.logoal_copy_1.
   
 

Komisionet pėr biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Janar 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2018
Banka Credins BC Janar 2018
Banka e Bashkuar e Shqipėrisė BBSH Janar 2018
Banka e Kreditit tė Shqipėrisė BKSH Janar 2018
Banka e Parė e Investimeve Albania BPI Janar 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipėrisė BIS Janar 2018
Banka Kombėtare Tregtare BKT Janar 2018
Banka NBG Albania BKG Janar 2018
Banka Ndėrkombėtare Tregtare BNT Janar 2018
Banka Procredit BPC Janar 2018
Banka Raiffeisen BR Janar 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Janar 2018
Banka Tirana BT Janar 2018
Banka Union BU Janar 2018
BankaVeneto VB Janar 2018

Monedha: LEK EURO USD GBP

Komisione pėr kartat
    Kartė krediti BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Leshimi i kartes sipas kushteve te punes     1'200.00                       1'500.00  
      Komision vjetor i mirembajtjes se kartes           3'500.00   2'000.00     2'000.00 2'000.00        
      Leshimi i nje karte te re pas skadimit     1'200.00               2'000.00       1'500.00  
      Dhenia e nje Pin-i te ri.     200.00     664.75   500.00     600.00 700.00     1'000.00  
      Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN     200.00     398.85   1'000.00     600.00 500.00     200.00  
      Terheqje Cash nga terminalet e bankes %     2.00     2.50         2.00          
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN     300.00     398.85   1'000.00     600.00 700.00        
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %     2.00     2.50         2.00          
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX               50'000.00       700.00     500.00  
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN     500.00     398.85   1'500.00     600.00 1'000.00        
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %     2.00     2.50         2.75          
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX               50'000.00       1'000.00     500.00  
      Pagesa nga Pos-et brenda vendit                       700.00        
      Pagesa nga Pos-et jashte vendit                     1.00 1'000.00        
      Bllokim Karte                       500.00        
      Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%)           42.00   2.00     0.50 0.23     36.00  
    Karte debiti BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Leshimi i kartes sipas kushteve te punes                         1'000.00   500.00  
      Komision vjetor i mirembajtjes se kartes             8'157.20     500.00 1'200.00   3'600.00      
      Leshimi i nje karte te re pas skadimit                     1'200.00   700.00   500.00  
      Dhenia e nje Pin-i te ri.           750.00 1'000.00       100.00 200.00 700.00   500.00 700.00
      Terheqje Cash nga terminalet e bankes                                
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN           200.00 265.90     250.00 150.00 300.00     350.00 100.00
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %                   1.00   1.25 2.00   2.00  
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN           500.00 332.37     350.00 350.00 300.00     350.00  
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %           2.00 2.50     2.00 2.25 2.00 3.00   2.00  
      Pagesa nga Pos-et brenda vendit %           0.00         1.00          
      Pagesa nga Pos-et jashte vendit %                   1.00 1.50 1.50 2.50      
      Bllokim Karte                       500.00       100.00
Komisionet pėr ēeqe
    Ēek bankar BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Lėshimi i ēeqeve bankare MIN 1'500.00 665.00     200.00   1'329.50 200.00 2'085.00   500.00   2'000.00 3'323.75 500.00  
      Lėshimi i ēeqeve bankare % 0.15 0.10   0.12 0.10   0.25 0.10 0.15   0.10   0.20 0.25 0.10  
      Lėshimi i ēeqeve bankare MAX 15'000.00 6'650.00 2'500.00   1'000.00 664.75 33'509.75 1'000.00 28'000.00 50.00 1'500.00   10'000.00 19'942.50 2'500.00 700.00
      Leshimi i ceqeve te udhetarit MIN               0.00                
      Leshimi i ceqeve te udhetarit %               0.00                
      Leshimi i ceqeve te udhetarit MAX               0.00                
      Pranimi i ceqeve personale te leshuar nga kliente te vete bankes %               0.00 0.15              
      Pranimi i ceqeve personale te bankave te tjera MIN 2'000.00 665.00   1'000.00     1'329.50 0.00 2'100.00     500.00   3'323.75 200.00 1'500.00
      Pranimi i ceqeve personale te bankave te tjera % 0.15 0.10   0.20     0.20 0.00 0.20     0.10   0.25 0.10 0.20
      Pranimi i ceqeve personale te bankave te tjera MAX 10'000.00 13'300.00   3'000.00     13'295.00 0.00 14'000.00   6'000.00 2'500.00   19'942.50 1'500.00 2'000.00
      Pranimi i ceqeve bankare te leshuar nga kliente te vete bankes MIN 1'000.00     1'000.00     2'659.00   7'000.00   200.00          
      Pranimi i ceqeve bankare te leshuar nga kliente te vete bankes % 0.10     0.20     0.20   0.15   0.15          
      Pranimi i ceqeve bankare te leshuar nga kliente te vete bankes MAX 3'000.00   2'500.00 3'000.00     26'590.00   28'000.00   1'500.00          
      Pranimi i ceqeve bankare te bankave te tjera MIN 1'500.00 665.00   1'000.00     1'329.50 0.00 2'100.00   200.00 2'000.00 500.00   200.00  
      Pranimi i ceqeve bankare te bankave te tjera % 0.15 0.10   0.20     0.20 0.00 15.00   0.15 0.20     0.10  
      Pranimi i ceqeve bankare te bankave te tjera MAX 6'500.00 2'660.00 2'500.00 3'000.00     13'295.00 0.00 14'000.00   1'500.00 3'000.00 5'000.00   1'500.00  
      Pranimi I ceqeve te udhetareve MIN       25.00   132.95   0.00       150.00        
      Pranimi I ceqeve te udhetareve %       1.00   1.00   0.00       0.10        
      Pranimi I ceqeve te udhetareve MAX       200.00       0.00                
      Kthim ceku i papaguar   1'064.00 2'500.00 3'000.00       3'500.00 2'780.00              
      Stopim pagese ceku       3'000.00     1'329.50 3'500.00 2'780.00             700.00
Komisionet pėr depozitat dhe llogaritė rrjedhėse
    Llogari rrjedhėse BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Hapja e llogarise rrjedhese 4'140.00 0.00   0.00     0.00 0.00 0.00 1'000.00   0.00 0.00      
      Komision mujor per mirembajtje llogarie vjetore 276.00 400.00   150.00 250.00 400.00 500.00 300.00   200.00 350.00 6'000.00 500.00 400.00 250.00 833.33
      Mbyllja e logarisė rrjedhėse pas 12 muajsh 2'070.00 2'700.00   1'200.00   1'500.00 0.00 1'500.00 2'780.00     3'000.00 3'000.00 2'659.00   2'000.00
      Mbyllja e logarisė rrjedhėse brenda vitit 4'140.00 2'700.00   1'200.00 1'500.00 1'500.00 0.00 1'500.00 3'475.00   1'000.00 3'000.00 3'000.00 2'659.00   2'000.00
      Konfirmim bankar per marredhenie me banken dhe per balancen e llogarise 690.00 1'400.00   700.00 500.00 1'000.00 1'329.50   1'390.00 500.00 500.00 1'400.00 0.00   1'000.00 700.00
      Nxjerrje llogarie 690.00     0.00   250.00 132.95 0.00 0.00 1'000.00 300.00   200.00      
      Nxjerrje llogarie per muajin aktual 1 here ne muaj 0.00 0.00   0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00   300.00 100.00 200.00 300.00    
      Nxjerrje llogarie per muajin actual me shume se nje here ne muaj per cdo nxjerje 276.00 280.00   0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 140.00 300.00 300.00 150.00 200.00 300.00 200.00 100.00
    Depozitė pa afat BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Hapja e depozites pa afat       0.00   0.00           0.00 30'000.00      
      Komision mujor per mirembajtje llogarie       0.00   0.00           100.00 0.00 400.00    
      Mbyllja e depozites pa afat brenda vitit       0.00   0.00           0.00 1'500.00 2'659.00    
      Mbyllja e depozites pa afat pas nje viti       0.00   0.00           0.00 1'500.00 2'659.00    
    Depozitė me afat BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisione per hapjen e depozitės me afat 0.00 0.00       0.00   0.00       0.00        
      Komisione per rivovimin e depozites me afat 0.00 0.00       0.00   0.00       0.00        
      Penaliteti pėr mbylljen e depozitės pėrpara maturimit           0.00                    
      Penaliteti pėr mbylljen e depozitės pėrpara maturimit- % mbi interesin e pėrfituar 2.00         0.00   1.00     0.10   0.01      
      Penaliteti pėr mbylljen e depozitės pėrpara maturimit- Vlere apsolute mbi normėn e interesit           0.00                    
Komisionet pėr kredi
    Ovėrdraft (i pasiguruar) BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisione administrimi MIN   35'000.00                   3'000.00        
      Komisione administrimi %   1.00   1.00   2.00     2.00 2.00 1.50 1.00 1.00   1.50  
      Komisione administrimi MAX                                
      Komisioni per vonesat %   10.00   2.00   36.00     3.00 2.00 30.00 25.00 20.00   3.00  
      Penalitet per shlyerje te parakohshme %                   5.00 2.50 3.00 3.00      
    Ovėrdraft (i siguruar) BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisione administrimi MIN 27'600.00 35'000.00     15'000.00     0.50       5'000.00        
      Komisione administrimi % 0.75 1.00   1.00   1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.50 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00
      Komisione administrimi MAX         50'000.00     1.00                
      Komisioni per vonesat % 6.00 10.00   2.00   36.00 10.00   3.00 2.00 30.00 25.00 20.00 5.00 3.00 18.00
      Penalitet per shlyerje te parakohshme %               5.00   5.00 3.00 3.00 3.00      
    Kredi pėr investim BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisione administrimi MIN 27'600.00 35'000.00   1.00       0.50       5'000.00        
      Komisione administrimi % 1.00 1.00       1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.50 0.50 1.00 1.00 1.50 2.00
      Komisione administrimi MAX       2.00       2.00                
      Komisioni per vonesat % 6.00 10.00   2.00   20.00 10.00   3.00 15.00 36.00 48.00 20.00 5.00 3.00 18.00
      Penalitet per shlyerje te parakohshme %   3.00   3.00   5.00   5.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 2.00
    Kredi hipotekore BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisione administrimi MIN   35'000.00                   5'000.00        
      Komisione administrimi %   1.00   2.00   1.00       1.00 1.50 0.50 1.00 1.00 1.50 2.00
      Komisione administrimi MIN                                
      Komisioni per vonesat %   10.00   2.00   20.00       15.00 36.00 48.00 20.00 5.00 3.00 18.00
      Komision per ndryshim kolaterali   14'000.00   1'000.00   13'295.00       10'802.40 3'000.00 7'000.00 50'000.00 6'647.50    
      Komision per ndryshim kolaterali %           1.00                    
      Penalitet per shlyerje te parakohshme %   3.00   3.00   2.00       5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 2.00
Komisionet pėr pagesat
    Pagesa nė nisje brenda vendit nė ALL BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Pagesa brenda bankes                       400.00 20.00   25.00  
      Pagesa nepermjet AECH-se MIN 500.00     200.00 500.00 400.00     500.00 50.00 100.00 500.00   300.00 250.00 500.00
      Pagesa nepermjet AECH-se %       0.10                   0.15    
      Pagesa nepermjet AECH-se MAX 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 400.00 500.00 300.00 500.00 200.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1'250.00
      Pagesa nepermjet AIPS-it MIN 1'500.00     200.00 1'500.00 1'000.00 1'500.00 1'200.00 1'500.00 50.00 350.00 500.00   500.00 1'000.00 1'500.00
      Pagesa nepermjet AIPS-it %       0.10               0.03   0.15    
      Pagesa nepermjet AIPS-it MAX 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 200.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 3'500.00
    Pagesa nė valutė BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Pagesa ne nisje ne valute MIN                                
      Pagesa ne nisje ne valute %                                
      Pagesa ne nisje ne valute MAX                                
      Komisioni i Swift-it                                
      Pagesa ne mberritje ne valute MIN                                
      Pagesa ne mberritje ne valute %                                
      Pagesa ne mberritje ne valute MAX                                
Komisione pėr kredinė dokumentare dhe garancitė
    Import BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Lajmėrimi i klientėve                                
      Njoftim paraprak i kredisė dokumentare MIN             1'329.50   4'865.00              
      Njoftim paraprak i kredisė dokumentare %       2.00                        
      Njoftim paraprak i kredisė dokumentare MAX       1.00   3'988.50 1'329.50                  
      Komision Ēelje MIN 6'900.00       3'500.00 9'306.50 6'647.50 6'647.50 9'810.00              
      Komision Ēelje % 0.15     0.10 0.20 0.30 0.15 0.15 0.30     0.25   0.20 0.15 0.20
      Komision Ēelje MAX         20'000.00                      
      Komision Konfirmimi MIN 6'900.00             6'647.50 6'950.00              
      Komision Konfirmimi % 0.20             0.25 0.20         0.25 0.50 0.20
      Komision Konfirmimi MAX                                
      Komision Pagese MIN 6'900.00       5'000.00   6'647.50 6'647.50 7'000.00              
      Komision Pagese % 0.40     2'000.00 0.20   0.40 0.20 0.30     0.35   0.30 0.20 0.30
      Komision Pagese MAX                                
      Komision Modifikimi 6'900.00       1'500.00 5'982.75 6'647.50 6'647.50 7'000.00     0.25        
      Komision Anullimi 6'900.00       3'500.00 5'318.00 0.40 6'647.50 6'950.00     0.10       0.35
      Komision pėr pagesė tė vonuar MIN         5'000.00 6'647.50   6'647.50 9'810.00              
      Komision pėr pagesė tė vonuar %         0.20 0.10   0.20 0.30     0.30   0.30    
      Komision pėr pagesė tė vonuar MAX                                
      Dokumenta me parregullsi 6'900.00         9'306.50 6'647.50 6'647.50 6'950.00              
      Komisionet e bankės korespondente, nėse ka sipas rastit                                
      Komisionet e swiftit         1'200.00   1'329.50 1'329.50 1'390.00     1'500.00        
      Tarifa postare sipas rastit 2'070.00           3'988.50                  
    Export BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Sqarimi i rastit tek klienti                                
      Komision konsultimi MIN 6'900.00       4'000.00     13'295.00                
      Komision konsultimi % 0.10       0.10     0.10       0.10   0.20   0.10
      Komision konsultimi MAX         30'000.00     39'885.00                
      Komision Konfirmimi MIN 6'900.00       4'000.00   13'295.00   9'810.00              
      Komision Konfirmimi % 0.20     0.15 0.15   0.25   0.30     0.20   0.25   0.20
      Komision Konfirmimi MAX                                
      Komision Negocimi MIN 6'900.00       5'000.00     6'647.50 6'950.00              
      Komision Negocimi % 0.10       0.15     0.20 0.20         0.25    
      Komision Negocimi MAX                                
      Komision Anullimi MIN 6'900.00       1'000.00     6'647.50 6'950.00              
      Komision Anullimi %                               0.35
      Komision Anullimi MAX 6'900.00           6'647.50 6'647.50                
      Komision Modifikimi MIN 6'900.00       1'000.00     6'647.50 6'950.00              
      Komision Modifikimi %                                
      Komision Modifikimi MAX 6'900.00           6'647.50 6'647.50                
      Transfertė tek palė tė treta MIN         5'000.00     6'647.50 6'950.00              
      Transfertė tek palė tė treta %       0.20 0.10     0.10 0.20     0.20   0.20    
      Transfertė tek palė tė treta MAX         35'000.00   13'295.00 46'532.50 69'500.00              
      Komision pėr pagesė tė vonuar MIN         5'000.00   6'647.50 6'647.50 9'810.00              
      Komision pėr pagesė tė vonuar %         0.15   0.20 0.20 0.30         0.20    
      Komision pėr pagesė tė vonuar MAX                                
      Komisionet e bankės korespondente, nėse ka sipas rastit MIN                                
      Komisionet e bankės korespondente, nėse ka sipas rastit %                                
      Komisionet e bankės korespondente, nėse ka sipas rastit MAX                                
      Komisionet e swiftit         1'200.00   1'329.50 1'329.50 1'390.00     1'500.00        
      Tarifa postare sipas rastit         3'500.00   6'647.50                  
    Incaso BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Dėrgim dokumentash MIN   4'200.00   10'000.00     6'647.50 6'647.50 3'475.00              
      Dėrgim dokumentash %   0.15         0.10 0.25 0.20     0.15   0.20   0.10
      Dėrgim dokumentash MAX                 20'850.00              
      Pranim dokumentash/ Pagese e menjehershme MIN 4'140.00 2'800.00         6'647.50 6'647.50 4'170.00              
      Pranim dokumentash/ Pagese e menjehershme % 0.30 0.30         0.10 0.25 0.40     0.15   0.15   0.10
      Pranim dokumentash/ Pagese e menjehershme MAX                 27'800.00              
      Pranim dokumentash/ Pagese e shtyre MIN 4'140.00 5'600.00         2'659.00 6'647.50 2'780.00              
      Pranim dokumentash/ Pagese e shtyre % 0.20 0.40         0.20 0.20 0.30     0.15        
      Pranim dokumentash/ Pagese e shtyre MAX             26'590.00   11'120.00              
      Ndryshim ose anullim i instruksioneve MIN 4'140.00             3'988.50 4'170.00              
      Ndryshim ose anullim i instruksioneve %                                
      Ndryshim ose anullim i instruksioneve MAX 4'140.00 4'200.00                            
      Fatura tė papaguara ose tė papranuara MIN 4'140.00             6'647.50 3'475.00              
      Fatura tė papaguara ose tė papranuara % 0.30             0.15 0.20              
      Fatura tė papaguara ose tė papranuara MAX   4'200.00             20'850.00              
      Komision dorėzimi (Endorsment / Release Fee)   7'000.00           3'988.50                
    Garancitė brenda vendit BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Pjesėmarrje MIN 6'900.00 7'000.00   1'000.00 5'000.00   1'000.00 1'500.00 7'000.00 3'000.00     1'000.00   1'500.00  
      Pjesėmarrje % 0.25 0.25     0.30 0.50     0.35 1.00 3.00 0.25   0.75 0.25  
      Pjesėmarrje MAX       1'000.00     6'647.50 1'500.00         3'000.00      
      Performance MIN 6'900.00 7'000.00   1'000.00 10'000.00   3'988.50 1'500.00 11'200.00 3'000.00     1'000.00   1'500.00  
      Performance % 0.30 0.25     0.40 0.50   0.15 0.50 1.00   0.25   0.75 0.10  
      Performance MAX       1'000.00     6'647.50 15'000.00         3'000.00   15'000.00  
      Paradhėnie MIN 6'900.00 7'000.00     10'000.00   3'988.50 1'500.00 21'000.00 3'000.00     1'000.00      
      Paradhėnie % 0.35 0.25     0.40 0.50   0.15 1.20 1.00 3.00 0.25   1.25    
      Paradhėnie MAX             6'647.50 15'000.00         3'000.00      
      Modifikim MIN 4'140.00             1'000.00 7'000.00       500.00      
      Modifikim %           0.50   0.10       0.25        
      Modifikim MAX 4'140.00 5'600.00         3'988.50 5'000.00                
    Garancitė bankare jashtė vendit BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Pjesėmarrje MIN 6'900.00       5'000.00 4'653.25 3'988.50 13'295.00 7'000.00              
      Pjesėmarrje % 0.25     0.10 0.30 0.25   2.00 0.15     0.25   0.75 2.00  
      Pjesėmarrje MAX             6'647.50 53'180.00                
      Performance MIN 6'900.00       10'000.00 4'653.25 3'988.50 13'295.00 7'000.00              
      Performance % 0.30       0.40 0.25   2.00 0.20     0.25   0.75 2.00  
      Performance MAX             6'647.50 53'180.00                
      Paradhėnie MIN 6'900.00       10'000.00 4'653.25 3'988.50 13'295.00 7'000.00              
      Paradhėnie % 0.35       0.40 0.25   2.00 0.40     0.25   1.25    
      Paradhėnie MAX             6'647.50 53'180.00                
      Modifikim MIN 4'140.00         4'653.25   6'647.50 7'000.00              
      Modifikim %           0.25           0.25        
      Modifikim MAX 4'140.00           1'329.50 6'647.50                
      Njoftim garancie pa angazhimin e bankes. MIN 6'900.00             13'295.00 6'950.00              
      Njoftim garancie pa angazhimin e bankes. %               0.10                
      Njoftim garancie pa angazhimin e bankes. MAX 6'900.00           6'647.50 33'237.50 6'950.00              
Komisione tė tjera
    e-banking BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisioni i regjistrimit                       9'800.00 1'000.00      
      Komisioni mujor   100.00 200.00     265.90         150.00 1'400.00 600.00 700.00 200.00 700.00
      Komision vjetor                         7'200.00 8'400.00    
      Komision vjetor pėr pajisjen OTP.                           1'000.00 500.00 3'600.00
      Komision per transaksion     20.00                   700.00      
    Pagesat nga buxheti BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Pagesa nga llogaria ne llogarite e buxhetit 50.00 100.00 100.00 50.00   50.00   100.00 100.00 50.00 50.00 400.00   100.00 50.00  
      Pagesa ne cash ne llogarite e Buxhetit 200.00 100.00 300.00 150.00   200.00   300.00 200.00 50.00 100.00 500.00 200.00 500.00 250.00 300.00

Copyright © 2004-2017 Banka e Shqipėrisė. Tė gjitha tė drejtat tė rezervuara.