Banka e Shqiperise- Banka e Shqiperise https://www.bankofalbania.org/ Thu, 06 Oct 2022 09:14:44 +0100 <![CDATA[“Netët e Muzeut të Bankës së Shqipërisë” me lektor Dr. Gjon Boriçi në leksionin e radhës, në datën 6 tetor 2022, ora 18:00.]]> /Shtypi/_Netet_e_Muzeut_te_Bankes_se_Shqiperise_me_lektor_Dr_Gjon_Borici_ne_leksionin_e_radhes_ne_daten_6_tetor_2022_ora_18_00.html Banka e Shqiperise 2022-10-04 15:51:55 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko, në samitin e vendeve të rajonit të mbajtur në Becic, me temë ''Politika monetare në një mjedis inflacioni'']]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_samitin_e_vendeve_te_rajonit_te_mbajtur_ne_Becic_me_teme_Politika_monetare_ne_nje_mjedis_inflacioni.html Banka e Shqiperise 2022-10-02 09:24:10 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6MI 2022]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Stabilitetit_Financiar_6MI_2022.html Banka e Shqiperise 2022-09-28 14:01:20 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Fondit_Monetar_Nderkombetar_32836.html Banka e Shqiperise 2022-09-27 13:03:29 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën me temë “A është rikthyer inflacioni dhe në cilën formë?”, mbajtur në Gjenevë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_me_teme_A_eshte_rikthyer_inflacioni_dhe_ne_cilen_forme_mbajtur_ne_Gjeneve.html Banka e Shqiperise 2022-09-23 14:31:37 <![CDATA[Guvernatori Sejko takon Zëvendëspresidentin e BERZH-it, z. Mark Bowman]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takon_Zevendespresidentin_e_BERZH-it_z_Mark_Bowman.html Banka e Shqiperise 2022-09-20 16:28:41 <![CDATA[Guvernatori Sejko takohet me Zëvendësdrejtorin e Përgjithshëm të FMN-së, z. Bo Li]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takohet_me_Zevendesdrejtorin_e_Pergjithshem_te_FMN-se_z_Bo_Li.html Banka e Shqiperise 2022-09-19 11:05:52 <![CDATA[Guvernatori Sejko shpreh ngushëllimet për ndarjen nga jeta të Madhërisë së Saj, Mbretëreshës Elizabeth II]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_shpreh_ngushellimet_per_ndarjen_nga_jeta_te_Madherise_se_Saj_Mbretereshes_Elizabeth_II.html Banka e Shqiperise 2022-09-09 11:25:29 <![CDATA[FTESË PËR PJESËMARRJE DHE THIRRJE PËR KUMTESA]]> /Shtypi/FTES_P_R_PJES_MARRJE_DHE_THIRRJE_P_R_KUMTESA_32643.html Banka e Shqiperise 2022-08-26 11:47:29 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 2022/III, datë 11 gusht 2022]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2022_III_date_11_gusht_2022.html Banka e Shqiperise 2022-08-10 12:59:55 <![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XVI i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, Tiranë, 5-6 dhjetor 2022]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XVI_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_Tirane_5-6_dhjetor_2022.html Banka e Shqiperise 2022-07-27 14:13:12 <![CDATA[Mbahet Konferenca e Parë Ndërqeveritare midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.]]> /Shtypi/Mbahet_Konferenca_e_Pare_Nderqeveritare_midis_Shqiperise_dhe_Bashkimit_Evropian.html Banka e Shqiperise 2022-07-20 09:40:34 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë zj. Luljeta Minxhozi në takimin e konsultimit publik të Amnistinë Fiskale]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_zj_Luljeta_Minxhozi_ne_takimin_e_konsultimit_publik_te_Amnistine_Fiskale.html Banka e Shqiperise 2022-07-15 15:52:18 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e ri të Mbretërisë së Spanjës në Shqipëri, SH.T.Z. Álvaro Renedo Zalba]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_ri_te_Mbreterise_se_Spanjes_ne_Shqiperi_SH_T_Z_lvaro_Renedo_Zalba.html Banka e Shqiperise 2022-07-13 12:47:20 <![CDATA[Banka e Anglisë informon publikun për “Përfundimin e kursit ligjor për kartëmonedhat sterlina prej letre me vlerë 20 £ dhe 50 £”]]> /Shtypi/Banka_e_Anglise_informon_publikun_per_Perfundimin_e_kursit_ligjor_per_kartemonedhat_sterlina_prej_letre_me_vlere_20_dhe_50.html Banka e Shqiperise 2022-07-13 15:52:58 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e promovimit të librit: “Drejt një krize të re”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_promovimit_te_librit_Drejt_nje_krize_te_re.html Banka e Shqiperise 2022-07-05 13:52:21 <![CDATA[Prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 2021]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_Vjetor_te_Mbikeqyrjes_2021.html Banka e Shqiperise 2022-06-27 11:44:54 <![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2022]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2022.html Banka e Shqiperise 2022-06-22 14:26:11 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2021 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2021_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2022-06-16 11:35:52 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Forumin “Digjitalizimi kundrejt parasë fizike” të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_Digjitalizimi_kundrejt_parase_fizike_te_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave.html Banka e Shqiperise 2022-06-14 10:26:53 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Forumin “Digjitalizimi kundrejt parasë fizike”, të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_Digjitalizimi_kundrejt_parase_fizike_te_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave.html Banka e Shqiperise 2022-06-14 10:52:25 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_Shkencore_Nderkombetare_te_organizuar_nga_Fakulteti_i_Ekonomise_Universiteti_i_Tiranes.html Banka e Shqiperise 2022-06-11 09:23:23 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Konferencen_Shkencore_Nderkombetare_te_organizuar_nga_Fakulteti_i_Ekonomise_Universiteti_i_Tiranes.html Banka e Shqiperise 2022-06-11 09:25:41 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr kryesimin e Bordit Drejtues të Center of Excellence in Finance (CEF) Lubjanë, Slloveni]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_kryesimin_e_Bordit_Drejtues_te_Center_of_Excellence_in_Finance_Lubjane_Slloveni_9_qershor_2022.html Banka e Shqiperise 2022-06-09 09:11:54 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të organizuar nga ”Euromoney”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Lindore_te_organizuar_nga_Euromoney_2022.html Banka e Shqiperise 2022-05-25 12:05:41 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën e organizuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Banka Botërore dhe Ambasada e Zvicrës në Shqipëri, me temë “Diversifikimi i sistemit financiar nëpërmjet reformave të tregut të kapitalit”]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_e_organizuar_nga_Autoriteti_i_Mbikeqyrjes_Financiare_Banka_Boterore_dhe_Ambasada_e_Zvicres_ne_Shqiperi_me_teme_Diversifikimi_i_sistemit_financiar_nepermjet_reformave_te_tregut_te_kapitalit.html Banka e Shqiperise 2022-05-19 13:57:57 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon takimin përmbyllës me përfaqësuesit e Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Misionit_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_31877.html Banka e Shqiperise 2022-05-19 16:37:22 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e organizuar nga Crimson Finance Fund Albania]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_ceremonine_e_organizuar_nga_Crimson_Finance_Fund_Albania.html Banka e Shqiperise 2022-05-18 13:27:27 <![CDATA[Muzeu i Bankës së Shqipërisë i bashkohet nismës “Dita Ndërkombëtare e Muzeve”, 18 maj 2022]]> /Shtypi/Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise_i_bashkohet_nismes_Dita_Nderkombetare_e_Muzeve_18_maj_2022.html Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Muzeve*, si çdo 18 maj, Muzeu i Bankës së Shqipërisë do të qëndrojë i hapur për publikun përtej orarit të tij zyrtar, duke nisur nga ora 09:00 deri në orën 18:00.

]]>
Banka e Shqiperise 2022-05-17 17:03:07
<![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon takim me Drejtorin e Operacioneve pranë Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike, z. Martin Saladin]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_takim_me_Drejtorin_e_Operacioneve_prane_Sekretariatit_te_Shtetit_Zviceran_per_Ceshtjet_Ekonomike_z_Martin_Saladin.html Banka e Shqiperise 2022-05-13 10:45:22 <![CDATA[Dita Ndërkombëtare e Muzeve 2022 në Muzeun e Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Dita_Nderkombetare_e_Muzeve_2022_ne_Muzeun_e_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2022-05-13 12:03:20 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2021 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Prezantimi_ne_Komisionin_per_Ekonomine_dhe_Financat_te_Kuvendit_te_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2022-05-11 09:29:47 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 2022/II, datë 12 maj 2022]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2022_II_date_12_maj_2022.html Banka e Shqiperise 2022-05-11 16:28:17 <![CDATA[Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Fondi_i_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme_2022.html Banka e Shqiperise 2022-05-10 15:00:23 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me SECO-n organizojnë workshop-in “Forcimi i kapaciteteve kërkimore në bankat qendrore”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_SECO-n_organizojne_workshop-in_Forcimi_i_kapaciteteve_kerkimore_ne_bankat_qendrore.html Banka e Shqiperise 2022-05-09 16:14:36 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në takimin e organizuar nga Kryeministri Rama me bankat tregtare, me fokus digjitalizimin e shërbimeve bankare]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_e_organizuar_nga_Kryeministri_Rama_me_bankat_tregtare_me_fokus_digjitalizimin_e_sherbimeve_bankare.html Banka e Shqiperise 2022-05-06 15:57:58 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën e 8-të të Kërkimeve, të organizuar nga Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Banka Evropiane e Investimeve]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_e_8-te_te_Kerkimeve_te_organizuar_nga_Banka_Kombetare_e_Republikes_se_Maqedonise_se_Veriut_dhe_Banka_Evropiane_e_Investimeve.html Banka e Shqiperise 2022-04-29 14:00:08 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6M II 2021]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Stabilitetit_Financiar_6M_II_2021.html Banka e Shqiperise 2022-04-28 13:08:12 <![CDATA[Mbi veprimtarinë e Guvernatorit Sejko në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_veprimtarine_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore.html Banka e Shqiperise 2022-04-23 09:19:50 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvillon një takim me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë, SH.S.Zj. Yuri Kim]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_Ambasadoren_e_Shteteve_te_Bashkuara_te_Amerikes_ne_Republiken_e_Shqiperise_SH_S_Zj_Yuri_Kim.html Banka e Shqiperise 2022-04-15 17:09:15 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së huasë për programin e BERZH-it për mbështetjen e Agrobiznesit dhe Turizmit në vend (AATSF) midis BERZH-it dhe ProCredit Bank Albania]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_nenshkrimit_te_marreveshjes_se_huase_per_programin_e_BERZH-it_per_mbeshtetjen_e_Agrobiznesit_dhe_Turizmit_ne_vend_AATSF_midis_BERZH-it_dhe_ProCredit_Bank_Albania.html Banka e Shqiperise 2022-04-11 10:23:42 <![CDATA[Guvernatori Sejko takon Presidenten e BERZH-it dhe përshëndet Ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes midis BERZH-it dhe Bankës ProCredit]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_takon_Presidenten_e_BERZH_zj_Odile_Renaud-Basso_dhe_pershendet_Ceremonine_e_nenshkrimit_te_marreveshjes_midis_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_d-r_docx.html Banka e Shqiperise 2022-04-11 11:49:37 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH 2021-2022]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Prezantimin_e_Raportit_te_Tranzicionit_te_BERZH_2021-2022.html Banka e Shqiperise 2022-04-05 09:29:33 <![CDATA[Prezantohet Raporti i Tranzicionit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 2021-2022]]> /Shtypi/Prezantohet_Raporti_i_Tranzicionit_te_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_2021-2022.html Banka e Shqiperise 2022-04-05 14:00:18 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e Bankës Botërore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Bankes_Boterore.html Banka e Shqiperise 2022-04-04 13:48:14 <![CDATA[Guvernatori Sejko priti sot në një takim me Ambasadorin e OSBE-së në Shqipëri, SH.T.Z. Vincenzo Del Monaco]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_priti_sot_ne_nje_takim_mireseardhjeje_Ambasadorin_e_OSBE-se_ne_Shqiperi_SH_T_Z_Vincenzo_Del_Monaco.html Banka e Shqiperise 2022-04-01 14:08:58 <![CDATA[Guvernatori Sejko pret delegacionin e Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_pret_delegacionin_e_Parlamentit_te_Mbreterise_se_Bashkuar.html Banka e Shqiperise 2022-03-31 13:07:44 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dakordëson me Bankën Qendrore Evropiane për zgjatjen e afatit të linjës së likuiditetit në euro, deri më 15 janar 2023.]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dakordeson_me_Banken_Qendrore_Evropiane_per_zgjatjen_e_afatit_te_linjes_se_likuiditetit_ne_euro_deri_me_15_janar_2023.html Banka e Shqiperise 2022-03-28 14:01:28 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me delegacionin e Bankës Botërore, 25 mars 2022]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_delegacionin_e_Bankes_Boterore_25_mars_2022.html Banka e Shqiperise 2022-03-25 12:59:36 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë Kremtuese të Javës së Parasë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Ceremonine_Kremtuese_te_Javes_se_Parase.html Banka e Shqiperise 2022-03-24 10:34:43