Banka e Shqiperise- Banka e Shqiperise https://www.bankofalbania.org/ Sun, 27 May 2018 19:47:07 +0100 <![CDATA[Intervista e Zëvendësguvernatores së Parë të Bankës së Shqipërisë, zj. Elisabeta Gjoni për revistën Monitor]]> /Shtypi/Intervista_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_te_Bankes_se_Shqiperise_zj_Elisabeta_Gjoni_per_revisten_Monitor.html Shqipëria është një vend me nivel të lartë përdorimi të monedhave të huaja (euroizim). Kjo është vërtetuar empirikisht nga disa studime të kryera nga autorë vendas (përfshirë dhe nga Banka e Shqipërisë) dhe të huaj, të cilët konfirmojnë preferencën e publikut për të mbajtur në monedhë të huaj një pjesë të konsiderueshme të aktiveve dhe të detyrimeve të tij...

]]>
Banka e Shqiperise 2018-05-21 14:14:56
<![CDATA[Në Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, Muzeu i Bankës së Shqipërisë do të qëndrojë i hapur më datë 18 maj, nga ora 9:00 deri në 20:00]]> /Shtypi/Ne_Diten_Nderkombetare_te_Muzeve_Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise_do_te_qendroje_i_hapur_me_date_18_maj_nga_ora_9_00_deri_ne_20_00.html Banka e Shqiperise 2018-05-18 11:18:38 <![CDATA[Raporti Vjetor 2017 i Bankës së Shqipërisë ]]> /Shtypi/Raporti_Vjetor_2017_i_Bankes_se_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-05-18 11:22:16 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2017_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html Banka e Shqiperise 2018-05-17 13:45:09 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, merr pjesë në takimin e Klubit të Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_e_Klubit_te_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit_20471.html Banka e Shqiperise 2018-05-15 09:13:44 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Takimin e 39të të Klubit të Guvernatorëve të bankave qendrore të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe të Ballkanit]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Takimin_e_39te_te_Klubit_te_Guvernatoreve_te_bankave_qendrore_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_te_Ballkanit.html Banka e Shqiperise 2018-05-15 16:06:20 <![CDATA[Raporti i Politikës Monetare 2018/II]]> /Shtypi/Raporti_i_Politikes_Monetare_II_2018_20392.html Banka e Shqiperise 2018-05-07 14:00:39 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 2 maj 2018, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp.html Banka e Shqiperise 2018-04-25 15:25:34 <![CDATA[Raporti i Stabilitetit Financiar 6M II 2017]]> /Shtypi/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar_6M_II_2017.html Nesër, e enjte, datë 26 prill 2018, ora 10:30, në ambientet e Bankës së Shqipërisë do të zhvillohet prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 6M II 2017.

]]>
Banka e Shqiperise 2018-04-25 15:20:06
<![CDATA[Mbi veprimtarinë e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Mbi_veprimtarine_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_Mbledhjet_e_Pranveres_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore.html Banka e Shqiperise 2018-04-23 12:55:20 <![CDATA[Muzeu i Bankës së Shqipërisë organizon seminarin njëjavor “Monedhat antike që nga shfaqja e tyre (fillimi i shek. VII p.e.s.) deri në fundin e Perandorisë Romake (fundi i shek. V e.s.)]]> /Shtypi/Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise_organizon_seminarin_njejavor_Monedhat_antike_qe_nga_shfaqja_e_tyre_fillimi_i_shek_VII_p_e_s_deri_ne_fundin_e_Perandorise_Romake_fundi_i_shek_V_e_s.html Banka e Shqiperise 2018-04-20 09:47:29 <![CDATA[Ftesë për pjesëmarrje dhe thirrje për kumtesa]]> /Shtypi/FTES_P_R_PJES_MARRJE_DHE_THIRRJE_P_R_KUMTESA.html Konferenca II e Muzeut të Bankës së Shqipërisë “Roli i parasë gjatë luftërave”.

Banka e Shqipërisë ka kënaqësinë të njoftojë organizimin e Konferencës II të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, e cila do të zhvillohet më 20 shtator 2018, në selinë e saj qendrore, në Tiranë.

]]>
Banka e Shqiperise 2018-04-20 12:51:03
<![CDATA[Konkurs për realizimin e vizatimeve të tematikës së kartëmonedhës shqiptare 10,000 Lekë]]> /Shtypi/Konkurs_per_realizimin_e_vizatimeve_te_tematikes_se_kartemonedhes_shqiptare_10_000_Leke.html Në zbatim të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 76/2017 "Për miratimin e tematikës që do të pasqyrohet në kartëmonedhën shqiptare me kurs ligjor, me prerje 10,000 Lekë”, Banka e Shqipërisë organizon konkursin e hapur për realizimin e vizatimeve të tematikës së kësaj kartëmonedhe.

]]>
Banka e Shqiperise 2018-04-17 10:28:26
<![CDATA[Njoftim për shtyp: Mbi rinovimin e marrëveshjes SWAP midis Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Qendrore të Republikës Popullore të Kinës]]> /Shtypi/Njoftim_per_shtyp_Mbi_rinovimin_e_marreveshjes_SWAP_midis_Bankes_se_Shqiperise_dhe_Bankes_Qendrore_te_Republikes_Popullore_te_Kines.html Banka e Shqiperise 2018-04-13 14:34:01 <![CDATA[Guvernatori Sejko në konferencën e 7-të vjetore të Kërkimeve të Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_ne_konferencen_e_7-te_vjetore_te_Kerkimeve_te_Bankes_Kombetare_te_Republikes_se_Maqedonise.html Banka e Shqiperise 2018-04-13 13:39:29 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH 2017- 2018]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Prezantimin_e_Raportit_te_Tranzicionit_te_BERZH_2017-_2018.html Është kënaqësi e veçantë të ofrojmë sërish mikpritjen dhe bashkëpunimin tonë në takimin e radhës për prezantimin e “Raportit të Tranzicionit 2017-2018”, të përgatitur nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

]]>
Banka e Shqiperise 2018-04-11 12:31:31
<![CDATA[Prezantohet Raporti i Tranzicionit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 2017-2018]]> /Shtypi/Prezantohet_Raporti_i_Tranzicionit_te_Bankes_Evropiane_per_Rindertim_dhe_Zhvillim_2017-2018.html Banka e Shqiperise 2018-04-11 14:05:39 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2017_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html Banka e Shqiperise 2018-04-10 11:12:40 <![CDATA[Guvernatori prezanton Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Guvernatori_prezanton_Raportin_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2017_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html Banka e Shqiperise 2018-04-10 16:30:54 <![CDATA[Dr. Dorian Koçi, Drejtor i Muzeut Historik Kombëtar, mban leksionin e ciklit Netët e Muzeut, me temë “Marrëdhëniet financiare të Ali Pashë Tepelenës”, 17 prill, ora 18:00]]> /Shtypi/Dr_Dorian_Koci_Drejtor_i_Muzeut_Historik_Kombetar_mban_leksionin_e_ciklit_Netet_e_Muzeut_me_teme_Marredheniet_financiare_te_Ali_Pashe_Tepelenes_17_prill_ora_18_00.html Banka e Shqiperise 2018-04-06 12:03:19 <![CDATA[“Banka e Shqipërisë blu”, në Ditën Botërore të Autizmit]]> /Shtypi/_Banka_e_Shqiperise_blu_ne_Diten_Boterore_te_Autizmit.html Banka e Shqiperise 2018-04-03 14:29:02 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë të Bankës së Shqipërisë, zj. Elisabeta Gjoni në prezantimin e projektit Greenback 2.0 për Shqipërinë, si vend pritës i remitancave]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_te_Bankes_se_Shqiperise_zj_Elisabeta_Gjoni_ne_prezantimin_e_projektit_Greenback_2_0_per_Shqiperine_si_vend_prites_i_remitancave.html Shkëlqesia juaj z. Graf,

Të nderuara zj. Jaeger, Pereira dhe Dashi,

Të nderuar përfaqësues të bankave, institucioneve të shërbimeve të pagesave, të pushtetit lokal dhe shoqërisë civile,

Është një kënaqësi e veçantë për mua të hap këtë aktivitet mbi prezantimin e projektit GreenBack.

]]>
Banka e Shqiperise 2018-03-21 14:40:32
<![CDATA[Prezantohet projekti Greenback 2.0 për Shqipërinë, si vend pritës i remitancave]]> /Shtypi/Prezantohet_projekti_Greenback_2_0_per_Shqiperine_si_vend_prites_i_remitancave.html Banka e Shqiperise 2018-03-21 14:31:52 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 28 mars 2018, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_28_mars_2018_ora_16_00.html Konferenca e ardhshme për shtyp

]]>
Banka e Shqiperise 2018-03-15 15:39:22
<![CDATA[Mbi hedhjen në qarkullim të monedhës metalike shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 20 Lekë, emetim i vitit 2016]]> /Shtypi/Mbi_hedhjen_ne_qarkullim_te_monedhes_metalike_shqiptare_me_kurs_ligjor_me_vlere_nominale_20_Leke_emetim_i_vitit_2016.html Banka e Shqiperise 2018-03-15 16:21:06 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në ceremoninë e hapjes së Javës së Parasë, 12-18 mars 2018]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_ceremonine_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_12-18_mars_2018.html Banka e Shqiperise 2018-03-12 12:55:13 <![CDATA[Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë 12-18 mars 2018]]> /Shtypi/Ceremonia_e_hapjes_se_Javes_se_Parase_12-18_mars_2018.html Banka e Shqiperise 2018-03-12 13:08:08 <![CDATA[Çelet Java e Parasë 12-18 mars 2018]]> /Shtypi/Java_e_Parase_19613.html Banka e Shqiperise 2018-03-05 15:51:59 <![CDATA[Cikli i leksioneve “Netët e Muzeut”- “Gjergj Kastrioti Skënderbeu në pullën shqiptare”, nga Prof. Dr. Jovan Basho]]> /Shtypi/Cikli_i_leksioneve_Netet_e_Muzeut-Gjergj_Kastrioti_Skenderbeu_ne_pullen_shqiptare_nga_Prof_Dr_Jovan_Basho.html Banka e Shqiperise 2018-03-05 16:22:55 <![CDATA[Banka e Shqipërisë prezanton faqen e re të internetit]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_prezanton_faqen_e_re_te_internetit_19543.html Sot, më 1 mars 2018, Banka e Shqipërisë publikoi faqen e saj të re të internetit...

]]>
Banka e Shqiperise 2018-03-01 09:53:09
<![CDATA[Prof. Dr. Jovan Basho në Netët e Muzeut, 2 mars 2018, ora 18:00]]> /Shtypi/Prof_Dr_Jovan_Basho_ne_Netet_e_Muzeut_2_mars_2018_ora_18_00.html Leksioni i radhës, “Gjergj Kastrioti Skënderbeu në pullën shqiptare”, me lektor Prof. Dr. Jovan Basho, do të zhvillohet më 2 mars 2018, ora 18:00, brenda ambienteve të Muzeut të Bankës së Shqipërisë. Leksioni do të shoqërohet me një ekspozitë me pulla të rralla të koleksionit Basho, me figurën e Heroit Kombëtar.

]]>
Banka e Shqiperise 2018-02-26 13:56:07
<![CDATA[Shqipëria nënshkruan me BERZH-in një memorandum për nxitjen e kreditimit në lekë dhe zhvillimin e tregut të kapitalit]]> /Shtypi/Shqiperia_nenshkruan_me_BERZH-in_nje_memorandum_per_nxitjen_e_kreditimit_ne_leke_dhe_zhvillimin_e_tregut_te_kapitalit.html Banka e Shqiperise 2018-02-26 08:57:34 <![CDATA[Autoritetet Mbikëqyrëse Evropiane paralajmërojnë konsumatorët për blerjen e monedhave virtuale]]> /Shtypi/Njoftim_Autoritetet_Mbikeqyrese_Evropiane_paralajmerojne_konsumatoret_per_blerjen_e_monedhave_virtuale.html Banka e Shqiperise 2018-02-23 15:51:32 <![CDATA[Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 shkurt 2018]]> /Shtypi/Mbi_mbledhjen_e_Grupit_Keshillimor_te_Stabilitetit_Financiar_21_shkurt_2018.html Banka e Shqiperise 2018-02-22 16:22:52 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko, në Tryezën e Rrumbullakët me temë: ''Energjia dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik - Roli i Diplomacisë Ekonomike'']]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Tryezen_e_Rrumbullaket_me_teme_Energjia_dhe_Zhvillimi_i_Qendrueshem_Ekonomik-Roli_i_Diplomacise_Ekonomike.html I nderuar zoti Ndroqi,

I nderuar zoti Ministër,

I nderuar zoti Ambasador,

Të nderuar të ftuar,

E prita me kënaqësi ftesën për të marrë pjesë në këtë takim, për vetë faktin se çështjet e rritjes ekonomike, të zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe të integrimit evropian të vendit, duhen parë si tema të integruara dhe të ndërvarura.

Jam i bindur se kjo tryezë e rrumbullakët do t’i shërbejë identifikimit të këtyre varësive dhe ndërtimit të strategjive të integruara të zhvillimit.

]]>
Banka e Shqiperise 2018-02-21 18:02:58
<![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në Mbledhjen e Konstituencës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të Bankës Botërore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_Mbledhjen_e_Konstituences_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_te_Grupit_te_Bankes_Boterore.html Banka e Shqiperise 2018-02-16 11:30:58 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko në takim me gazetarët e ekonomisë]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_takim_me_gazetaret_e_ekonomise.html Banka e Shqiperise 2018-02-14 17:11:15 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takohet me Zëvendësdrejtorin e Përgjithshëm të FMN-së, z. Tao Zhang]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takohet_me_Zevendesdrejtorin_e_Pergjithshem_te_FMN-se_z_Tao_Zhang.html Banka e Shqiperise 2018-02-13 17:17:48 <![CDATA[Njoftim për mediat: Nesër, konferencë për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare]]> /Shtypi/Njoftim_per_mediat_Neser_konference_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_17614.html Banka e Shqiperise 2018-02-06 10:40:50 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko, në forumin rajonal ''Tirana Economic Forum'', me temë ''Ballkani i së ardhmes: Drejt një përfshirje globale'']]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_forumin_rajonal_Tirana_Economic_Forum_me_teme_Ballkani_i_se_ardhmes_Drejt_nje_perfshirje_globale.html Banka e Shqiperise 2018-01-24 11:10:29 <![CDATA[Mbi publikimin e parashikimit të faktorëve që ndikojnë nevojën për likuiditet]]> /Shtypi/Mbi_publikimin_e_parashikimit_te_faktoreve_qe_ndikojne_nevojen_per_likuiditet.html Banka e Shqiperise 2018-01-23 11:43:20 <![CDATA[Muzeu i Bankës së Shqipërisë çel ekspozitën e përkohshme ''Gjergj Kastrioti Skënderbeu në monedhën dhe kartëmonedhën shqiptare'']]> /Shtypi/Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise_cel_ekspoziten_e_perkohshme_Gjergj_Kastrioti_Skenderbeu_ne_monedhen_dhe_kartemonedhen_shqiptare.html Banka e Shqiperise 2018-01-18 09:48:58 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore të organizuar nga "Euromoney"]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_Forumin_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Lindore_te_organizuar_nga_Euromoney.html Banka e Shqiperise 2018-01-18 11:32:41 <![CDATA[Mbi ndërhyrjet në tregun e parasë dhe në tregun valutor gjatë tremujorit të tretë të vitit 2017]]> /Shtypi/Mbi_nderhyrjet_ne_tregun_e_parase_dhe_ne_tregun_valutor_gjate_tremujorit_te_trete_te_vitit_2017.html Banka e Shqiperise 2018-01-15 11:24:41 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_ceremonine_e_diplomimit_te_studenteve_te_Fakultetit_Ekonomik_Universiteti_i_Tiranes.html Banka e Shqiperise 2018-01-12 11:47:04 <![CDATA[Material filmik mbi aktivitetet kryesore të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017]]> /Shtypi/Material_filmik_mbi_aktivitetet_kryesore_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2017.html Banka e Shqiperise 2017-12-26 15:42:32 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, merr pjesë në takimin përmbyllës të vitit të organizuar nga Shoqata Shqiptare e Bankave]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_permbylles_te_vitit_te_organizuar_nga_Shoqata_Shqiptare_e_Bankave_18420.html Banka e Shqiperise 2017-12-21 11:13:00 <![CDATA[Njoftim për mediat: Nesër, konferencë për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare]]> /Shtypi/Njoftim_per_mediat_Neser_konference_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare.html Banka e Shqiperise 2017-12-19 10:35:43 <![CDATA[Mbi takimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Mbi_takimin_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_17608.html Banka e Shqiperise 2017-12-15 10:24:19 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në takimin me gazetarë, analistë dhe drejtues të medias]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_te_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_ne_takimin_me_gazetare_analiste_dhe_drejtues_te_medias_18412.html Banka e Shqiperise 2017-12-15 10:30:07