boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Wed, 22 Sep 2021 01:00:34 +0100 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në tryezën e organizuar nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë me temë: ''Zhvillimi ekonomik i Shqipërisë: sfida dhe mundësi'']]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_tryezen_e_organizuar_nga_Ambasada_e_Mbreterise_se_Bashkuar_ne_Tirane_me_teme_Zhvillimi_ekonomik_i_Shqiperise_sfida_dhe_mundesi.html boa_external_2017 2021-09-15 15:53:29 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me Zëvendëspresidentin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, z. Jurgen Rigterink]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_Zevendespresidentin_e_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_z_Jurgen_Rigterink.html boa_external_2017 2021-09-08 13:28:47 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2021/III]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2021_III.html boa_external_2017 2021-08-11 16:04:47 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 4 gusht 2021]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_4_gusht_2021_29647.html boa_external_2017 2021-08-04 16:29:08 <![CDATA[Mbi hedhjen në qarkullim të monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 5 Lekë, 20 Lekë dhe 50 Lekë, emetim i vitit 2020]]> /Shtypi/Mbi_hedhjen_ne_qarkullim_te_monedhave_metalike_shqiptare_me_kurs_ligjor_me_vlere_nominale_5_Leke_20_Leke_dhe_50_Leke_emetim_i_vitit_2020.html boa_external_2017 2021-07-30 14:55:39 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e promovimit të librit: “Përballë Krizës, sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike”, nga autorët Akad. Prof. Dr. Anastas Angjeli dhe Prof. Dr. Adrian Civici]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_promovimit_te_librit_Perballe_Krizes_sfidat_e_teorise_dhe_politikave_ekonomike_nga_autoret_Akad_Prof_Dr_Anastas_Angjeli_dhe_Prof_Dr_Ardian_Civici.html boa_external_2017 2021-07-22 14:35:34 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dhe Banka Qendrore Evropiane nënshkruajnë marrëveshje për parandalimin dhe mbrojtjen e kartëmonedhave euro nga falsifikimi]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dhe_Banka_Qendrore_Evropiane_nenshkruajne_marreveshje_per_parandalimin_dhe_mbrojtjen_e_kartemonedhave_euro_nga_falsifikimi.html boa_external_2017 2021-07-08 11:46:11 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 7 korrik 2021]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_7_korrik_2021.html boa_external_2017 2021-07-07 16:36:42 <![CDATA[Mbi takimin e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi dhe homologes së Bankës Qendrore të Malit të Zi, në lidhje me bashkëpunimin rajonal në fushën e sistemeve të pagesave]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_dhe_homologes_se_Bankes_Qendrore_te_Malit_te_Zi_ne_lidhje_me_bashkepunimin_rajonal_ne_fushen_e_sistemeve_te_pagesave.html boa_external_2017 2021-07-06 16:02:15 <![CDATA[Prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 2020]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_Vjetor_te_Mbikeqyrjes_2020.html boa_external_2017 2021-07-05 16:00:31 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me një delegacion të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_nje_delegacion_te_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_BERZH.html boa_external_2017 2021-07-01 13:57:33 <![CDATA[Takim diskutimi i Bankës së Shqipërisë me Shoqatën Shqiptare të Bankave (SHSHB)]]> /Shtypi/Takim_diskutimi_i_Bankes_se_Shqiperise_me_Shoqaten_Shqiptare_te_Bankave_SHSHB_29386.html boa_external_2017 2021-06-29 13:45:43 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me profesionistët e rinj, pjesëmarrës të Programit LEAD Albania 2021]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_profesionistet_e_rinj_pjesemarres_te_Programit_LEAD_Albania_2021.html boa_external_2017 2021-06-23 15:59:11 <![CDATA[Banka e Shqipërisë renditet e para ndër bankat e vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore për transparencën dhe komunikimin e saj me publikun]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_renditet_e_para_nder_bankat_e_vendeve_te_Evropes_Qendrore_Lindore_dhe_Juglindore_per_transparencen_dhe_komunikimin_e_saj_me_publikun.html boa_external_2017 2021-06-22 14:07:19 <![CDATA[Zëvendësguvernatore Minxhozi merr pjesë në aktivitetin “Remitancat, ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit”]]> /Shtypi/Zevendesguvernatore_Minxhozi_merr_pjese_ne_aktivitetin_Remitancat_ndikimi_i_tyre_ne_zhvillimin_ekonomik_dhe_shoqeror_te_vendit.html boa_external_2017 2021-06-16 14:46:55 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në prezantimin e dy kartëmonedhave 1000 Lekë dhe 10000 Lekë të serisë së re të kartëmonedhave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_prezantimin_e_dy_kartemonedhave_1000_Leke_dhe_10000_Leke_te_serise_se_re_te_kartemonedhave.html boa_external_2017 2021-06-15 12:01:50 <![CDATA[Banka e Shqipërisë prezanton dy prerjet e radhës së serisë së re të kartëmonedhës shqiptare: 1000 Lekë dhe 10000 Lekë]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_prezanton_dy_prerjet_e_radhes_se_serise_se_re_te_kartemonedhes_shqiptare_1000_Leke_dhe_10000_Leke.html boa_external_2017 2021-06-15 11:51:54 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvilloi takimin përmbyllës online me Misionin e FMN-së për Shqipërinë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_takimin_permbylles_online_me_Misionin_e_FMN-se_per_Shqiperine.html boa_external_2017 2021-06-14 11:53:08 <![CDATA[Guvernatori Sejko përshëndet marrëveshjen e nënshkruar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Agjencia Shqiptare e Sigurimit të Depozitave]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_pershendet_marreveshjen_e_nenshkruar_nga_Banka_Europiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_dhe_Agjencia_Shqiptare_e_Sigurimit_te_Depozitave.html boa_external_2017 2021-06-11 15:20:50 <![CDATA[Prezantimi i dy prerjeve të radhës së serisë së re të kartëmonedhës shqiptare: 1000 Lekë dhe 10000 Lekë]]> /Shtypi/Prezantimi_i_dy_prerjeve_te_radhes_se_serise_se_re_te_kartemonedhes_shqiptare_1000_Leke_dhe_10000_Leke.html boa_external_2017 2021-06-11 16:40:29 <![CDATA[Intervista e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko dhënë për revistën ''Monitor'']]> /Shtypi/Intervista_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2021-06-07 14:45:01 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me një delegacion të Bankës Botërore (BB)]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_nje_delegacion_te_Bankes_Boterore_BB.html boa_external_2017 2021-06-03 13:09:14 <![CDATA[ÇMIMI I GUVERNATORIT PËR DIPLOMËN MË TË MIRË PËR VITIN 2021]]> /Shtypi/CMIMI_I_GUVERNATORIT_P_R_DIPLOM_N_M_T_MIR_P_R_VITIN_2021.html boa_external_2017 2021-05-28 09:49:06 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2020_ne_Kuvendin_e_Shqiperise_29116.html

I nderuar zoti Kryetar i Kuvendit,

Të nderuar zonja dhe zotërinj Deputetë,

]]>
boa_external_2017 2021-05-27 10:40:19
<![CDATA[Intervistë e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko për televizionin Scan]]> /Shtypi/Interviste_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_per_televizionin_Scan.html boa_external_2017 2021-05-19 14:22:08 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2021/II]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2021_II.html boa_external_2017 2021-05-11 14:02:19 <![CDATA[Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Fondi_i_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme_29046.html boa_external_2017 2021-05-11 14:41:30 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën “Normalja e re, sfidat dhe oportunitetet” të Universitetit Europian të Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_Normalja_e_re_sfidat_dhe_oportunitetet_te_Universitetit_Europian_te_Tiranes.html boa_external_2017 2021-04-30 09:57:58 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën “Normalja e re, sfidat dhe oportunitetet” të Universitetit Europian të Tiranës]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_Normalja_e_re_sfidat_dhe_oportunitetet_te_Universitetit_Europian_te_Tiranes.html boa_external_2017 2021-04-30 09:53:32 <![CDATA[Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2020]]> /Shtypi/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar_per_gjashtemujorin_e_dyte_te_vitit_2020.html boa_external_2017 2021-04-29 16:54:06 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2020_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2021-04-20 11:49:40 <![CDATA[Guvernatori prezanton Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Guvernatori_prezanton_Raportin_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2020_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2021-04-20 11:56:01 <![CDATA[Guvernatori Sejko priti sot në një takim Ambasadorin e parë të Ukrainës rezident në Tiranë, Sh.T.Z. Volodymyr Shkurov]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_priti_sot_ne_nje_takim_Ambasadorin_e_pare_te_Ukraines_rezident_ne_Tirane_Sh_T_Z_Volodymyr_Shkurov.html boa_external_2017 2021-04-15 13:35:04 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), të organizuara virtualisht]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_FMN_dhe_te_Grupit_te_Bankes_Boterore_BB_te_organizuara_virtualisht.html boa_external_2017 2021-04-09 11:31:14 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e Japonisë në Tiranë]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_Japonise_ne_Tirane_28770.html boa_external_2017 2021-03-26 13:12:59 <![CDATA[Kuizi Evropian i Parasë në Shqipëri: Promovimi i Edukimit Financiar]]> /Shtypi/Kuizi_Evropian_i_Parase_ne_Shqiperi_Promovimi_i_Edukimit_Financiar.html boa_external_2017 2021-03-25 17:23:16 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare 24 mars 2021, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_24_mars_2021_ora_16_00.html boa_external_2017 2021-03-24 10:57:10 <![CDATA[Vendimet e politikës monetare]]> /Shtypi/Vendimet_e_politikes_monetare_28752.html Më 24 mars 2021, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e ndërmjetëm të Politikës Monetare]]> boa_external_2017 2021-03-24 16:38:43 <![CDATA[Vendimmarrja e Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 24 mars 2021]]> /Shtypi/Vendimmarrja_e_Keshillit_Mbikeqyres_ne_mbledhjen_e_dates_24_mars_2021.html boa_external_2017 2021-03-24 16:35:42 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e hapjes së Javës së Parasë, 22-26 mars 2021]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_22-26_mars_2021.html boa_external_2017 2021-03-23 11:40:27 <![CDATA[Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë, 22-26 mars 2021]]> /Shtypi/Ceremonia_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_22-26_mars_2021.html boa_external_2017 2021-03-23 12:09:11 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvilloi një mbledhje online me Misionin e FMN-së për Shqipërinë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_nje_mbledhje_me_Misionin_e_FMN-se_per_Shqiperine.html boa_external_2017 2021-03-10 10:46:35 <![CDATA[ALREG nis operimin në sistemin e pagesave ndërbankare me vlerë të madhe AIPS]]> /Shtypi/ALREG_nis_operimin_ne_sistemin_e_pagesave_nderbankare_me_vlere_te_madhe_AIPS.html boa_external_2017 2021-03-01 12:13:04 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2021/I]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2021_I.html boa_external_2017 2021-02-10 15:55:55 <![CDATA[Guvernatori Sejko në Konferencën Shkencore “Pandemia dhe rimëkëmbja - strategjitë e përballjes dhe pritshmëritë”]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_ne_Konferencen_Shkencore_Pandemia_dhe_rimekembja-strategjite_e_perballjes_dhe_pritshmerite.html boa_external_2017 2021-02-09 11:20:32 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Konferencën Shkencore “Pandemia dhe rimëkëmbja - strategjitë e përballjes dhe pritshmëritë”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_Shkencore_Pandemia_dhe_rimekembja-strategjite_e_perballjes_dhe_pritshmerite.html boa_external_2017 2021-02-09 12:43:21 <![CDATA[Njoftimi për shtyp i BQE: BQE zgjat afatin e linjave të likuiditetit në Euro me bankat qendrore të shteteve joanëtare të Eurozonës]]> /Shtypi/Njoftimi_per_shtyp_i_BQE_BQE_zgjat_afatin_e_linjave_te_likuiditetit_ne_Euro_me_bankat_qendrore_te_shteteve_joanetare_te_Eurozones_1.html boa_external_2017 2021-02-04 12:44:31 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dakordëson me Bankën Qendrore Evropiane zgjatjen e afatit të linjës së likuiditetit në euro, deri në muajin mars 2022]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dakordeson_me_Banken_Qendrore_Evropiane_zgjatjen_e_afatit_te_linjes_se_likuiditetit_ne_euro_deri_ne_muajin_mars_2022.html boa_external_2017 2021-02-04 12:13:43 <![CDATA[Guvernatori Sejko priti sot në një takim mirëseardhjeje Ambasadorin e ri të OSBE-së në Shqipëri, SH.T.Z. Vincenzo Del Monaco]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_priti_sot_ne_nje_takim_mireseardhjeje_Ambasadorin_e_ri_te_OSBE-se_ne_Shqiperi_Sh_T_Z_Vincenzo_Del_Monaco.html boa_external_2017 2021-01-22 12:47:21 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë e Përfundimit të Projektit të Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Ceremonine_e_Perfundimit_te_Projektit_te_Binjakezimit_Forcimi_i_kapaciteteve_te_Bankes_se_Shqiperise_ne_kuader_te_perafrimit_me_legjislacionin_e_Bashkimit_Evropian.html boa_external_2017 2021-01-18 12:27:40