boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Thu, 19 Sep 2019 04:15:26 +0100 <![CDATA[Banka e Shqipërisë prezanton Serinë e Re të Kartëmonedhave Shqiptare]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_prezanton_Serine_e_Re_te_Kartemonedhave_Shqiptare_2019.html boa_external_2017 2019-09-13 16:28:54 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë e Prezantimit të Serisë së re të Kartëmonedhave Shqiptare]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Ceremonine_e_Prezantimit_te_Serise_se_re_te_Kartemonedhave_Shqiptare.html boa_external_2017 2019-09-12 12:00:00 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores Ahmetaj në Ceremoninë e Prezantimit të Serisë së re të Kartëmonedhave Shqiptare]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_Ahmetaj_ne_Ceremonine_e_Prezantimit_te_Serise_se_re_te_Kartemonedhave_Shqiptare.html boa_external_2017 2019-09-12 12:11:58 <![CDATA[Banka e Shqipërisë prezanton Serinë e Re të Kartëmonedhave Shqiptare]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_prezanton_Serine_e_Re_te_Kartemonedhave_Shqiptare.html boa_external_2017 2019-09-12 12:07:14 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me përfaqësuesit e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_perfaqesuesit_e_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim.html boa_external_2017 2019-09-09 15:36:47 <![CDATA[Ceremonia e Prezantimit të Serisë së Re të Kartëmonedhave Shqiptare]]> /Shtypi/Ceremonia_e_Prezantimit_te_Serise_se_Re_te_Kartemonedhave_Shqiptare.html Në datën 12 shtator, ora 19:00, Banka e Shqipërisë do të organizojë Ceremoninë e Prezantimit të Serisë së re të Kartëmonedhave Shqiptare.

]]>
boa_external_2017 2019-09-06 15:12:55
<![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2019/III]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2019_III.html boa_external_2017 2019-08-14 15:59:45 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të Shoqatës Shqiptare të Bankave]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_anetaret_e_Bordit_Drejtues_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave.html boa_external_2017 2019-07-24 14:29:59 <![CDATA[DEKLARATË PËR SHTYP]]> /Shtypi/DEKLARAT_P_R_SHTYP_24449.html boa_external_2017 2019-07-17 09:21:36 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në konferencën e nivelit të lartë “Demografia, punësimi dhe rritja ekonomike: Duke përshkuar të ardhmen në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore”]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_konferencen_e_nivelit_te_larte_Demografia_punesimi_dhe_rritja_ekonomike_Duke_pershkuar_te_ardhmen_ne_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Juglindore.html boa_external_2017 2019-07-16 09:47:01 <![CDATA[Mbi workshop-in e organizuar nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore, me temë “Aspektet ligjore të qeverisjes dhe administrimit të portofolit të rezervës valutore”]]> /Shtypi/Mbi_workshop-in_e_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise_ne_bashkepunim_me_Banken_Boterore_me_teme_Aspektet_ligjore_te_qeverisjes_dhe_administrimit_te_portofolit_te_rezerves_valutore.html boa_external_2017 2019-07-15 12:45:13 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 7 gusht 2019, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_7_gusht_2019_ora_16_00.html boa_external_2017 2019-07-05 10:04:10 <![CDATA[Ftesë për pjesëmarrje dhe thirrje për kumtesa]]> /Shtypi/Ftese_per_pjesemarrje_dhe_thirrje_per_kumtesa.html Banka e Shqipërisë ka kënaqësinë të njoftojë organizimin e Konferencës III të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, e cila do të zhvillohet më 15 nëntor 2019, në selinë e saj qendrore, në Tiranë.

]]>
boa_external_2017 2019-06-28 10:22:50
<![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2019]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2019.html boa_external_2017 2019-06-27 16:33:01 <![CDATA[Takim i Guvernatorit Sejko me Misionin e Bankës Botërore në kuadër të Mbështetjes së Politikave Makrofiskale]]> /Shtypi/Takim_i_Guvernatorit_Sejko_me_Misionin_e_Bankes_Boterore_ne_kuader_te_Mbeshtetjes_se_Politikave_Makrofiskale.html boa_external_2017 2019-06-20 10:07:00 <![CDATA[Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2018]]> /Shtypi/Raporti_Vjetor_i_Mbikeqyrjes_2018.html boa_external_2017 2019-06-18 12:10:42 <![CDATA[Mbi veprimtaritë e Guvernatorit Sejko në Samitin e Vendeve të Rajonit dhe Konferencën e 8-të të Bankës Qendrore Evropiane për vendet e Evropës Qendrore Lindore dhe Juglindore]]> /Shtypi/Mbi_veprimtarite_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Samitin_e_Vendeve_te_Rajonit_dhe_Konferencen_e_8-te_te_Bankes_Qendrore_Evropiane_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_Lindore_dhe_Juglindore.html boa_external_2017 2019-06-14 14:53:32 <![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XIII i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, Tiranë, 5-6 dhjetor 2019]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XIII_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_Tirane_5-6_dhjetor_2019.html boa_external_2017 2019-06-11 13:28:43 <![CDATA[Mbi hedhjen në qarkullim të monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 10 Lekë, emetim i vitit 2018]]> /Shtypi/Mbi_hedhjen_ne_qarkullim_te_monedhave_metalike_shqiptare_me_kurs_ligjor_me_vlere_nominale_10_Leke_emetim_i_vitit_2018.html boa_external_2017 2019-06-10 09:23:22 <![CDATA[Fjala e Kryetarit të Shoqatës Shqiptare të Bankave, z. Silvio Pedrazzi në takimin e Guvernatorit me drejtues të sektorit bankar]]> /Shtypi/Fjala_e_Kryetarit_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave_z_Silvio_Pedrazzi_ne_takimin_e_Guvernatorit_me_drejtues_te_sektorit_bankar.html boa_external_2017 2019-05-30 13:42:43 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e diskutimit me drejtues të sektorit bankar]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_e_diskutimit_me_drejtues_te_sektorit_bankar.html boa_external_2017 2019-05-29 11:15:09 <![CDATA[Takim diskutimi i Guvernatorit Sejko me sektorin bankar me temë “Sektori bankar si kontribuues i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit”]]> /Shtypi/Takim_diskutimi_i_Guvernatorit_Sejko_me_sektorin_bankar_me_teme_Sektori_bankar_si_kontribuues_i_rendesishem_ne_zhvillimin_ekonomik_te_vendit.html boa_external_2017 2019-05-29 14:10:53 <![CDATA[Intervista e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko dhënë për revistën ''Monitor'']]> /Shtypi/Intervista_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_20_maj_2019_z_Gent_Sejko_dhene_per_revisten_Monitor.html boa_external_2017 2019-05-20 11:29:22 <![CDATA[Dita Ndërkombëtare e Muzeve]]> /Shtypi/Dita_Nderkombetare_e_Muzeve_23937.html boa_external_2017 2019-05-17 16:32:35 <![CDATA[Banka e Shqipërisë bëhet pjesë e programit të asistencës teknike me bankat qendrore të Sistemit Evropian të Bankave Qendrore]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_behet_pjese_e_programit_te_asistences_teknike_me_bankat_qendrore_te_Sistemit_Evropian_te_Bankave_Qendrore_2019.html boa_external_2017 2019-05-17 14:57:17 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2019/II]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_2019_II.html boa_external_2017 2019-05-15 14:53:23 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në ligjëratën për librin “Paraja, bankat dhe shoqëria. Bashkëudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ligjeraten_per_librin_Paraja_bankat_dhe_shoqeria_Bashkeudhetimi_historik_qe_nga_fillesat_deri_ne_kohet_moderne.html boa_external_2017 2019-05-15 15:49:50 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën e tretë të Shoqatës Shqiptare të Bankave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_e_trete_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave.html boa_external_2017 2019-05-14 09:24:39 <![CDATA[Guvernatori Sejko përshëndet Konferencën e 3-të të Shoqatës Shqiptare të Bankave, me rastin e 20-vjetorit të themelimit të saj]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_pershendet_Konferencen_e_3-te_te_Shoqates_Shqiptare_te_Bankave_me_rastin_e_20-vjetorit_te_themelimit_te_saj.html boa_external_2017 2019-05-14 14:00:17 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Gent_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2018_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2019-05-08 10:35:49 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 8 maj 2019, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_8_maj_2019_ora_16_00.html boa_external_2017 2019-05-07 14:44:40 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në konferencën e përbashkët për shtyp me Shefin e Misionit të FMN-së dhe Ministren e Financave dhe Ekonomisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_konferencen_e_perbashket_per_shtyp_me_Shefin_e_Misionit_te_FMN-se_dhe_Ministren_e_Financave_dhe_Ekonomise.html boa_external_2017 2019-05-06 12:47:28 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon një takim me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_nje_takim_me_misionin_e_Fondit_Monetar_Nderkombetar_23699.html boa_external_2017 2019-04-25 13:24:33 <![CDATA[Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2018]]> /Shtypi/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar_per_gjashtemujorin_e_dyte_te_vitit_2018.html boa_external_2017 2019-04-25 14:35:33 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2018_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2019-04-23 12:26:42 <![CDATA[Guvernatori prezanton Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018, në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Guvernatori_prezanton_Raportin_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2018_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2019-04-23 16:26:14 <![CDATA[Mbi veprimtaritë e Guvernatorit Sejko në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_veprimtarite_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2019-04-15 10:36:46 <![CDATA[Mbi ndryshimin e emrit të Bankës Societe Generale Shqipëri në Banka OTP Shqipëri]]> /Shtypi/Mbi_ndryshimin_e_emrit_te_Bankes_Societe_Generale_Shqiperi_ne_Banka_OTP_Shqiperi.html Banka e Shqipërisë informon publikun se ka miratuar ndryshimin e emrit të Bankës Societe Generale Shqipëri në Banka OTP Shqipëri.]]> boa_external_2017 2019-04-12 10:05:00 <![CDATA[Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 9 prill 2019]]> /Shtypi/Mbi_mbledhjen_e_Grupit_Keshillimor_te_Stabilitetit_Financiar_9_prill_2019.html boa_external_2017 2019-04-10 11:04:15 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit Sejko me delegacionin e Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_Sejko_me_delegacionin_e_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2019-04-08 15:52:16 <![CDATA[Fjala përshëndetëse e Guvernatorit Sejko në takimin e Komitetit Rajonal për Evropën të Organizatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave, 4 prill 2019]]> /Shtypi/Fjala_pershendetese_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_e_Komitetit_Rajonal_per_Evropen_te_Organizates_Nderkombetare_te_Siguruesve_te_Depozitave_4_prill_2019.html boa_external_2017 2019-04-04 10:45:59 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në takimin e Komitetit Rajonal për Evropën të Organizatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_takimin_e_Komitetit_Rajonal_per_Evropen_te_Organizates_Nderkombetare_te_Siguruesve_te_Depozitave.html boa_external_2017 2019-04-04 10:53:53 <![CDATA[Java e Parasë “Tepër i ri për të folur me lekë të vjetër”]]> /Shtypi/Java_e_Parase_23468.html boa_external_2017 2019-04-03 11:36:51 <![CDATA[Leksion i hapur i Guvernatorit Sejko në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës]]> /Shtypi/Leksion_i_hapur_i_Guvernatorit_Sejko_ne_Universitetin_Aleksander_Moisiu_Durres.html boa_external_2017 2019-03-29 17:01:21 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në takimin e 41të të Klubit të Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_e_41te_te_Klubit_te_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit.html boa_external_2017 2019-03-26 12:08:11 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi në ceremoninë e hapjes së Javës së Parasë 2019]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_ne_ceremonine_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_2019.html boa_external_2017 2019-03-25 12:57:12 <![CDATA[Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë, 25-31 mars 2019]]> /Shtypi/Ceremonia_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_25-31_mars_2019.html boa_external_2017 2019-03-25 16:56:52 <![CDATA[Banka e Shqipërisë bëhet pjesë e aktiviteteve të Samitit II të Diasporës Shqiptare]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_behet_pjese_e_aktiviteteve_te_Samitit_II_te_Diaspores_Shqiptare.html boa_external_2017 2019-03-04 11:47:15 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi në Samitin II të Diasporës Shqiptare]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_ne_Samitin_II_te_Diaspores_Shqiptare.html boa_external_2017 2019-03-04 16:18:19 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit midis Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_nenshkrimit_te_Memorandumit_te_Mirekuptimit_midis_Sekretariatit_te_Shtetit_Zviceran_per_Ceshtjet_Ekonomike_SECO_dhe_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2019-03-01 11:16:35