boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Sat, 20 Apr 2019 18:26:46 +0100 <![CDATA[Mbi veprimtaritë e Guvernatorit Sejko në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_veprimtarite_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2019-04-15 10:36:46 <![CDATA[Mbi ndryshimin e emrit të Bankës Societe Generale Shqipëri në Banka OTP Shqipëri]]> /Shtypi/Mbi_ndryshimin_e_emrit_te_Bankes_Societe_Generale_Shqiperi_ne_Banka_OTP_Shqiperi.html Banka e Shqipërisë informon publikun se ka miratuar ndryshimin e emrit të Bankës Societe Generale Shqipëri në Banka OTP Shqipëri.]]> boa_external_2017 2019-04-12 10:05:00 <![CDATA[Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 9 prill 2019]]> /Shtypi/Mbi_mbledhjen_e_Grupit_Keshillimor_te_Stabilitetit_Financiar_9_prill_2019.html boa_external_2017 2019-04-10 11:04:15 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me delegacionin e Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_delegacionin_e_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2019-04-08 15:52:16 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko në takimin e Komitetit Rajonal për Evropën të Organizatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave, 4 prill 2019]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_e_Komitetit_Rajonal_per_Evropen_te_Organizates_Nderkombetare_te_Siguruesve_te_Depozitave_4_prill_2019.html boa_external_2017 2019-04-04 10:45:59 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në takimin e Komitetit Rajonal për Evropën të Organizatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_takimin_e_Komitetit_Rajonal_per_Evropen_te_Organizates_Nderkombetare_te_Siguruesve_te_Depozitave.html boa_external_2017 2019-04-04 10:53:53 <![CDATA[Java e Parasë “Tepër i ri për të folur me lekë të vjetër”]]> /Shtypi/Java_e_Parase_23468.html boa_external_2017 2019-04-03 11:36:51 <![CDATA[Leksion i hapur i Guvernatorit Sejko në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës]]> /Shtypi/Leksion_i_hapur_i_Guvernatorit_Sejko_ne_Universitetin_Aleksander_Moisiu_Durres.html boa_external_2017 2019-03-29 17:01:21 <![CDATA[Pyetje përgjigjet e konferencës për shtyp të datës 28 mars 2019]]> /Shtypi/Pyetje_pergjigjet_e_konferences_per_shtyp_te_dates_28_mars_2019.html boa_external_2017 2019-03-28 18:07:20 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në takimin e 41të të Klubit të Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_e_41te_te_Klubit_te_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit.html boa_external_2017 2019-03-26 12:08:11 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi në ceremoninë e hapjes së Javës së Parasë 2019]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_ne_ceremonine_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_2019.html boa_external_2017 2019-03-25 12:57:12 <![CDATA[Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë, 25-31 mars 2019]]> /Shtypi/Ceremonia_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_25-31_mars_2019.html boa_external_2017 2019-03-25 16:56:52 <![CDATA[Banka e Shqipërisë bëhet pjesë e aktiviteteve të Samitit II të Diasporës Shqiptare]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_behet_pjese_e_aktiviteteve_te_Samitit_II_te_Diaspores_Shqiptare.html boa_external_2017 2019-03-04 11:47:15 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi në Samitin II të Diasporës Shqiptare]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_ne_Samitin_II_te_Diaspores_Shqiptare.html boa_external_2017 2019-03-04 16:18:19 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit midis Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_nenshkrimit_te_Memorandumit_te_Mirekuptimit_midis_Sekretariatit_te_Shtetit_Zviceran_per_Ceshtjet_Ekonomike_SECO_dhe_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2019-03-01 11:16:35 <![CDATA[Mbi nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit midis Bankës së Shqipërisë dhe Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike]]> /Shtypi/Mbi_nenshkrimin_e_Memorandumit_te_Mirekuptimit_midis_Bankes_se_Shqiperise_dhe_Sekretariatit_te_Shtetit_Zviceran_per_Ceshtjet_Ekonomike.html boa_external_2017 2019-03-01 13:34:31 <![CDATA[Java e Parasë 2019]]> /Shtypi/Java_e_Parase_2019.html boa_external_2017 2019-02-28 10:51:33 <![CDATA[Ceremonia e promovimit të librit: “Paraja, bankat dhe shoqëria. Bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne”]]> /Shtypi/Ceremonia_e_promovimit_te_librit_Paraja_bankat_dhe_shoqeria_Bashkudhetimi_historik_qe_nga_fillesat_deri_ne_kohet_moderne.html Në datën 22 shkurt 2019, në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua ceremonia e promovimit të librit “Paraja, bankat dhe shoqëria. Bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne”, të autorëve Prof. Dr. Aristotel Pano dhe Akad. Prof. Dr. Anastas Angjeli.

]]>
boa_external_2017 2019-02-22 12:37:06
<![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e promovimit të librit “Paraja, bankat dhe shoqëria. Bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_promovimit_te_librit_Paraja_bankat_dhe_shoqeria_Bashkudhetimi_historik_qe_nga_fillesat_deri_ne_kohet_moderne.html boa_external_2017 2019-02-22 12:40:27 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Mbledhjen e Konstituencës* së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të Bankës Botërore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Mbledhjen_e_Konstituences_se_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_te_Grupit_te_Bankes_Boterore_23155.html boa_external_2017 2019-02-18 09:07:26 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2019/I]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2019_I.html boa_external_2017 2019-02-11 14:25:47 <![CDATA[Sqarim mbi deklaratat lidhur me Bankën Amerikane të Investimeve]]> /Shtypi/Sqarim_mbi_deklaratat_lidhur_me_Banken_Amerikane_te_Investimeve.html boa_external_2017 2019-02-07 10:16:35 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 6 shkurt 2019]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_6_shkurt_2019.html boa_external_2017 2019-02-06 14:03:38 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 6 shkurt 2019, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_6_shkurt_2019_ora_16_00.html boa_external_2017 2019-02-05 12:09:25 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Dytë Ahmetaj në konferencën “Balancimi i mundësive dhe rreziqeve FinTech – zbatimi i “Axhendës së Balit”]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Dyte_Ahmetaj_ne_konferencen_Balancimi_i_mundesive_dhe_rreziqeve_FinTech_zbatimi_i_Axhendes_se_Balit.html boa_external_2017 2019-01-29 16:03:00 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Zëvendësguvernatores së Dytë, zj. Ahmetaj, në konferencën “Balancimi i mundësive dhe rreziqeve FinTech – zbatimi i Axhendës së Balit”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Zevendesguvernatores_se_Dyte_zj_Ahmetaj_ne_konferencen_Balancimi_i_mundesive_dhe_rreziqeve_FinTech_zbatimi_i_Axhendes_se_Balit.html boa_external_2017 2019-01-29 16:00:38 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të organizuar nga ''Euromoney'']]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Lindore_te_organizuar_nga_Euromoney.html boa_external_2017 2019-01-16 14:44:33 <![CDATA[Material filmik mbi aktivitetet kryesore të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018]]> /Shtypi/Material_filmik_mbi_aktivitetet_kryesore_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2018_22713.html boa_external_2017 2018-12-28 11:15:50 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2018/IV]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2018_IV.html boa_external_2017 2018-12-28 11:19:16 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 24 dhjetor 2018]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_24_dhjetor_2018.html boa_external_2017 2018-12-24 16:06:32 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp mbi veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2018]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_mbi_veprimtarine_e_Bankes_se_Shqiperise_gjate_vitit_2018.html boa_external_2017 2018-12-24 16:13:57 <![CDATA[Pyetje përgjigjet e konferencës për shtyp të datës 24 dhjetor 2018]]> /Shtypi/Pyetje_pergjigjet_e_konferences_per_shtyp_te_dates_24_dhjetor_2018.html boa_external_2017 2018-12-24 18:09:44 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_22507.html boa_external_2017 2018-12-20 14:20:04 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias.html boa_external_2017 2018-12-20 15:04:36 <![CDATA[''Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2018'']]> /Shtypi/_Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2018.html boa_external_2017 2018-12-17 13:06:37 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e dytë të nivelit të lartë për remitancat]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_e_dyte_te_nivelit_te_larte_per_remitancat.html boa_external_2017 2018-12-14 12:54:58 <![CDATA[Takimi i dytë i nivelit të lartë në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit për Remitancat ndërmjet Bankës së Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë]]> /Shtypi/Takimi_i_dyte_i_nivelit_te_larte_ne_kuader_te_Memorandumit_te_Mirekuptimit_per_Remitancat_ndermjet_Bankes_se_Shqiperise_Ministrit_te_Shtetit_per_Diasporen_dhe_Ministrise_se_Financave_dhe_Ekonomise.html boa_external_2017 2018-12-14 14:26:12 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin përmbyllës të vitit 2018 të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_permbylles_te_vitit_2018_te_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave.html boa_external_2017 2018-12-13 08:44:35 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Workshop-in e 12-të të Kërkimeve, 6 dhjetor 2018]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Workshop-in_e_12te_te_Kerkimeve_6_dhjetor_2018.html boa_external_2017 2018-12-06 12:09:39 <![CDATA[Mbi Workshop-in e 12-të të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_Workshop-in_e_12-te_te_Kerkimeve_Ekonomike_ne_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2018-12-06 12:51:02 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në konferencën e përbashkët për shtyp me Shefin e Misionit të FMN-së dhe Ministrin e Financave dhe Ekonomisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_konferencen_e_perbashket_per_shtyp_me_Shefin_e_Misionit_te_FMN-se_dhe_Ministrin_e_Financave_dhe_Ekonomise.html boa_external_2017 2018-11-20 15:58:11 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko, në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2019]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_seancen_degjimore_te_Komisionit_Parlamentar_te_Ekonomise_dhe_Financave_mbi_projektbuxhetin_2019.html boa_external_2017 2018-11-19 09:38:53 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me FinSAC të Bankës Botërore organizon Konferencën Rajonale me temë “Planifikimi i rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_FinSAC_te_Bankes_Boterore_organizon_Konferencen_Rajonale_me_teme_Planifikimi_i_rimekembjes_dhe_nderhyrjes_se_jashtezakonshme.html boa_external_2017 2018-11-15 16:32:29 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores Ahmetaj në konferencën rajonale “Planifikimi i rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme”]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_Ahmetaj_ne_konferencen_rajonale_Planifikimi_i_rimekembjes_dhe_nderhyrjes_se_jashtezakonshme.html boa_external_2017 2018-11-15 09:12:07 <![CDATA[Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me FinSAC të Bankës Botërore organizojnë Konferencën Rajonale me temë “Planifikimi i rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_FinSAC_te_Bankes_Boterore_organizojne_Konferencen_Rajonale_me_teme_Planifikimi_i_rimekembjes_dhe_nderhyrjes_se_jashtezakonshme.html boa_external_2017 2018-11-15 10:45:49 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_ceremonine_e_diplomimit_te_studenteve_te_Fakultetit_Ekonomik_Universiteti_i_Tiranes_22195.html boa_external_2017 2018-11-07 10:00:00 <![CDATA[Mbi nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë dhe Bordit të Përbashkët të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme]]> /Shtypi/Mbi_nenshkrimin_e_marreveshjes_se_bashkepunimit_midis_Bankes_se_Shqiperise_dhe_Bordit_te_Perbashket_te_Nderhyrjes_se_Jashtezakonshme.html boa_external_2017 2018-11-07 20:33:53 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_misionin_e_Fondit_Monetar_Nderkombetar.html boa_external_2017 2018-11-06 16:56:24 <![CDATA[Mbylli punimet Konferenca Vjetore 2018 e Bankës së Shqipërisë: Konkluzionet]]> /Shtypi/Mbylli_punimet_Konferenca_Vjetore_2018_e_Bankes_se_Shqiperise_Konkluzionet.html boa_external_2017 2018-11-02 12:08:51 <![CDATA[Çel punimet konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Cel_punimet_konferenca_vjetore_e_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2018-11-01 10:56:45