boa_external_2017- boa_external_2017 https://www.bankofalbania.org/ Thu, 21 Jan 2021 18:36:54 +0100 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Ceremoninë e Përfundimit të Projektit të Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Ceremonine_e_Perfundimit_te_Projektit_te_Binjakezimit_Forcimi_i_kapaciteteve_te_Bankes_se_Shqiperise_ne_kuader_te_perafrimit_me_legjislacionin_e_Bashkimit_Evropian.html boa_external_2017 2021-01-18 12:27:40 <![CDATA[Ceremonia virtuale e përfundimit të Projektit të Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian”]]> /Shtypi/Ceremonia_virtuale_e_perfundimit_te_Projektit_te_Binjakezimit_Forcimi_i_kapaciteteve_te_Bankes_se_Shqiperise_ne_kuader_te_perafrimit_me_legjislacionin_e_Bashkimit_Evropian.html boa_external_2017 2021-01-18 13:46:05 <![CDATA[Mbi pjesëmarrjen e Guvernatorit Sejko në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të organizuar nga ”Euromoney”]]> /Shtypi/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Forumin_per_vendet_e_Evropes_Qendrore_dhe_Lindore_te_organizuar_nga_Euromoney_28322.html boa_external_2017 2021-01-14 12:38:08 <![CDATA[Vendimmarrja e Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 13 janar 2021]]> /Shtypi/Vendimmarrja_e_Keshillit_Mbikeqyres_ne_mbledhjen_e_dates_13_janar_2021.html boa_external_2017 2021-01-13 16:35:14 <![CDATA[Ceremonia e shpalljes së çmimeve fituese të konkursit të hapur ''Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2020'']]> /Shtypi/Ceremonia_e_shpalljes_se_cmimeve_fituese_te_konkursit_te_hapur_C_mimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2020.html boa_external_2017 2020-12-21 13:41:03 <![CDATA[Mbledhja e gjashtë e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave]]> /Shtypi/Mbledhja_e_gjashte_e_Komitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave.html boa_external_2017 2020-12-17 16:28:12 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare, 16 dhjetor 2020]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_16_dhjetor_2020.html boa_external_2017 2020-12-16 16:35:19 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare 16 dhjetor 2020, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_16_dhjetor_2020_ora_16_00.html boa_external_2017 2020-12-15 10:29:42 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e ri të Mbretërisë së Spanjës në Shqipëri, SH.T.Z. Marcos Alonso Alonso]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_ri_te_Mbreterise_se_Spanjes_ne_Shqiperi_SH_T_Z_Marcos_Alonso_Alonso.html boa_external_2017 2020-12-11 08:50:37 <![CDATA[Mbi Workshop-in XIV të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Mbi_Workshop-in_XIV_te_Kerkimeve_Ekonomike_ne_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise_28065_2.html boa_external_2017 2020-12-10 10:20:07 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në Workshop-in XIV të Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore të organizuar nga Banka e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Workshop-in_XIV_te_Kerkimeve_Ekonomike_per_Evropen_Juglindore_te_organizuar_nga_Banka_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2020-12-10 09:27:08 <![CDATA[Workshop-i XIV i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, 10-11 dhjetor 2020]]> /Shtypi/Workshop-i_XIV_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_10-11_dhjetor_2020.html boa_external_2017 2020-12-04 11:59:34 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e Rumanisë në Shqipëri, Sh.T.Z. Mircea Perpelea]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_Rumanise_ne_Shqiperi_Sh_T_Z_Mircea_Perpelea_27970.html boa_external_2017 2020-11-18 15:30:20 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2020/IV]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2020_IV.html boa_external_2017 2020-11-11 13:52:32 <![CDATA[Pyetje përgjigjet e konferencës për shtyp 4 nëntor 2020]]> /Shtypi/Pyetje_pergjigjet_e_konferences_per_shtyp_4_nentor_2020_27914.html Pyetje: Cili është qëndrimi i Bankës së Shqipërisë, për mundësinë e një pakete tjetër për pandeminë, që synon shtyrjen e kësteve të kredive përsëri? Do ishte e mirëpritur nga bankat?

]]>
boa_external_2017 2020-11-05 11:31:19
<![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi në konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_ne_konferencen_per_shtyp_per_vendimmarrjen_e_politikes_monetare.html Të nderuar përfaqësues të medias,

Sot, në datën 4 nëntor 2020, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin Tremujor të Politikës Monetare.

]]>
boa_external_2017 2020-11-04 15:39:52
<![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare 16 dhjetor 2020, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_4_nentor_2020_ora_16_00.html boa_external_2017 2020-11-02 12:27:34 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi, në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2021]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_ne_seancen_degjimore_te_Komisionit_Parlamentar_te_Ekonomise_dhe_Financave_mbi_projektbuxhetin_2021.html boa_external_2017 2020-11-02 12:58:45 <![CDATA[Fjala e Zëvendësguvernatores së Parë Minxhozi, në Konferencën Virtuale të Bankës së Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Zevendesguvernatores_se_Pare_Minxhozi_ne_Konferencen_Vjetore_te_Bankes_se_Shqiperise.html boa_external_2017 2020-10-29 10:49:49 <![CDATA[Banka e Shqipërisë organizon konferencën virtuale me temë “COVID-19: Ndikimi në ekonominë reale dhe përshtatja e politikave të bankave qendrore”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_organizon_konferencen_virtuale_me_teme_COVID-19_Ndikimi_ne_ekonomine_reale_dhe_pershtatja_e_politikave_te_bankave_qendrore.html boa_external_2017 2020-10-29 14:24:20 <![CDATA[Banka e Shqipërisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave organizojnë trajnimin me temë ”Masat kundër Financimit të Terrorizmit (TF) dhe zbatimi i Sanksioneve ndërkombëtare të KSKB (TFS)”]]> /Shtypi/Banka_e_Shqiperise_dhe_Drejtoria_e_Pegjithshme_e_Parandalimit_te_Pastrimit_te_Parave_organizojne_trajnimin_me_teme_Masat_kunder_Financimit_te_Terrorizmit_TF_dhe_zbatimi_i_Sanksioneve_nderkombetare_te_KSKB_TFS.html boa_external_2017 2020-10-26 11:50:37 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në takimin e Ministrave të Financave dhe Guvernatorëve të Bankave Qendrore të vendeve të EQLJL-së, me Drejtoren e Përgjithshme të FMN, zj. Kristalina Georgieva]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_e_Ministrave_te_Financave_dhe_Guvernatoreve_te_Bankave_Qendrore_te_vendeve_te_Evropes_Qendrore_Lindore_dhe_Juglindore_me_Drejtoren_e_Pergjithshme_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_zj_Kristalina_Georgieva.html boa_external_2017 2020-10-23 08:31:21 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e Ministrave të Financave dhe Guvernatorëve të Bankave Qendrore të vendeve të EQJL-së, me Drejtoren e Përgjithshme të FMN-së, zj. Kristalina Georgieva]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_e_Ministrave_te_Financave_dhe_Guvernatoreve_te_Bankave_Qendrore_te_vendeve_te_EQJL-se_me_Drejtoren_e_Pergjithshme_te_FMN-se_zj_Kristalina_Georgieva.html boa_external_2017 2020-10-23 08:39:16 <![CDATA[Takime online të Delegacionit Shqiptar në kuadër të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore me përfaqësues të BB-së dhe FMN-së]]> /Shtypi/Takime_online_te_Delegacionit_Shqiptar_ne_kuader_te_Mbledhjeve_Vjetore_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore_me_perfaqesues_te_BB-se_dhe_FMN-se.html boa_external_2017 2020-10-20 09:41:55 <![CDATA[Ftesë për pjesëmarrje në Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian]]> /Shtypi/Ftese_per_pjesemarrje_ne_Tryezat_e_Diskutimit_dhe_Keshillimit_ne_kuader_te_procesit_te_Integrimit_Evropian_27711.html boa_external_2017 2020-10-20 14:24:25 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvillon takimin e parë të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvillon_takimin_e_pare_te_Mbledhjeve_Vjetore_te_Fondit_Monetar_Nderkombetar_dhe_Bankes_Boterore.html boa_external_2017 2020-10-09 16:53:47 <![CDATA[Konferenca e ardhshme për shtyp e Guvernatorit Sejko mbi vendimmarrjen e politikës monetare 7 tetor 2020, ora 16:00]]> /Shtypi/Konferenca_e_ardhshme_per_shtyp_e_Guvernatorit_Sejko_mbi_vendimmarrjen_e_politikes_monetare_7_tetor_2020_ora_16_00.html boa_external_2017 2020-10-02 10:38:56 <![CDATA[Raporti i Stabilitetit Financiar 6M I 2020]]> /Shtypi/Raporti_i_Stabilitetit_Financiar_6M_I_2020.html boa_external_2017 2020-09-28 09:51:07 <![CDATA[Mbi përfundimin e vizitës së Misionit të FMN-së në kuadër të misionit të parë monitorues post-program për Shqipërinë]]> /Shtypi/Mbi_perfundimin_e_vizites_se_Misionit_te_FMN-se_ne_kuader_te_misionit_te_pare_monitorues_post-program_per_Shqiperine.html boa_external_2017 2020-09-28 17:07:00 <![CDATA[Guvernatori Sejko zhvilloi një mbledhje online me Misionin e FMN-së për Shqipërinë]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_nje_mbledhje_online_me_Misionin_e_FMN-se_per_Shqiperine.html boa_external_2017 2020-09-18 08:44:02 <![CDATA[Artikull i Drejtorit të Departamentit të Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës, zj. Ledia Bregu për Revistën “Central Bank Payment News”]]> /Shtypi/Artikull_i_Drejtorit_te_Departamentit_te_Sistemeve_te_Pagesave_Kontabilitetit_dhe_Finances_zj_Ledia_Bregu_per_Revisten_Central_Bank_Payment_News.html Shqipëria rrallëherë (ose ndoshta kurrë) ka bërë lajm në fushën e Pagesave, e ç’është e vërtëta, nuk ka patur (ende) më parë arsye që iniciativat e vendit për pagesat të zinin vendin e pare në faqen e një reviste, por ndoshta tani është momenti që kjo të ndryshojë.

]]>
boa_external_2017 2020-09-03 16:19:49
<![CDATA[Thirrje për aplikime: Workshop-i XIV i Kërkimeve Ekonomike të Evropës Juglindore, 10-11 dhjetor 2020]]> /Shtypi/Thirrje_per_aplikime_Workshop-i_XIV_i_Kerkimeve_Ekonomike_te_Evropes_Juglindore_10-11_dhjetor_2020.html boa_external_2017 2020-08-14 15:59:33 <![CDATA[Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare 2020/III]]> /Shtypi/Prezantimi_i_Raportit_te_Politikes_Monetare_2020_III.html boa_external_2017 2020-08-12 15:54:49 <![CDATA[Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 korrik 2020]]> /Shtypi/Mbi_mbledhjen_e_Grupit_Keshillimor_te_Stabilitetit_Financiar_21_korrik_2020.html boa_external_2017 2020-07-22 13:50:29 <![CDATA[Njoftimi për shtyp i BQE: Banka Qendrore Evropiane dhe Banka e Shqipërisë kanë dakordësuar për një linjë të marrëveshjeve të riblerjes (Repo) për të siguruar likuiditet në euro]]> /Shtypi/Njoftimi_per_shtyp_i_Bankes_Qendrore_Evropiane.html boa_external_2017 2020-07-17 16:15:14 <![CDATA[BQE dhe Banka e Shqipërisë kanë dakordësuar për një linjë të marrëveshjeve të riblerjes (Repo) për të siguruar likuiditet në euro]]> /Shtypi/BQE_dhe_Banka_e_Shqiperise_kane_dakordesuar_per_nje_linje_te_marreveshjeve_te_riblerjes_Repo_per_te_siguruar_likuiditet_ne_euro.html Banka e Shqipërisë ka vlerësuar dhe theksuar se pandemia e COVID-19 e gjeti sistemin bankar shqiptar likuid dhe të mirëkapitalizuar. Kjo situatë e shëndetshme pritet të vijojë edhe në të ardhmen.

]]>
boa_external_2017 2020-07-17 16:26:03
<![CDATA[Raporti Vjetor 2019]]> /Shtypi/Raporti_Vjetor_2019_27168.html boa_external_2017 2020-07-08 15:36:02 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e promovimit të librit: “Kriza ekonomike në kohën e koronavirusit”]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_ceremonine_e_promovimit_te_librit_Kriza_ekonomike_ne_kohen_e_koronavirusit.html boa_external_2017 2020-07-07 15:47:30 <![CDATA[Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2020]]> /Shtypi/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2020.html boa_external_2017 2020-07-03 10:53:19 <![CDATA[Mbi përfundimin e vizitës së Misionit të FMN-së, korrik 2020]]> /Shtypi/Mbi_perfundimin_e_vizites_se_Misionit_te_FMN-se_korrik_2020.html boa_external_2017 2020-07-02 15:59:28 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019 në Kuvendin e Shqipërisë]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2019_ne_Kuvendin_e_Shqiperise.html boa_external_2017 2020-07-02 10:54:17 <![CDATA[Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2019]]> /Shtypi/Raporti_Vjetor_i_Mbikeqyrjes_2019_27089.html boa_external_2017 2020-07-01 13:18:30 <![CDATA[Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, takon Ambasadorin e ri të Austrisë në Shqipëri, Sh.T.Z. Christian Steiner]]> /Shtypi/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_z_Gent_Sejko_takon_Ambasadorin_e_ri_te_Austrise_ne_Shqiperi_Sh_T_Z_Christian_Steiner.html boa_external_2017 2020-06-11 10:12:15 <![CDATA[Guvernatori Sejko merr pjesë në takimin e 43-të të Klubit të Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Guvernatori_Sejko_merr_pjese_ne_takimin_e_43-te_te_Klubit_te_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit.html boa_external_2017 2020-06-02 12:53:47 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin e 43-të të Klubit të Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_e_43-te_te_Klubit_te_Guvernatoreve_te_vendeve_te_Azise_Qendrore_Rajonit_te_Detit_te_Zi_dhe_Ballkanit.html boa_external_2017 2020-06-02 12:58:33 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko gjatë prezantimit të Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_gjate_prezantimit_te_Raportit_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2019_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2020-06-01 15:27:25 <![CDATA[Guvernatori prezanton Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave]]> /Shtypi/Guvernatori_prezanton_Raportin_Vjetor_te_Bankes_se_Shqiperise_per_vitin_2019_ne_Komisionin_e_Ekonomise_dhe_Financave.html boa_external_2017 2020-06-01 16:53:03 <![CDATA[Masat lehtësuese shtesë të Bankës së Shqipërisë për klasifikimin dhe provigjionimin e kredive nga bankat]]> /Shtypi/Masat_lehtesuese_shtese_te_Bankes_se_Shqiperise_per_klasifikimin_dhe_provigjionimin_e_kredive_nga_bankat.html boa_external_2017 2020-05-28 17:23:26 <![CDATA[Fjala e Guvernatorit Sejko në takimin me sistemin bankar dhe biznesin me temë: “Marrëdhëniet Biznes-Bankë: Sfidat e përbashkëta ekonomike në kushtet e pandemisë globale Covid-19”]]> /Shtypi/Fjala_e_Guvernatorit_Sejko_ne_takimin_me_sistemin_bankar_dhe_biznesin_me_teme_Marredheniet_Biznes-Banke_Sfidat_e_perbashketa_ekonomike_ne_kushtet_e_pandemise_globale_Covid-19.html Të nderuar përfaqësues të biznesit,

Të nderuar përfaqësues të sektorit bankar...

]]>
boa_external_2017 2020-05-13 11:29:26
<![CDATA[Takim me sistemin bankar dhe biznesin me temë “Marrëdhëniet Biznes-Bankë: Sfidat e përbashkëta ekonomike në kushtet e pandemisë globale Covid-19”]]> /Shtypi/Takim_me_sistemin_bankar_dhe_biznesin_me_teme_Marredheniet_Biznes-Banke_Sfidat_e_perbashketa_ekonomike_ne_kushtet_e_pandemise_globale_Covid-19.html boa_external_2017 2020-05-13 14:26:54