boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Tue, 20 Oct 2020 01:56:58 +0100 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon takimin e parë të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_takimin_e_pare_te_Mbledhjeve_Vjetore_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2020-10-09 16:53:47 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 7 tetor 2020, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_7_tetor_2020_ora_16_00.html boa_external_2017 2020-10-02 10:38:56 <![CDATA[Raporti i Stabilitetit Financiar 6M I 2020]]> /Shtypi/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar_6M_I_2020.html boa_external_2017 2020-09-28 09:51:07 <![CDATA[Mbi përfundimin e vizitës së Misionit të FMN-së në kuadër të misionit të parë monitorues post-program për Shqipërinë]]> /Shtypi/Mbi_perfundimin_e_vizites_se_Misionit_te_FMN-se_ne_kuader_te_misionit_te_pare_monitorues_post-program_per_Shqiperine.html boa_external_2017 2020-09-28 17:07:00 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvilloi një mbledhje online me Misionin e FMN-së për Shqipërinë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_nje_mbledhje_online_me_Misionin_e_FMN-se_per_Shqiperine.html boa_external_2017 2020-09-18 08:44:02 <![CDATA[Artikull i Drejtorit të Departamentit të Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës, zj. Ledia Bregu për Revistën “Central Bank Payment News”]]> /Shtypi/Artikull_i_Drejtorit_te_Departamentit_te_Sistemeve_te_Pagesave_Kontabilitetit_dhe_Finances_zj_Ledia_Bregu_per_Revisten_Central_Bank_Payment_News.html Shqipëria rrallëherë (ose ndoshta kurrë) ka bërë lajm në fushën e Pagesave, e ç’është e vërtëta, nuk ka patur (ende) më parë arsye që iniciativat e vendit për pagesat të zinin vendin e pare në faqen e një reviste, por ndoshta tani është momenti që kjo të ndryshojë.

]]>
boa_external_2017 2020-09-03 16:19:49
<![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XIV i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, 10-11 dhjetor 2020]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XIV_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_10-11_dhjetor_2020.html boa_external_2017 2020-08-14 15:59:33 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2020/III]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2020_III.html boa_external_2017 2020-08-12 15:54:49 <![CDATA[Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 korrik 2020]]> /Shtypi/Mbi_mbledhjen_e_Grupit_Keshillimor_te_Stabilitetit_Financiar_21_korrik_2020.html boa_external_2017 2020-07-22 13:50:29 <![CDATA[Njoftimi për shtyp i BQE: Banka Qendrore Evropiane dhe Banka e Shqipërisë kanë dakordësuar për një linjë të marrëveshjeve të riblerjes (Repo) për të siguruar likuiditet në euro]]> /Shtypi/Njoftimi_per_shtyp_i_Bankes_Qendrore_Evropiane.html boa_external_2017 2020-07-17 16:15:14 <![CDATA[BQE dhe Banka e Shqipërisë kanë dakordësuar për një linjë të marrëveshjeve të riblerjes (Repo) për të siguruar likuiditet në euro]]> /Shtypi/BQE_dhe_Banka_e_Shqiperise_kane_dakordesuar_per_nje_linje_te_marreveshjeve_te_riblerjes_Repo_per_te_siguruar_likuiditet_ne_euro.html Banka e Shqipërisë ka vlerësuar dhe theksuar se pandemia e COVID-19 e gjeti sistemin bankar shqiptar likuid dhe të mirëkapitalizuar. Kjo situatë e shëndetshme pritet të vijojë edhe në të ardhmen.

]]>
boa_external_2017 2020-07-17 16:26:03
<![CDATA[Raporti Vjetor 2019]]> /Shtypi/Raporti_Vjetor_2019_27168.html boa_external_2017 2020-07-08 15:36:02 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e promovimit të librit: “Kriza ekonomike në kohën e koronavirusit”]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_ceremonine_e_promovimit_te_librit_Kriza_ekonomike_ne_kohen_e_koronavirusit.html boa_external_2017 2020-07-07 15:47:30 <![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2020]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2020.html boa_external_2017 2020-07-03 10:53:19 <![CDATA[Mbi përfundimin e vizitës së Misionit të FMN-së, korrik 2020]]> /Shtypi/Mbi_perfundimin_e_vizites_se_Misionit_te_FMN-se_korrik_2020.html boa_external_2017 2020-07-02 15:59:28 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2019_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2020-07-02 10:54:17 <![CDATA[Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2019]]> /Shtypi/Raporti_Vjetor_i_Mbikeqyrjes_2019_27089.html boa_external_2017 2020-07-01 13:18:30 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e ri të Austrisë në Shqipëri, Sh.T.Z. Christian Steiner]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_ri_te_Austrise_ne_Shqiperi_Sh_T_Z_Christian_Steiner.html boa_external_2017 2020-06-11 10:12:15 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në takimin e 43-të të Klubit të Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_e_43-te_te_Klubit_te_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit.html boa_external_2017 2020-06-02 12:53:47 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e 43-të të Klubit të Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_e_43-te_te_Klubit_te_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit.html boa_external_2017 2020-06-02 12:58:33 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2019_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2020-06-01 15:27:25 <![CDATA[Guvernatori prezanton Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Guvernatori_prezanton_Raportin_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2019_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2020-06-01 16:53:03 <![CDATA[Masat lehtësuese shtesë të Bankës së Shqipërisë për klasifikimin dhe provigjionimin e kredive nga bankat]]> /Shtypi/Masat_lehtesuese_shtese_te_Bankes_se_Shqiperise_per_klasifikimin_dhe_provigjionimin_e_kredive_nga_bankat.html boa_external_2017 2020-05-28 17:23:26 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin me sistemin bankar dhe biznesin me temë: “Marrëdhëniet Biznes-Bankë: Sfidat e përbashkëta ekonomike në kushtet e pandemisë globale Covid-19”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_me_sistemin_bankar_dhe_biznesin_me_teme_Marredheniet_Biznes-Banke_Sfidat_e_perbashketa_ekonomike_ne_kushtet_e_pandemise_globale_Covid-19.html Të nderuar përfaqësues të biznesit,

Të nderuar përfaqësues të sektorit bankar...

]]>
boa_external_2017 2020-05-13 11:29:26
<![CDATA[Takim me sistemin bankar dhe biznesin me temë “Marrëdhëniet Biznes-Bankë: Sfidat e përbashkëta ekonomike në kushtet e pandemisë globale Covid-19”]]> /Shtypi/Takim_me_sistemin_bankar_dhe_biznesin_me_teme_Marredheniet_Biznes-Banke_Sfidat_e_perbashketa_ekonomike_ne_kushtet_e_pandemise_globale_Covid-19.html boa_external_2017 2020-05-13 14:26:54 <![CDATA[Intervistë e Guvernatorit Sejko për Revistën Monitor]]> /Shtypi/Interviste_e_Guvernatorit_Sejko_per_Revisten_Monitor.html boa_external_2017 2020-05-12 09:47:15 <![CDATA[Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Fondi_i_nderhyrjes_se_jashtezakonshme.html Në prill 2020, Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme u shtua me 654 milionë lekë nga arkëtimi i kontributit vjetor të bankave. Në total, pas derdhjes së kontributit vjetor të bankave për tre vite që nga themelimi i tij, Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme arrin në nivelin e rreth 1.9 miliardë lekëve.

]]>
boa_external_2017 2020-05-08 14:13:45
<![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 6 maj 2020, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_6_maj_2020_ora_16_00.html boa_external_2017 2020-05-03 12:42:40 <![CDATA[Miratimi i ligjit “Për Shërbimet e Pagesave”]]> /Shtypi/Miratimi_i_ligjit_Per_Sherbimet_e_Pagesave.html boa_external_2017 2020-04-30 16:34:17 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvillon një bisedë telefonike me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë Sh.S.Zj. Yuri Kim]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_zhvillon_nje_bisede_telefonike_me_Ambasadoren_e_Shteteve_te_Bashkuara_te_Amerikes_ne_Republiken_e_Shqiperise_Sh_S_Zj_Yuri_Kim.html boa_external_2017 2020-04-10 16:29:01 <![CDATA[Udhëzim për qytetarët dhe bizneset për riskedulimin e kësteve të kredisë me subjektet kredimarrëse]]> /Shtypi/Udhezim_per_qytetaret_dhe_bizneset_per_riskedulimin_e_kesteve_te_kredise_me_subjektet_kredimarrese.html boa_external_2017 2020-04-09 12:08:21 <![CDATA[Guvernatori Sejko në një video konferencë me Kryeministrin Rama, Ministrin Ahmetaj dhe drejtuesit e bankave tregtare]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_ne_nje_video_konference_me_Kryeministrin_Rama_Ministrin_Ahmetaj_dhe_drejtuesit_e_bankave_tregtare.html boa_external_2017 2020-04-01 18:35:44 <![CDATA[Mbi urdhrin e Bankës së Shqipërisë dhe Kryeministrisë për shtyrjen e afatit të pagimit të kësteve të kredisë për biznese dhe individë]]> /Shtypi/Mbi_urdhrin_e_Bankes_se_Shqiperise_dhe_Kryeministrise_per_shtyrjen_e_afatit_te_pagimit_te_kesteve_te_kredise_per_biznese_dhe_individe.html boa_external_2017 2020-03-18 09:53:00 <![CDATA[Masat e marra nga Banka e Shqipërisë për riskedulimin e kësteve të kredisë]]> /Shtypi/Masat_e_marra_nga_Banka_e_Shqiperise_per_riskedulimin_e_kesteve_te_kredise.html boa_external_2017 2020-03-16 14:38:54 <![CDATA[Leksion i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në London School of Economics and Political Science (LSE) (Shkolla Ekonomike dhe Shkencave Politike të Londrës)]]> /Shtypi/Leksion_i_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_London_School_of_Economics_and_Political_Science_LSE_Shkolla_Ekonomike_dhe_Shkencave_Politike_te_Londres.html boa_external_2017 2020-03-02 10:01:50 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Mbledhjen e Konstituencës* së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të Bankës Botërore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Mbledhjen_e_Konstituences_se_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_te_Grupit_te_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2020-02-28 14:48:37 <![CDATA[Guvernatori Sejko takim mirëseardhjeje me Ambasadorin e Italisë në Shqipëri, SH.T.Z. Fabrizio Bucci]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takim_mireseardhjeje_me_Ambasadorin_e_Italise_ne_Shqiperi_SH_T_Z_Fabrizio_Bucci.html boa_external_2017 2020-02-13 13:51:17 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_e_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave.html boa_external_2017 2020-02-12 11:08:42 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2020/I]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2020_I.html boa_external_2017 2020-02-12 11:41:11 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me delegacionin e Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_delegacionin_e_Bankes_Boterore_26191.html boa_external_2017 2020-02-06 14:07:27 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 5 shkurt 2020, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_5_shkurt_2020_ora_16_00_00.html boa_external_2017 2020-01-30 14:04:51 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko priti sot në një takim mirëseardhjeje Ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë në Shqipëri, rezident në Prishtinë, SH.T.Z. Jens Erik Grøndahl]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_priti_sot_ne_nje_takim_mireseardhjeje_Ambasadorin_e_Mbreterise_se_Norvegjise_ne_Shqiperi_rezident_ne_Prishtine_SH_T_Z_Jens_Erik_Gr_ndahl.html boa_external_2017 2020-01-17 14:49:56 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të organizuar nga ”Euromoney”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Lindore_te_organizuar_nga_Euromoney_26057.html boa_external_2017 2020-01-15 12:42:10 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë e Prezantimit të Projektit të Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Ceremonine_e_Prezantimit_te_Projektit_te_Binjakezimit_Forcimi_i_kapaciteteve_te_Bankes_se_Shqiperise_BSH_ne_kuader_te_perafrimit_me_legjislacionin_e_Bashkimit_Evropian.html boa_external_2017 2019-12-19 11:26:19 <![CDATA[Ceremonia prezantuese e Projektit të Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian”]]> /Shtypi/Ceremonia_prezantuese_e_Projektit_te_Binjakezimit_Forcimi_i_kapaciteteve_te_Bankes_se_Shqiperise_ne_kuader_te_perafrimit_me_legjislacionin_e_Bashkimit_Evropian.html boa_external_2017 2019-12-19 12:57:49 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në takimin me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_takimin_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_25773.html boa_external_2017 2019-12-13 14:16:36 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias gjatë aktivitetit "Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2019"]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_25781.html boa_external_2017 2019-12-13 14:32:43 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Workshop-in XIII të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Worshop-in_e_XIII_te_Kerkimit_Ekonomik_per_Evropen_Juglindore.html boa_external_2017 2019-12-05 10:19:55 <![CDATA[Mbi Workshop-in XIII të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_Workshop-in_XIII_te_Kerkimeve_Ekonomike_ne_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2019-12-05 13:35:39 <![CDATA[Organizohet Workshop-i XIII i Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore]]> /Shtypi/Organizohet_Workshop-i_XIII_i_Kerkimeve_Ekonomike_per_Evropen_Juglindore.html boa_external_2017 2019-12-04 09:28:38