Banka e Shqiperise- Banka e Shqiperise https://www.bankofalbania.org/ Tue, 23 Oct 2018 11:30:26 +0100 <![CDATA[Workshop-it XII të Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore]]> /Shtypi/Workshop-it_XII_te_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore.html Banka e Shqiperise 2018-10-23 09:49:02 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e Banka Intesa Sanpaolo Albania, me rastin e 10-vjetorit të operimit të saj në Shqipëri]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_ceremonine_e_Banka_IntesaSanPaolo_Albania_me_rastin_e_10-vjetorit_te_operimit_te_saj_ne_Shqiperi.html Banka e Shqiperise 2018-10-18 13:23:47 <![CDATA[Mbi takimet e Guvernatorit Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_takimet_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_zhvillimit_te_Mbledhjeve_Vjetore_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore_21815.html Banka e Shqiperise 2018-10-15 10:16:56 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 3 tetor 2018, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_3_tetor_2018_ora_16_00.html Banka e Shqiperise 2018-10-02 11:47:40 <![CDATA[Mbi publikimin e vrojtimeve mbi “Gjendjen financiare dhe huamarrjen e familjeve dhe ndërmarrjeve në Shqipëri”]]> /Shtypi/Mbi_publikimin_e_vrojtimeve_mbi_Gjendjen_financiare_dhe_huamarrjen_e_familjeve_dhe_ndermarrjeve_ne_Shqiperi.html Banka e Shqiperise 2018-10-02 16:36:12 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e Republikës së Hungarisë në Shqipëri Sh.T.Z. Lóránt Balla]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_Republikes_se_Hungarise_ne_Shqiperi_Sh_T_Z_L_r_nt_Balla.html Banka e Shqiperise 2018-09-27 14:16:30 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6MI 2018]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Stabilitetit_Financiar_6MI_2018.html Banka e Shqiperise 2018-09-26 16:18:52 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, merr pjesë në Klubin e Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_merr_pjese_ne_Klubin_e_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit_21585.html Banka e Shqiperise 2018-09-24 09:39:11 <![CDATA[Fjala hapëse e zj. Elisabeta Gjoni, Zëvendësguvernatore e Parë e Bankës së Shqipërisë në Konferencën e II-të të Muzeut]]> /Shtypi/Fjala_hapese_nga_zj_Elisabeta_Gjoni_Zevendesguvernatore_e_Pare_e_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-09-20 11:25:41 <![CDATA[Organizohet Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, ''Roli i parasë gjatë luftërave'']]> /Shtypi/Organizohet_Konferenca_II_e_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise_Roli_i_parase_gjate_lufterave.html Banka e Shqiperise 2018-09-20 14:24:05 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko, në Konferencën e II-të të Muzeut të Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_e_II-te_te_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-09-20 11:22:57 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në prezantimin e z. Patrizio Pagano, Drejtor Ekzekutiv i Bankës Botërore për Shqipërinë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_prezantimin_e_z_Patrizio_Pagano_Drejtor_Ekzekutiv_i_Bankes_Boterore_per_Shqiperine.html Banka e Shqiperise 2018-09-18 11:17:54 <![CDATA[Mbi prezantimin e z. Patrizio Pagano, Drejtor Ekzekutiv i Bankës Botërore për Shqipërinë]]> /Shtypi/Mbi_prezantimin_e_z_Patrizio_Pagano_Drejtor_Ekzekutiv_i_Bankes_Boterore_per_Shqiperine.html Banka e Shqiperise 2018-09-18 13:24:44 <![CDATA[Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, ''Roli i parasë gjatë luftërave'', 20 shtator 2018]]> /Shtypi/Konferenca_II_e_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise_Roli_i_parase_gjate_lufterave_20_shtator_2018.html Banka e Shqiperise 2018-09-14 11:02:51 <![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XII i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, Tiranë, 6-7 dhjetor 2018]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XII_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_Tirane_6-7_dhjetor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-08-10 15:44:21 <![CDATA[Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2018/III]]> /Shtypi/Raporti_Tremujor_i_Politikes_Monetare_2018_III_21359.html Banka e Shqiperise 2018-08-09 13:12:13 <![CDATA[Banka e Shqipërisë publikon për konsultim publik projektligjin “Për shërbimet e pagesave në Republikën e Shqipërisë”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_publikon_per_konsultim_publik_projektligjin_Per_sherbimet_e_pagesave_ne_Republiken_e_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-08-07 11:30:47 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 1 gusht 2018, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_1_gusht_2018_ora_16_00.html Banka e Shqiperise 2018-07-24 11:04:44 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_misionit_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar.html Banka e Shqiperise 2018-07-17 15:18:49 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Universitetit Europian të Tiranës]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_ceremonine_e_diplomimit_te_studenteve_te_Universitetit_Europian_te_Tiranes.html Banka e Shqiperise 2018-07-16 14:28:29 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Universitetit Evropian të Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_ceremonine_e_diplomimit_te_studenteve_te_Universitetit_Evropian_te_Tiranes.html Banka e Shqiperise 2018-07-16 14:31:16 <![CDATA[Prezantohet studimi i Bankës Botërore për financimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme]]> /Shtypi/Prezantohet_studimi_i_Bankes_Boterore_per_financimin_e_ndermarrjeve_mikro_te_vogla_dhe_te_mesme.html Banka e Shqiperise 2018-07-10 17:23:52 <![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2018]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2018.html Banka e Shqiperise 2018-07-05 12:34:07 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores Ahmetaj në forumin “Empowering financial inclusion through financial education”, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave dhe Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_Ahmetaj_ne_forumin_Empowering_financial_inclusion_through_financial_education_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave_dhe_Banka_e_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-06-29 12:57:56 <![CDATA[Prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 2017]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Mbikeqyrjes_2017.html Banka e Shqiperise 2018-06-25 16:15:50 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e Fondit Evropian për Evropën Juglindore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Fondit_Evropian_per_Evropen_Juglindore.html Banka e Shqiperise 2018-06-22 13:16:09 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko në Konferencën e Bankës së Shqipërisë “Modernizimi i sistemeve të pagesave me vlerë të vogël në Shqipëri”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_Konferencen_e_Bankes_se_Shqiperise_Modernizimi_i_sistemeve_te_pagesave_me_vlere_te_vogel_ne_Shqiperi.html Banka e Shqiperise 2018-06-21 10:48:03 <![CDATA[Banka e Shqipërisë organizon konferencën me temë “Modernizimi i sistemeve të pagesave me vlerë të vogël”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_organizon_konferencen_me_teme_Modernizimi_i_sistemeve_te_pagesave_me_vlere_te_vogel.html Banka e Shqiperise 2018-06-21 11:59:50 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë të Bankës së Shqipërisë zj. Elisabeta Gjoni, në Konferencën e Bankës së Shqipërisë “Modernizimi i sistemeve të pagesave me vlerë të vogël në Shqipëri”]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_te_Bankes_se_Shqiperise_zj_Elisabeta_Gjoni_ne_Konferencen_e_Bankes_se_Shqiperise_Modernizimi_i_sistemeve_te_pagesave_me_vlere_te_vogel_ne_Shqiperi.html Banka e Shqiperise 2018-06-21 15:52:47 <![CDATA[Mbledhja e Katërt Vjetore e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave]]> /Shtypi/Mbledhja_e_Katert_Vjetore_e_Komitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave.html Banka e Shqiperise 2018-06-21 16:51:49 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadoren e Republikës Franceze në Tiranë, SH. S. Zj. Christina Vasak, dhe Shefin e Sektorit Ekonomik Rajonal, rezident në Sofje, z. Jean-Marie Demange]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadoren_e_Republikes_Franceze_ne_Tirane_SH_S_Zj_Christina_Vasak_dhe_Shefin_e_Sektorit_Ekonomik_Rajonal_rezident_ne_Sofje_z_Jean-Marie_Demange.html Banka e Shqiperise 2018-06-20 15:00:19 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në samitin e vendeve të rajonit me temë ''Stabiliteti financiar dhe monetar në rajon, 10 vjet pas krizës financiare globale'', Becic, Mal i Zi]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_samitin_e_vendeve_te_rajonit_me_teme_Stabiliteti_financiar_dhe_monetar_ne_rajon_10_vjet_pas_krizes_financiare_globale_Becic_Mal_i_Zi.html Banka e Shqiperise 2018-06-18 11:31:44 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në samitin e vendeve të rajonit me temë ''Stabiliteti financiar dhe monetar në rajon, 10 vjet pas krizës financiare globale'', Becic, Mal i Zi]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_samitin_e_vendeve_te_rajonit_me_teme_Stabiliteti_financiar_dhe_monetar_ne_rajon_10_vjet_pas_krizes_financiare_globale_Becic_Mal_i_Zi.html Banka e Shqiperise 2018-06-18 11:20:47 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko në Seminarin Rajonal të Statistikave, organizuar nga Banka e Shqipërisë dhe Banka Qendrore Evropiane, 13 qershor 2018]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Seminarin_Rajonal_te_Statistikave_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise_dhe_Banka_Qendrore_Evropiane_13_qershor_2018.html Banka e Shqiperise 2018-06-13 10:27:39 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dhe Banka Qendrore Evropiane organizojnë seminarin rajonal në fushën e statistikave të bankës qendrore]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dhe_Banka_Qendrore_Evropiane_organizojne_seminarin_rajonal_ne_fushen_e_statistikave_te_bankes_qendrore_20744.html Banka e Shqiperise 2018-06-13 12:21:50 <![CDATA[Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, çel ekspozitën e përkohshme ''Gjergj Kastrioti Skënderbeu në monedhën dhe kartëmonedhën shqiptare'' në Prizren, Kosovë]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_Banken_Qendrore_te_Republikes_se_Kosoves_cel_ekspoziten_e_perkohshme_Gjergj_Kastrioti_Skenderbeu_ne_monedhen_dhe_kartemonedhen_shqiptare_ne_Prizren_Kosove.html Banka e Shqiperise 2018-06-11 14:28:46 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_20691.html Banka e Shqiperise 2018-06-06 16:21:20 <![CDATA[Intervista e Zëvendësguvernatores së Parë të Bankës së Shqipërisë, zj. Elisabeta Gjoni për revistën Monitor]]> /Shtypi/Intervista_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_te_Bankes_se_Shqiperise_zj_Elisabeta_Gjoni_per_revisten_Monitor.html Shqipëria është një vend me nivel të lartë përdorimi të monedhave të huaja (euroizim). Kjo është vërtetuar empirikisht nga disa studime të kryera nga autorë vendas (përfshirë dhe nga Banka e Shqipërisë) dhe të huaj, të cilët konfirmojnë preferencën e publikut për të mbajtur në monedhë të huaj një pjesë të konsiderueshme të aktiveve dhe të detyrimeve të tij...

]]>
Banka e Shqiperise 2018-05-21 14:14:56
<![CDATA[Në Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, Muzeu i Bankës së Shqipërisë do të qëndrojë i hapur më datë 18 maj, nga ora 9:00 deri në 20:00]]> /Shtypi/Ne_Diten_Nderkombetare_te_Muzeve_Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise_do_te_qendroje_i_hapur_me_date_18_maj_nga_ora_9_00_deri_ne_20_00.html Banka e Shqiperise 2018-05-18 11:18:38 <![CDATA[Raporti Vjetor 2017 i Bankës së Shqipërisë ]]> /Shtypi/Raporti_Vjetor_2017_i_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-05-18 11:22:16 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2017_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-05-17 13:45:09 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, merr pjesë në takimin e Klubit të Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_e_Klubit_te_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit_20471.html Banka e Shqiperise 2018-05-15 09:13:44 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Takimin e 39të të Klubit të Guvernatorëve të bankave qendrore të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe të Ballkanit]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Takimin_e_39te_te_Klubit_te_Guvernatoreve_te_bankave_qendrore_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_te_Ballkanit.html Banka e Shqiperise 2018-05-15 16:06:20 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2018/II]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_II_2018_20392.html Banka e Shqiperise 2018-05-07 14:00:39 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 2 maj 2018, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp.html Banka e Shqiperise 2018-04-25 15:25:34 <![CDATA[Raporti i Stabilitetit Financiar 6M II 2017]]> /Shtypi/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar_6M_II_2017.html Nesër, e enjte, datë 26 prill 2018, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë do të zhvillohet prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6M II 2017.

]]>
Banka e Shqiperise 2018-04-25 15:20:06
<![CDATA[Mbi veprimtarinë e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_veprimtarine_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore.html Banka e Shqiperise 2018-04-23 12:55:20 <![CDATA[Muzeu i Bankës së Shqipërisë organizon seminarin njëjavor “Monedhat antike që nga shfaqja e tyre (fillimi i shek. VII p.e.s.) deri në fundin e Perandorisë Romake (fundi i shek. V e.s.)]]> /Shtypi/Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise_organizon_seminarin_njejavor_Monedhat_antike_qe_nga_shfaqja_e_tyre_fillimi_i_shek_VII_p_e_s_deri_ne_fundin_e_Perandorise_Romake_fundi_i_shek_V_e_s.html Banka e Shqiperise 2018-04-20 09:47:29 <![CDATA[Ftesë për pjesëmarrje dhe thirrje për kumtesa]]> /Shtypi/FTES_P_R_PJES_MARRJE_DHE_THIRRJE_P_R_KUMTESA.html Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë “Roli i parasë gjatë luftërave”.

Banka e Shqipërisë ka kënaqësinë të njoftojë organizimin e Konferencës II të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, e cila do të zhvillohet më 20 shtator 2018, në selinë e saj qendrore, në Tiranë.

]]>
Banka e Shqiperise 2018-04-20 12:51:03
<![CDATA[Konkurs për realizimin e vizatimeve të tematikës së kartëmonedhës shqiptare 10,000 Lekë]]> /Shtypi/Konkurs_per_realizimin_e_vizatimeve_te_tematikes_se_kartemonedhes_shqiptare_10_000_Leke.html Në zbatim të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 76/2017 "Për miratimin e tematikës që do të pasqyrohet në kartëmonedhën shqiptare me kurs ligjor, me prerje 10,000 Lekë”, Banka e Shqipërisë organizon konkursin e hapur për realizimin e vizatimeve të tematikës së kësaj kartëmonedhe.

]]>
Banka e Shqiperise 2018-04-17 10:28:26