boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Thu, 18 Jul 2024 12:53:17 +0100 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Komisionin për Çështjet Europiane në lidhje me përgatitjen e institucioneve shqiptare lidhur me Tregun Unik të Pagesave në Euro (SEPA)]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Komisionin_per_Ceshtjet_Europiane_ne_lidhje_me_pergatitjen_e_institucioneve_shqiptare_lidhur_me_Tregun_Unik_te_Pagesave_ne_Euro_SEPA.html boa_external_2017 2024-07-17 12:31:17 <![CDATA[Njoftimi për shtyp në përfundim të misionit të FMN-së për vitin 2024]]> /Shtypi/Njoftimi_per_shtyp_ne_perfundim_te_misionit_te_FMN-se_per_vitin_2024.html boa_external_2017 2024-07-15 17:01:27 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon takimin përmbyllës me përfaqësuesit e Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_takimin_permbylles_me_perfaqesuesit_e_Misionit_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_39184.html boa_external_2017 2024-07-12 13:44:01 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dhe Qendra mbi Ekspertizën e Tranzicionit Ekonomik në LSE organizojnë workshopin ''Navigimi i Rreziqeve të Ndërlidhura: Ndikimet e Degradimit Mjedisor dhe Ndryshimeve Klimatike'']]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dhe_Qendra_mbi_Ekspertizen_e_Tranzicionit_Ekonomik_ne_LSE_organizojne_workshopin_Navigimi_i_Rreziqeve_te_Nderlidhura_Ndikimet_e_Degradimit_Mjedisor_dhe_Ndryshimeve_Klimatike.html boa_external_2017 2024-07-11 13:16:55 <![CDATA[Mbi vizitën e punës të përfaqësuesve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës pranë Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_viziten_e_punes_te_perfaqesuesve_te_Bankes_Qendrore_te_Republikes_se_Kosoves_prane_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2024-07-09 11:52:43 <![CDATA[Një vështrim i shpejtë mbi deklaratën e politikës monetare 3 korrik 2024]]> /Shtypi/Nje_veshtrim_i_shpejte_mbi_deklaraten_e_politikes_monetare_3_korrik_2024.html boa_external_2017 2024-07-04 16:38:14 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja Ahmetaj përshëndet ceremoninë e diplomimit të studentëve të Universitetit “Epoka”]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_Ahmetaj_pershendet_ceremonine_e_diplomimit_te_studenteve_te_Universitetit_Epoka.html boa_external_2017 2024-06-28 12:49:39 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja Minxhozi, në samitin me temë “Stabiliteti financiar dhe monetar i rajonit në kushtet e rritjes së ulët ekonomike të Eurozonës”, Becic, Mal i Zi]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_Minxhozi_ne_samitin_e_vendeve_te_rajonit_me_teme_Stabiliteti_financiar_dhe_monetar_i_rajonit_ne_kushtet_e_rritjes_se_ulet_ekonomike_te_Eurozones_Becic_Mal_i_Zi.html boa_external_2017 2024-06-18 12:44:41 <![CDATA[Çelet ekspozita edukative “MONEY smART – Edukim financiar për të gjithë'']]> /Shtypi/Celet_ekspozita_edukative_MONEY_smART_Edukim_financiar_per_te_gjithe.html boa_external_2017 2024-06-15 09:00:00 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në workshopin “Rrugëtimi i Shqipërisë drejt integrimit në SEPA, përfshirjes dhe edukimit financiar”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_workshopin_Rrugetimi_i_Shqiperise_drejt_integrimit_ne_SEPA_perfshirjes_dhe_edukimit_financiar.html boa_external_2017 2024-06-14 08:41:12 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dhe Banka Botërore organizojnë Workshop-in “Rrugëtimi i Shqipërisë drejt integrimit në SEPA, përfshirjes dhe edukimit financiar”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dhe_Banka_Boterore_organizojne_Workshop-in_Rrugetimi_i_Shqiperise_drejt_integrimit_ne_SEPA_perfshirjes_dhe_edukimit_financiar.html boa_external_2017 2024-06-14 16:41:57 <![CDATA[Banka e Shqipërisë firmos aplikimin zyrtar për anëtarësimin e Shqipërisë në SEPA]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_firmos_aplikimin_zyrtar_per_anetaresimin_e_Shqiperise_ne_SEPA.html boa_external_2017 2024-06-13 12:13:39 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në eventin TEA 2.0]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_eventin_TEA_2_0.html boa_external_2017 2024-06-12 10:17:01 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvilloi sot një takim me Presidentin e Mastercard Europe, z. Mark Barnett]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_sot_nje_takim_me_Presidentin_e_Mastercard_Europe_z_Mark_Barnett.html boa_external_2017 2024-06-12 14:05:25 <![CDATA[Ekspozita “MONEY smART – Edukim financiar për të gjithë”]]> /Shtypi/Ekspozita_MONEY_smART_Edukim_financiar_per_te_gjithe.html boa_external_2017 2024-06-07 16:34:52 <![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2024]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2024.html boa_external_2017 2024-06-06 11:50:35 <![CDATA[Mbi hedhjen në qarkullim të monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 5 Lekë, emetim i vitit 2023]]> /Shtypi/Mbi_hedhjen_ne_qarkullim_te_monedhave_metalike_shqiptare_me_kurs_ligjor_me_vlere_nominale_5_Leke_emetim_i_vitit_2023.html boa_external_2017 2024-06-05 10:23:14 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2023 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2023_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2024-05-28 10:00:16 <![CDATA[Mbi revokimin e licencave të subjekteve MCA dhe FINAL]]> /Shtypi/Mbi_revokimin_e_licencave_te_subjekteve_MCA_dhe_FINAL.html boa_external_2017 2024-05-23 18:32:33 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në seancën dëgjimore të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave mbi subjektet financiare jobanka që blejnë kredi me probleme]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_seancen_degjimore_te_Komisionit_te_Ekonomise_dhe_Financave_mbi_subjektet_financiare_jobanka_qe_blejne_kredi_me_probleme.html boa_external_2017 2024-05-21 11:32:08 <![CDATA[Banka e Shqipërisë organizon Ditën Ndërkombëtare të Muzeve]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_organizon_Diten_Nderkombetare_te_Muzeve.html boa_external_2017 2024-05-20 10:23:24 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadoren e Japonisë në Republikën e Shqipërisë, SH.T.Zj Kikuko Kato]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadoren_e_Japonise_ne_Republiken_e_Shqiperise_SH_T_Zj_Kikuko_Kato.html boa_external_2017 2024-05-17 13:42:22 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja e dytë Ahmetaj në Ministerialin midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor e Turqisë, Moldavisë, Gjeorgjisë dhe Ukrainës]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_e_dyte_Ahmetaj_ne_Ministerialin_midis_Bashkimit_Evropian_dhe_vendeve_te_Ballkanit_Perendimor_e_Turqise_Moldavise_Gjeorgjise_dhe_Ukraines.html boa_external_2017 2024-05-16 10:29:19 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2024/II.]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2024_II.html boa_external_2017 2024-05-15 09:57:26 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në aktivitetin e përvjetorit të 25-të të Shoqatës Shqiptare të Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_pervjetorin_e_25-te_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave.html boa_external_2017 2024-05-14 11:33:16 <![CDATA[Mbi hedhjen në qarkullim të monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 10 Lekë, emetim i vitit 2023]]> /Shtypi/Mbi_hedhjen_ne_qarkullim_te_monedhave_metalike_shqiptare_me_kurs_ligjor_me_vlere_nominale_10_Leke_emetim_i_vitit_2023.html boa_external_2017 2024-05-13 11:19:06 <![CDATA[Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Fondi_i_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme_10_5_2024.html boa_external_2017 2024-05-10 11:04:55 <![CDATA[Një vështrim i shpejtë mbi deklaratën e politikës monetare 8 maj 2024]]> /Shtypi/Nje_veshtrim_i_shpejte_mbi_deklaraten_e_politikes_monetare_8_maj_2024.html boa_external_2017 2024-05-09 14:08:29 <![CDATA[Sqarim për publikun]]> /Shtypi/Sqarim_per_publikun.html boa_external_2017 2024-05-08 15:49:24 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar, 6-mujori i dyte 2023]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Stabilitetit_Financiar_6-mujori_i_dyte_2023.html boa_external_2017 2024-04-29 15:35:53 <![CDATA[Mbi veprimtaritë e Guvernatorit Sejko në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, prill 2024]]> /Shtypi/Mbi_veprimtarite_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore_prill_2024.html boa_external_2017 2024-04-22 08:27:48 <![CDATA[Ekspozitë “Berati në shek. XVIII-XX: Zhvillimi ekonomik dhe tregtar, koleksione të kartëmonedhave lokale të qytetit, objekte me rëndësi historike të Beratit të pasqyruara në monedhën kombëtare”]]> /Shtypi/Ekspozite_Berati_ne_shek_XVIII-XX_Zhvillimi_ekonomik_dhe_tregtar_koleksione_te_kartemonedhave_lokale_te_qytetit_objekte_me_rendesi_historike_te_Beratit_te_pasqyruara_ne_monedhen_kombetare.html boa_external_2017 2024-04-19 16:06:42 <![CDATA[Ekspozitë “Berati në shek. XVIII-XX: Zhvillimi ekonomik dhe tregtar, koleksione të kartëmonedhave lokale të qytetit, objekte me rëndësi historike të Beratit të pasqyruara në monedhën kombëtare”]]> /Shtypi/Ekspozite_fotografike_Berati_ne_shek_XVIII-XX_Zhvillimi_ekonomik_dhe_tregtar_koleksione_te_kartemonedhave_lokale_te_qytetit_e_rendesi_historike_te_Beratit_te_pasqyruara_ne_monedhen_kombetare.html boa_external_2017 2024-04-17 11:56:04 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në aktivitetin e organizuar nga Ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, zj. Bora Muzhaqi, në kuadër të Javës Globale të Parasë 2024]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_aktivitetin_e_organizuar_Ministrja_e_Shtetit_per_Rinine_dhe_Femijet_zj_Bora_Muzhaqi_ne_kuader_te_Javes_Globale_te_Parase_2024.html boa_external_2017 2024-04-12 13:02:31 <![CDATA[Guvernatori Sejko pret në një takim zyrtar delegacionin e kryesuar nga z. Burkhard Balz, anëtar i Bordit Ekzekutiv të Deutsche Bundensbank]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_pret_ne_nje_takim_zyrtar_delegacionin_e_kryesuar_nga_z_Burkhard_Balz_anetar_i_Bordit_Ekzekutiv_te_Deutsche_Bundensbank.html boa_external_2017 2024-04-11 14:13:50 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja Ahmetaj mban një leksion të hapur për studentët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_e_Dyte_e_Bankes_se_Shqiperise_zj_Natasha_Ahmetaj_mban_nje_leksion_te_hapur_per_studentet_e_Fakultetit_Ekonomik_te_Universitetit_Ismail_Qemali_Vlore.html boa_external_2017 2024-04-02 16:50:15 <![CDATA[Mbi vizitën e Guvernatorit të Bankës Kombëtare të Kroacisë, z. Boris Vujčić, pranë Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_viziten_e_Guvernatorit_te_Bankes_Kombetare_te_Kroacise_z_Boris_Vuj_i_prane_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2024-03-28 13:21:46 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko në 5 vjetorin e OTP Bank Albania]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_5_vjetorin_e_OTP_Bank_Albania.html boa_external_2017 2024-03-27 10:01:33 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja e Parë, zj. Luljeta Minxhozi, mban një leksion të hapur për studentët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_e_Pare_zj_Luljeta_Minxhozi_mban_nje_leksion_te_hapur_per_studentet_e_Fakultetit_Ekonomik_te_Universitetit_te_Shkodres_Luigj_Gurakuqi.html boa_external_2017 2024-03-27 12:24:42 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me përfaqësues të BERZH]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_perfaqesues_te_BERZH.html boa_external_2017 2024-03-25 13:19:55 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja e Parë zj. Minxhozi mban një leksion të hapur për studentët e Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti Ekonomik Elbasan ]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_e_Pare_e_Bankes_se_Shqiperise_zj_Luljeta_Minxhozi_mban_nje_leksion_te_hapur_per_studentet_e_Universitetit_Aleksander_Xhuvani_Fakulteti_Ekonomik_Elbasan_ne_kuader_te_Javes_Globale_te_Parase_2024.html boa_external_2017 2024-03-21 10:56:06 <![CDATA[Zëvendësguvernatorja e Dytë zj. Ahmetaj mban një leksion të hapur për studentët e Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Fakulteti i Biznesit, Durrës]]> /Shtypi/Zevendesguvernatorja_e_Dyte_e_Bankes_se_Shqiperise_zj_Natasha_Ahmetaj_mban_nje_leksion_te_hapur_per_studentet_e_Universitetit_Aleksander_Moisiu_Fakulteti_Biznesit_Durres_ne_kuader_te_Javes_Globale_te_Parase_2024.html boa_external_2017 2024-03-21 11:14:18 <![CDATA[Një vështrim i shpejtë mbi deklaratën e politikës monetare 20 mars 2024]]> /Shtypi/Nje_veshtrim_i_shpejte_mbi_deklaraten_e_politikes_monetare_20_mars_2024.html boa_external_2017 2024-03-21 11:51:45 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e çeljes së Javës së Parasë 18 mars 2024]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_celjes_se_Javes_se_Parase_18_mars_2024.html boa_external_2017 2024-03-18 11:12:16 <![CDATA[Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë 2024]]> /Shtypi/Ceremonia_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_2024.html boa_external_2017 2024-03-18 13:20:55 <![CDATA[Vizitë zyrtare e Guvernatorit Sejko në Bankën e Italisë]]> /Shtypi/Vizite_zyrtare_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Banken_e_Italise.html boa_external_2017 2024-03-14 08:52:38 <![CDATA[Banka e Shqipërisë bëhet pjesë e Rrjetit për Qëndrueshmërinë e Bankave dhe Financave (SBFN)]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_behet_pjese_e_Rrjetit_per_Qendrueshmerine_e_Bankave_dhe_Financave_SBFN.html boa_external_2017 2024-03-05 11:45:50 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ministerialin: ''Ballkani Perëndimor drejt Tregut Unik të Pagesave në Euro (SEPA)'']]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Ministerialin_Ballkani_Perendimor_drejt_Tregut_Unik_te_Pagesave_ne_Euro_SEPA.html boa_external_2017 2024-02-28 16:48:53 <![CDATA[Ballkani Perëndimor drejt Tregut Unik të Pagesave në Euro (SEPA) – Mblidhen në Tiranë Ministrat e Financave dhe Guvernatorët e Bankave Qendrore]]> /Shtypi/Ballkani_Perendimor_drejt_Tregut_Unik_te_Pagesave_ne_Euro_SEPA_Mblidhen_ne_Tirane_Ministrat_e_Financave_dhe_Guvernatoret_e_Bankave_Qendrore.html boa_external_2017 2024-02-28 16:56:15 <![CDATA[Artikull nga Guvernatori Sejko për Revistën MONITOR]]> /Shtypi/Artikull_nga_Guvernatori_Sejko_per_Revisten_MONITOR.html boa_external_2017 2024-02-27 10:34:25