]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_Vjetor_te_Mbikeqyrjes_2020.html boa_external_2017 2021-07-05 16:00:31 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me një delegacion të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_nje_delegacion_te_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_BERZH.html boa_external_2017 2021-07-01 13:57:33 <![CDATA[Takim diskutimi i Bankës së Shqipërisë me Shoqatën Shqiptare të Bankave (SHSHB)]]> /Shtypi/Takim_diskutimi_i_Bankes_se_Shqiperise_me_Shoqaten_Shqiptare_te_Bankave_SHSHB_29386.html boa_external_2017 2021-06-29 13:45:43 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me profesionistët e rinj, pjesëmarrës të Programit LEAD Albania 2021]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_profesionistet_e_rinj_pjesemarres_te_Programit_LEAD_Albania_2021.html boa_external_2017 2021-06-23 15:59:11 <![CDATA[Banka e Shqipërisë renditet e para ndër bankat e vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore për transparencën dhe komunikimin e saj me publikun]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_renditet_e_para_nder_bankat_e_vendeve_te_Evropes_Qendrore_Lindore_dhe_Juglindore_per_transparencen_dhe_komunikimin_e_saj_me_publikun.html boa_external_2017 2021-06-22 14:07:19 <![CDATA[Zëvendësguvernatore Minxhozi merr pjesë në aktivitetin “Remitancat, ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit”]]> /Shtypi/Zevendesguvernatore_Minxhozi_merr_pjese_ne_aktivitetin_Remitancat_ndikimi_i_tyre_ne_zhvillimin_ekonomik_dhe_shoqeror_te_vendit.html boa_external_2017 2021-06-16 14:46:55 <![CDATA[Banka e Shqipërisë prezanton dy prerjet e radhës së serisë së re të kartëmonedhës shqiptare: 1000 Lekë dhe 10000 Lekë]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_prezanton_dy_prerjet_e_radhes_se_serise_se_re_te_kartemonedhes_shqiptare_1000_Leke_dhe_10000_Leke.html boa_external_2017 2021-06-15 11:51:54 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në prezantimin e dy kartëmonedhave 1000 Lekë dhe 10000 Lekë të serisë së re të kartëmonedhave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_prezantimin_e_dy_kartemonedhave_1000_Leke_dhe_10000_Leke_te_serise_se_re_te_kartemonedhave.html boa_external_2017 2021-06-15 12:01:50 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvilloi takimin përmbyllës online me Misionin e FMN-së për Shqipërinë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_takimin_permbylles_online_me_Misionin_e_FMN-se_per_Shqiperine.html boa_external_2017 2021-06-14 11:53:08 <![CDATA[Guvernatori Sejko përshëndet marrëveshjen e nënshkruar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Agjencia Shqiptare e Sigurimit të Depozitave]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_pershendet_marreveshjen_e_nenshkruar_nga_Banka_Europiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_dhe_Agjencia_Shqiptare_e_Sigurimit_te_Depozitave.html boa_external_2017 2021-06-11 15:20:50 <![CDATA[Prezantimi i dy prerjeve të radhës së serisë së re të kartëmonedhës shqiptare: 1000 Lekë dhe 10000 Lekë]]> /Shtypi/Prezantimi_i_dy_prerjeve_te_radhes_se_serise_se_re_te_kartemonedhes_shqiptare_1000_Leke_dhe_10000_Leke.html boa_external_2017 2021-06-11 16:40:29 <![CDATA[Intervista e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko dhënë për revistën ''Monitor'']]> /Shtypi/Intervista_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2021-06-07 14:45:01 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me një delegacion të Bankës Botërore (BB)]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_nje_delegacion_te_Bankes_Boterore_BB.html boa_external_2017 2021-06-03 13:09:14 <![CDATA[ÇMIMI I GUVERNATORIT PËR DIPLOMËN MË TË MIRË PËR VITIN 2021]]> /Shtypi/CMIMI_I_GUVERNATORIT_P_R_DIPLOM_N_M_T_MIR_P_R_VITIN_2021.html boa_external_2017 2021-05-28 09:49:06 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2020_ne_Kuvendin_e_Shqiperise_29116.html

I nderuar zoti Kryetar i Kuvendit,

Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,

]]>
boa_external_2017 2021-05-27 10:40:19
<![CDATA[Intervistë e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko për televizionin Scan]]> /Shtypi/Interviste_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_per_televizionin_Scan.html boa_external_2017 2021-05-19 14:22:08 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2021/II]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2021_II.html boa_external_2017 2021-05-11 14:02:19 <![CDATA[Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Fondi_i_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme_29046.html boa_external_2017 2021-05-11 14:41:30 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën “Normalja e re, sfidat dhe oportunitetet” të Universitetit Europian të Tiranës]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_Normalja_e_re_sfidat_dhe_oportunitetet_te_Universitetit_Europian_te_Tiranes.html boa_external_2017 2021-04-30 09:53:32 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën “Normalja e re, sfidat dhe oportunitetet” të Universitetit Europian të Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_Normalja_e_re_sfidat_dhe_oportunitetet_te_Universitetit_Europian_te_Tiranes.html boa_external_2017 2021-04-30 09:57:58 <![CDATA[Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2020]]> /Shtypi/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar_per_gjashtemujorin_e_dyte_te_vitit_2020.html boa_external_2017 2021-04-29 16:54:06 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2020_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2021-04-20 11:49:40 <![CDATA[Guvernatori prezanton Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Guvernatori_prezanton_Raportin_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2020_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2021-04-20 11:56:01 <![CDATA[Guvernatori Sejko priti sot në një takim Ambasadorin e parë të Ukrainës rezident në Tiranë, Sh.T.Z. Volodymyr Shkurov]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_priti_sot_ne_nje_takim_Ambasadorin_e_pare_te_Ukraines_rezident_ne_Tirane_Sh_T_Z_Volodymyr_Shkurov.html boa_external_2017 2021-04-15 13:35:04 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), të organizuara virtualisht]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_FMN_dhe_te_Grupit_te_Bankes_Boterore_BB_te_organizuara_virtualisht.html boa_external_2017 2021-04-09 11:31:14 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e Japonisë në Tiranë]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_Japonise_ne_Tirane_28770.html boa_external_2017 2021-03-26 13:12:59 <![CDATA[Kuizi Evropian i Parasë në Shqipëri: Promovimi i Edukimit Financiar]]> /Shtypi/Kuizi_Evropian_i_Parase_ne_Shqiperi_Promovimi_i_Edukimit_Financiar.html boa_external_2017 2021-03-25 17:23:16