boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Mon, 23 May 2022 22:48:54 +0100 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën e organizuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Banka Botërore dhe Ambasada e Zvicrës në Shqipëri, me temë “Diversifikimi i sistemit financiar nëpërmjet reformave të tregut të kapitalit”]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_e_organizuar_nga_Autoriteti_i_Mbikeqyrjes_Financiare_Banka_Boterore_dhe_Ambasada_e_Zvicres_ne_Shqiperi_me_teme_Diversifikimi_i_sistemit_financiar_nepermjet_reformave_te_tregut_te_kapitalit.html boa_external_2017 2022-05-19 13:57:57 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon takimin përmbyllës me përfaqësuesit e Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Misionit_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_31877.html boa_external_2017 2022-05-19 16:37:22 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e organizuar nga Crimson Finance Fund Albania]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_ceremonine_e_organizuar_nga_Crimson_Finance_Fund_Albania.html boa_external_2017 2022-05-18 13:27:27 <![CDATA[Muzeu i Bankës së Shqipërisë i bashkohet nismës “Dita Ndërkombëtare e Muzeve”, 18 maj 2022]]> /Shtypi/Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise_i_bashkohet_nismes_Dita_Nderkombetare_e_Muzeve_18_maj_2022.html Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Muzeve*, si çdo 18 maj, Muzeu i Bankës së Shqipërisë do të qëndrojë i hapur për publikun përtej orarit të tij zyrtar, duke nisur nga ora 09:00 deri në orën 18:00.

]]>
boa_external_2017 2022-05-17 17:03:07
<![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon takim me Drejtorin e Operacioneve pranë Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike, z. Martin Saladin]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_takim_me_Drejtorin_e_Operacioneve_prane_Sekretariatit_te_Shtetit_Zviceran_per_Ceshtjet_Ekonomike_z_Martin_Saladin.html boa_external_2017 2022-05-13 10:45:22 <![CDATA[Dita Ndërkombëtare e Muzeve 2022 në Muzeun e Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Dita_Nderkombetare_e_Muzeve_2022_ne_Muzeun_e_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2022-05-13 12:03:20 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2021 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Prezantimi_ne_Komisionin_per_Ekonomine_dhe_Financat_te_Kuvendit_te_Shqiperise.html boa_external_2017 2022-05-11 09:29:47 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 2022/II, datë 12 maj 2022]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2022_II_date_12_maj_2022.html boa_external_2017 2022-05-11 16:28:17 <![CDATA[Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Fondi_i_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme_2022.html boa_external_2017 2022-05-10 15:00:23 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me SECO-n organizojnë workshop-in “Forcimi i kapaciteteve kërkimore në bankat qendrore”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_SECO-n_organizojne_workshop-in_Forcimi_i_kapaciteteve_kerkimore_ne_bankat_qendrore.html boa_external_2017 2022-05-09 16:14:36 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në takimin e organizuar nga Kryeministri Rama me bankat tregtare, me fokus digjitalizimin e shërbimeve bankare]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_e_organizuar_nga_Kryeministri_Rama_me_bankat_tregtare_me_fokus_digjitalizimin_e_sherbimeve_bankare.html boa_external_2017 2022-05-06 15:57:58 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën e 8-të të Kërkimeve, të organizuar nga Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Banka Evropiane e Investimeve]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_e_8-te_te_Kerkimeve_te_organizuar_nga_Banka_Kombetare_e_Republikes_se_Maqedonise_se_Veriut_dhe_Banka_Evropiane_e_Investimeve.html boa_external_2017 2022-04-29 14:00:08 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6M II 2021]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Stabilitetit_Financiar_6M_II_2021.html boa_external_2017 2022-04-28 13:08:12 <![CDATA[Mbi veprimtarinë e Guvernatorit Sejko në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_veprimtarine_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2022-04-23 09:19:50 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvillon një takim me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë, SH.S.Zj. Yuri Kim]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_Ambasadoren_e_Shteteve_te_Bashkuara_te_Amerikes_ne_Republiken_e_Shqiperise_SH_S_Zj_Yuri_Kim.html boa_external_2017 2022-04-15 17:09:15 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së huasë për programin e BERZH-it për mbështetjen e Agrobiznesit dhe Turizmit në vend (AATSF) midis BERZH-it dhe ProCredit Bank Albania]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_nenshkrimit_te_marreveshjes_se_huase_per_programin_e_BERZH-it_per_mbeshtetjen_e_Agrobiznesit_dhe_Turizmit_ne_vend_AATSF_midis_BERZH-it_dhe_ProCredit_Bank_Albania.html boa_external_2017 2022-04-11 10:23:42 <![CDATA[Guvernatori Sejko takon Presidenten e BERZH-it dhe përshëndet Ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes midis BERZH-it dhe Bankës ProCredit]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takon_Presidenten_e_BERZH_zj_Odile_Renaud-Basso_dhe_pershendet_Ceremonine_e_nenshkrimit_te_marreveshjes_midis_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_d-r_docx.html boa_external_2017 2022-04-11 11:49:37 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH 2021-2022]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Prezantimin_e_Raportit_te_Tranzicionit_te_BERZH_2021-2022.html boa_external_2017 2022-04-05 09:29:33 <![CDATA[Prezantohet Raporti i Tranzicionit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 2021-2022]]> /Shtypi/Prezantohet_Raporti_i_Tranzicionit_te_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_2021-2022.html boa_external_2017 2022-04-05 14:00:18 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e Bankës Botërore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2022-04-04 13:48:14 <![CDATA[Guvernatori Sejko priti sot në një takim me Ambasadorin e OSBE-së në Shqipëri, SH.T.Z. Vincenzo Del Monaco]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_priti_sot_ne_nje_takim_mireseardhjeje_Ambasadorin_e_OSBE-se_ne_Shqiperi_SH_T_Z_Vincenzo_Del_Monaco.html boa_external_2017 2022-04-01 14:08:58 <![CDATA[Guvernatori Sejko pret delegacionin e Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_pret_delegacionin_e_Parlamentit_te_Mbreterise_se_Bashkuar.html boa_external_2017 2022-03-31 13:07:44 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dakordëson me Bankën Qendrore Evropiane për zgjatjen e afatit të linjës së likuiditetit në euro, deri më 15 janar 2023.]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dakordeson_me_Banken_Qendrore_Evropiane_per_zgjatjen_e_afatit_te_linjes_se_likuiditetit_ne_euro_deri_me_15_janar_2023.html boa_external_2017 2022-03-28 14:01:28 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me delegacionin e Bankës Botërore, 25 mars 2022]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_delegacionin_e_Bankes_Boterore_25_mars_2022.html boa_external_2017 2022-03-25 12:59:36 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë Kremtuese të Javës së Parasë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Ceremonine_Kremtuese_te_Javes_se_Parase.html boa_external_2017 2022-03-24 10:34:43 <![CDATA[Ceremonia kremtuese e Javës së Parasë, 21 – 27 mars 2022]]> /Shtypi/Ceremonia_kremtuese_e_Javes_se_Parase_21_27_mars_2022.html boa_external_2017 2022-03-24 13:08:12 <![CDATA[Java e Parasë 2022, 21-27 mars 2022, “Tregohu i zgjuar me paranë, ndërto të ardhmen tënde!”]]> /Shtypi/Celet_Java_e_Parase_2022_21-27_mars_2022_Tregohu_i_zgjuar_me_parane_nderto_te_ardhmen_tende.html boa_external_2017 2022-03-16 14:24:21 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Fondit_Monetar_Nderkombetar.html boa_external_2017 2022-03-07 11:22:32 <![CDATA[Guvernatori Sejko takon Ambasadorin e Austrisë në Shqipëri, Sh.T.Z. Christian Steiner]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takon_Ambasadorin_e_Austrise_ne_Shqiperi_Sh_T_Z_Christian_Steiner.html boa_external_2017 2022-03-03 16:04:09 <![CDATA[Takim i Guvernatorit Sejko me Ministren e Financave dhe Ekonomisë, zj. Delina Ibrahimaj]]> /Shtypi/Takim_i_Guvernatorit_Sejko_me_Ministren_e_Financave_dhe_Ekonomise_zj_Delina_Ibrahimaj_31092.html boa_external_2017 2022-03-02 10:32:05 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2022-02-23 10:37:30 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2022/I]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2022_I.html boa_external_2017 2022-02-09 16:48:20 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në aktivitetin “Kreditimi dhe Financimi i Bujqësisë Shqiptare”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_aktivitetin_Kreditimi_dhe_Financimi_i_Bujqesise_Shqiptare.html boa_external_2017 2022-01-26 10:08:58 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në aktivitetin “Kreditimi dhe Financimi i Bujqësisë Shqiptare”]]> /Shtypi/Guvernatorit_Sejko_merr_pjese_ne_aktivitetin_Kreditimi_dhe_Financimi_i_Bujqesise_Shqiptare.html boa_external_2017 2022-01-26 13:29:57 <![CDATA[Banka e Shqipërisë fillon funksionimin e sistemit AIPS EURO për shlyerjen e transfertave vendase në euro]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_fillon_funksionimin_e_sistemit_AIPS_EURO_per_shlyerjen_e_transfertave_vendase_ne_euro.html boa_external_2017 2022-01-24 14:05:54 <![CDATA[Banka e Shqipërisë hedh në qarkullim dy prerjet e fundit të serisë së re të kartëmonedhave shqiptare: 500 Lekë dhe 2000 Lekë]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_hedh_ne_qarkullim_dy_prerjet_e_fundit_te_serise_se_re_te_kartemonedhave_shqiptare_500_Leke_dhe_2000_Leke.html boa_external_2017 2022-01-17 10:14:09 <![CDATA[Intervista në revistën “Monitor”]]> /Shtypi/Intervista_ne_revisten_Monitor.html boa_external_2017 2022-01-17 14:49:49 <![CDATA[Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 29 dhjetor 2021]]> /Shtypi/Mbi_mbledhjen_e_Grupit_Keshillimor_te_Stabilitetit_Financiar_29_dhjetor_2021.html boa_external_2017 2021-12-30 13:07:56 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në takimin e fundvitit me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_takimin_e_fundvitit_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias.html boa_external_2017 2021-12-20 09:34:12 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_30476.html boa_external_2017 2021-12-20 14:49:08 <![CDATA[Mbledhja e Shtatë e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave]]> /Shtypi/Mbledhja_e_Shtate_e_Komitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave.html boa_external_2017 2021-12-17 11:55:29 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin përmbyllës të vitit, të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_permbylles_te_vitit_te_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave.html boa_external_2017 2021-12-16 10:24:58 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në çeljen e punimeve të Workshop-it XV të Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_celjen_e_punimeve_te_Workshop-it_XV_te_Kerkimeve_Ekonomike_per_Evropen_Juglindore.html boa_external_2017 2021-12-06 10:21:36 <![CDATA[Mbi Workshop-in XV të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_Workshop-in_XV_te_Kerkimeve_Ekonomike_ne_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2021-12-06 11:51:59 <![CDATA[Banka e Shqipërisë organizon Workshop-in e XV të Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_organizon_Workshop-in_e_XV_te_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore.html boa_external_2017 2021-12-03 11:58:39 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në hapjen e fushatës ndërgjegjësuese “As i vjetër e as i ri, jam thjesht Lek!”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_hapjen_e_fushates_ndergjegjesuese_As_i_vjeter_e_as_i_ri_jam_thjesht_Lek.html boa_external_2017 2021-11-17 11:13:52 <![CDATA[Banka e Shqipërisë ndërmerr iniciativën e re dhe hap fushatën ndërgjegjësuese “As i vjetër e as i ri, jam thjesht Lek!”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ndermerr_iniciativen_e_re_dhe_hap_fushaten_ndergjegjesuese_As_i_vjeter_e_as_i_ri_jam_thjesht_Lek.html boa_external_2017 2021-11-17 11:55:25 <![CDATA[Guvernatori Sejko takon Drejtorin Rajonal të Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC) për Evropën Qendrore dhe Juglindore, z. Ary Naïm]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takon_Drejtorin_Rajonal_te_Korporates_Financiare_Nderkombetare_IFC_per_Evropen_Qendrore_dhe_Juglindore_z_Ary_Na_m.html boa_external_2017 2021-11-16 13:23:17 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2021/IV]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2021_IV.html boa_external_2017 2021-11-09 16:48:22 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë në prezantimin në Komisionin për Ekonominë dhe Financat. Opinioni i Bankës së Shqipërisë mbi Projektbuxhetin e vitit 2022]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_ne_prezantimin_ne_Komisionin_per_Ekonomine_dhe_Financat_Opinioni_i_Bankes_se_Shqiperise_mbi_Projektbuxhetin_e_vitit_2022.html boa_external_2017 2021-11-05 10:18:38