.logoal_copy_1.
   
 

Komisionet pėr individė

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2017
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2017
Banka Credins BC Tetor 2017
Banka e Bashkuar e Shqipėrisė BBSH Tetor 2017
Banka e Kreditit tė Shqipėrisė BKSH Tetor 2017
Banka e Parė e Investimeve Albania BPI Tetor 2017
Banka Intesa SanPaolo e Shqipėrisė BIS Tetor 2017
Banka Kombėtare Tregtare BKT Tetor 2017
Banka NBG Albania BKG Tetor 2017
Banka Ndėrkombėtare Tregtare BNT Tetor 2017
Banka Procredit BPC Tetor 2017
Banka Raiffeisen BR Tetor 2017
Banka Societe Generale Albania BSG Tetor 2017
Banka Tirana BT Tetor 2017
Banka Union BU Tetor 2017
BankaVeneto VB Tetor 2017

Monedha: LEK EURO USD GBP

Komisione pėr kartat
    Kartė krediti BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (nė vlerė)     1'000.00         0.00             1'500.00  
      Komision vjetor i mirėmbajtjes sė kartės MIN 2'000.00 1'250.00           1'500.00 1'250.00       1'500.00 2'500.00    
      Komision vjetor i mirėmbajtjes sė kartės %               0.00                
      Komision vjetor i mirėmbajtjes sė kartės MAX 5'500.00 2'500.00 1'200.00     2'674.00 1'500.00 3'000.00 2'500.00   2'000.00   1'500.00      
      Leshimi i nje karte te re pas skadimit (nė vlerė)   2'500.00           0.00     2'000.00       1'500.00  
      Dhenia e nje Pin-i te ri (nė vlerė) 1'000.00 600.00 200.00     668.50 1'000.00 350.00 500.00   600.00 700.00 700.00 1'000.00 1'000.00 700.00
      Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN 200.00 400.00 200.00     401.10 500.00 500.00 200.00   600.00 300.00   400.00    
      Terheqje Cash nga terminalet e bankes % 1.00 1.50 2.00     2.50 2.00 2.00 1.00   2.00 1.25 2.50 2.00    
      Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX   800.00                         200.00  
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN 400.00 500.00 300.00     401.10 500.00 500.00 400.00   600.00 500.00   400.00    
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera % 2.50 2.00 2.00     2.50 2.50 2.00 2.50   2.75 1.25 3.00 2.75    
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX   1'000.00 300.00                       500.00  
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN 400.00 600.00 500.00     401.10 500.00 500.00 500.00   600.00 500.00   400.00    
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit % 2.50 2.50 2.00     2.50 2.50 3.00 2.50   2.75 2.00 3.00 3.00    
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX   1'200.00                         500.00  
      Pagesa nga Pos-et brenda vendit               0.00                
      Pagesa nga Pos-et jashte vendit (nė %)               0.00 1.50   1.00          
      Bllokim Karte               0.00 500.00             100.00
      Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MIN                                
      Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi % 10.00 2.50       42.00 35.00 36.00 10.00   0.50 33.00 10.00 10.00 36.00  
      Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MAX                                
    Kartė debiti BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (nė vlerė)     500.00         0.00 400.00         300.00 500.00  
      Komision vjetor i mirembajtjes se kartes (nė vlerė) 1'500.00 1'200.00         1'800.00 0.00 700.00 500.00   1'500.00 600.00      
      Leshimi i nje karte te re pas skadimit (nė vlerė)               0.00 400.00           500.00  
      Dhenia e nje Pin-i te ri (nė vlerė) 250.00 500.00 200.00     750.00 1'000.00 350.00 700.00   600.00 200.00 500.00   500.00 700.00
      Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN               0.00                
      Terheqje Cash nga terminalet e bankes %               0.00                
      Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX     100.00         0.00 75'000.00              
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN 300.00 200.00       200.00   450.00 300.00 250.00   300.00   350.00 350.00 100.00
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera % 2.50 1.50           2.00 2.00 1.00   1.25 3.00 1.50 2.00  
      Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX   800.00 300.00       200.00       150.00         100.00
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN 300.00 500.00 300.00     500.00   450.00 500.00 350.00   300.00   400.00 350.00  
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit % 2.50 2.50 2.00     2.00 2.50 2.00 2.00 2.00   2.00 3.00 2.50 2.00  
      Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX   1'000.00             1'000.00              
      Pagesa nga Pos-et brenda vendit               0.00                
      Pagesa nga Pos-et jashte vendit MIN 100.00 70.00           0.00 200.00 120.00 100.00          
      Pagesa nga Pos-et jashte vendit % 2.00 1.00 2.00       2.50 0.00 1.50 1.00 0.50 1.50 2.50 1.00    
      Pagesa nga Pos-et jashte vendit MAX               0.00                
      Bllokim Karte (nė vlerė)               0.00       500.00   400.00   100.00
Komisionet pėr ēeqet bankare
    Ēek bankar BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Lėshimi i ēeqeve bankare per kliente te bankes MIN 1'500.00 1'000.00     200.00   2'005.50 200.00 682.50   500.00   1'000.00 2'674.00 500.00  
      Lėshimi i ēeqeve bankare per kliente te bankes % 0.15 0.10   0.12 0.10   0.20 0.10 0.10   0.10     0.20 0.10  
      Lėshimi i ēeqeve bankare per kliente te bankes MAX 15'000.00 3'000.00     1'000.00 668.50 26'740.00 1'000.00 13'991.00 50.00 1'500.00   3'000.00 26'740.00 2'500.00 700.00
      Lėshimi i ēeqeve bankare per jo kliente te bankes MIN 2'000.00       500.00   3'342.50   1'365.00       1'000.00   1'000.00  
      Lėshimi i ēeqeve bankare per jo kliente te bankes % 0.20       0.10   0.25   0.20           0.20  
      Lėshimi i ēeqeve bankare per jo kliente te bankes MAX         1'500.00   33'425.00   13'991.00       3'000.00   3'500.00  
      Leshimi i ceqeve te udhetarit per kliente te bankes MIN                                
      Leshimi i ceqeve te udhetarit per kliente te bankes %                                
      Leshimi i ceqeve te udhetarit per kliente te bankes MAX                                
      Leshimi i ceqeve te udhetarit per jo- kliente te bankes MIN                                
      Leshimi i ceqeve te udhetarit per jo- kliente te bankes %                                
      Leshimi i ceqeve te udhetarit per jo- kliente te bankes MAX                                
      Pranimi i ceqeve personale te leshuar nga kliente te vete bankes MIN               0.00         300.00      
      Pranimi i ceqeve personale te leshuar nga kliente te vete bankes %               0.00         0.10      
      Pranimi i ceqeve personale te leshuar nga kliente te vete bankes MAX               0.00         1'500.00      
      Pranimi i ceqeve personale te bankave te tjera per klientet MIN 2'000.00 700.00   1'000.00     1'337.00 0.00 2'098.65     500.00 500.00 1'337.00 200.00 1'500.00
      Pranimi i ceqeve personale te bankave te tjera per klientet % 0.15 0.10   0.20     0.20 0.00 0.20     0.10 0.15 0.10 0.10 0.20
      Pranimi i ceqeve personale te bankave te tjera per klientet MAX 10'000.00 13'300.00   3'000.00     20'055.00 0.00 13'991.00     2'500.00 5'000.00 13'370.00 1'500.00 2'000.00
      Pranimi i ceqeve personale te bankave te tjera per jo klientet MIN 3'000.00           2'674.00   2'798.20       500.00   200.00  
      Pranimi i ceqeve personale te bankave te tjera per jo klientet% 0.15     0.00     0.20   0.40       0.15   0.10  
      Pranimi i ceqeve personale te bankave te tjera per jo klientet MAX             26'740.00   20'986.50       5'000.00   1'500.00  
      Pranimi i ceqeve bankare te bankave te tjera per klientet MIN 1'000.00 700.00   1'000.00     1'337.00 0.00 2'098.65   200.00   500.00   200.00  
      Pranimi i ceqeve bankare te bankave te tjera per klientet % 0.10 0.10   0.20     0.20 0.00 0.20   0.15   0.15   0.10  
      Pranimi i ceqeve bankare te bankave te tjera per klientet MAX 3'000.00 14'000.00   3'000.00     20'055.00   13'991.00   1'500.00   5'000.00   1'500.00  
      Pranimi i ceqeve bankare te bankave te tjera per jo klientet MIN 3'000.00           2'674.00   2'798.20     700.00 500.00   200.00  
      Pranimi i ceqeve bankare te bankave te tjera per jo klientet % 0.15           0.20   0.40     0.20 0.15   0.10  
      Pranimi i ceqeve bankare te bankave te tjera per jo klientet MAX             26'740.00   20'986.50     3'000.00 5'000.00   1'500.00  
      Pranimi I ceqeve te udhetareve per kliente te bankes MIN           133.70           150.00        
      Pranimi I ceqeve te udhetareve per kliente te bankes %           1.00           1.00        
      Pranimi I ceqeve te udhetareve per kliente te bankes MAX                                
      Pranimi I ceqeve te udhetareve per jo-kliente te bankes MIN                                
      Pranimi I ceqeve te udhetareve per jo-kliente te bankes %                                
      Pranimi I ceqeve te udhetareve per jo-kliente te bankes MAX                                
      Kthim ceku i papaguar (nė vlerė)   1'120.00   30.00       3'500.00 2'798.20       1'000.00      
      Stopim pagese ceku (nė vlerė)       30.00     1'337.00 3'500.00 2'798.20             700.00
Komisionet pėr depozitat dhe llogaritė rrjedhėse
    Llogari rrjedhėse BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Hapja e llogarise rrjedhese (nė vlerė) 1'000.00             0.00   1'000.00            
      Komision mujor per mirembajtje llogarie MIN 50.00 150.00   50.00 116.66     0.00   50.00 150.00   150.00 150.00    
      Komision mujor per mirembajtje llogarie%               0.00                
      Komision mujor per mirembajtje llogarie MAX       50.00 116.66 100.00 150.00 150.00 139.91 1'000.00 500.00 150.00 150.00   100.00 166.66
      Mbyllja e logarisė rrjedhėse pas 12 muajsh (nė vlerė)   700.00           1'500.00 699.55       700.00 700.00   700.00
      Mbyllja e logarisė rrjedhėse brenda vitit (nė vlerė) 4'150.00 700.00   1'200.00 700.00 700.00   1'500.00 1'399.10       700.00 700.00   700.00
      Konfirmim bankar per marredhenie me banken dhe per balancen e llogarise (nė vlerė) 4'150.00 700.00   700.00 500.00 1'000.00 1'000.00 500.00 1'399.10 500.00 500.00 1'000.00 2'000.00   1'000.00 700.00
      Nxjerrje llogarie MIN 700.00     0.00 300.00     0.00 20.00     0.00 200.00      
      Nxjerrje llogarie %               0.00                
      Nxjerrje llogarie MAX 3'500.00 140.00     2'000.00 250.00   200.00   1'000.00 300.00   200.00 150.00 200.00 100.00
    Depozitė pa afat BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Hapja e depozites pa afat (nė vlerė) 5'000.00             0.00                
      Komision mujor per mirembajtje llogarie MIN           27.00   0.00 69.95       16.60 150.00    
      Komision mujor per mirembajtje llogarie %               0.00       10.00        
      Komision mujor per mirembajtje llogarie MAX           27.00   0.00       75.00 16.60      
      Mbyllja e depozites pa afat brenda vitit (nė vlerė) 1'000.00 700.00           1'500.00 1'399.10     500.00 500.00 700.00    
      Mbyllja e depozites pa afat pas nje viti (nė vlerė) 1'000.00 700.00           0.00       500.00 500.00 700.00    
    Depozitė me afat BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisione per hapjen e depozitės me afat               0.00                
      Komisione per rivovimin e depozites me afat             50.00 0.00                
      Penaliteti pėr mbylljen e depozitės pėrpara maturimit MIN               0.00                
      Penaliteti pėr mbylljen e depozitės pėrpara maturimit %               100.00     0.90          
      Penaliteti pėr mbylljen e depozitės pėrpara maturimit MAX               0.00                
Komisionet pėr kredi
    Kredi pėr shtėpi BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisioni i Aplikimit MIN           4'011.00     2'000.00              
      Komisioni i Aplikimit %                                
      Komisioni i Aplikimit MAX           6'685.00     2'000.00              
      Komisioni i Disbursimit MIN 27'000.00 20'000.00         30'000.00   28'000.00     25'000.00 0.00 14'000.00    
      Komisioni i Disbursimit % 1.00 1.00 0.50 2.00   1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 0.75 1.00 1.00 2.00
      Komisioni i Disbursimit MAX     1.00           1.00     100'000.00 0.00      
      Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise (nė vlerė) 50.00   100.00     100.00         325.00     150.00   166.66
      Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MIN       1.00       1.00 1.00   15'000.00          
      Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) %   2.00 1.00 1.00     2.00 2.00   2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
      Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MAX     2.00 2.00         2.00              
      Komision pėr ndryshimin e produktit MIN               0.00         4'200.00      
      Komision pėr ndryshimin e produktit %                                
      Komision pėr ndryshimin e produktit MAX             21'000.00           4'200.00      
      Komision pėr ndryshimin e kontratės sė kredisė MIN       1'500.00       7'000.00 7'000.00   1'500.00   1'361.30      
      Komision pėr ndryshimin e kontratės sė kredisė %           1.50   0.50 0.55              
      Komision pėr ndryshimin e kontratės sė kredisė MAX   7'000.00         21'000.00   7'000.00 10'802.40 3'000.00   1'361.30 7'000.00    
      Komision pėr ndryshimin e qėllimit tė kredisė (nė %)               0.50                
      Komision pėr ristrukturimin e kredive MIN                         1'361.30      
      Komision pėr ristrukturimin e kredive %       1.00   1.50                 0.50  
      Komision pėr ristrukturimin e kredive MAX             21'000.00           1'361.30 4'200.00    
      Penalitet per shlyerje te vonuar MIN                   1'000.00            
      Penalitet per shlyerje te vonuar % 5.00 25.00 0.05 2.00   20.00 10.00 48.00 3.00 15.00 36.00 48.00 20.00 5.00 3.00 18.00
      Penalitet per shlyerje te vonuar MAX       2.00       0.00                
    Kredi konsumatore me hipotekė BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisioni i Aplikimit MIN           4'011.00   0.00 1'000.00              
      Komisioni i Aplikimit %               0.00                
      Komisioni i Aplikimit MAX           6'685.00   0.00 1'000.00              
      Komisioni i Disbursimit MIN 14'000.00 7'000.00   1.00     30'000.00   14'000.00 5'000.00   25'000.00   10'000.00    
      Komisioni i Disbursimit % 1.50 1.00 0.50     1.00 0.75   2.00 1.00 1.00 1.25 1.50 1.50 1.50 2.00
      Komisioni i Disbursimit MAX     1.00 2.00       1.50       100'000.00        
      Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise MIN 50.00         100.00   0.00           150.00    
      Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise %     100.00         0.00                
      Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise MAX               0.00     325.00         166.66
      Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MIN       0.50       1.00     15'000.00          
      Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) % 0.00   0.50 0.50     1.00 2.00 1.00   3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
      Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MAX     1.00 1.00         2.00              
      Komision pėr ndryshimin e produktit MIN                         4'200.00      
      Komision pėr ndryshimin e produktit %                                
      Komision pėr ndryshimin e produktit MAX           1.50 21'000.00           4'200.00      
      Komision pėr ndryshimin e kontratės sė kredisė MIN       1'000.00       6'685.00 7'000.00       1'361.30      
      Komision pėr ndryshimin e kontratės sė kredisė %               0.50 0.55              
      Komision pėr ndryshimin e kontratės sė kredisė MAX   7'000.00         21'000.00     10'802.40 3'000.00   1'361.30 7'000.00    
      Komision pėr ndryshimin e qėllimit tė kredisė (nė %)           1.50   0.50                
      Komision pėr ristrukturimin e kredive MIN                         1'361.30      
      Komision pėr ristrukturimin e kredive %       1.00                     0.50  
      Komision pėr ristrukturimin e kredive MAX             21'000.00           1'361.30 4'200.00    
      Penalitet per shlyerje te vonuar (nė %) 10.96 25.00 5.00 2.00   20.00 10.00 48.00 3.00 15.00 36.00 48.00 20.00 5.00 3.00 18.00
    Kredi konsumatore tė pasiguruara BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisione administrimi MIN 4'000.00     1.00     6'500.00     5'000.00   3'000.00        
      Komisione administrimi % 2.00 2.00       1.00     2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00
      Komisione administrimi MAX   3'000.00   2.00     13'000.00 2.00       20'000.00        
      Penalitet per shlyerje te vonuar te kestit te kredise (nė %) 14.86 30.00 5.00 2.00   20.00 10.00 48.00 3.00 15.00 36.00 48.00 20.00 10.00 3.00 18.00
      Komisione per shlyerje te parakoheshme MIN       0.50             15'000.00          
      Komisione per shlyerje te parakoheshme %     0.50       1.00 0.50     3.00 1.00 1.00     2.00
      Komisione per shlyerje te parakoheshme MAX     1.00 1.00       1.00 1.00              
    Ovėrdraft BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisione administrimi MIN             1'000.00                  
      Komisione administrimi % 0.00 1.00       2.00 2.00   2.00 2.00           2.00
      Komisione administrimi MAX   3'000.00   4'250.00     112'000.00   3'000.00              
      Penalitet per shlyerje te vonuar te kestit te kredise (nė %) 24.00 30.00 10.00     36.00 27.00 48.00 3.00 2.00 30.00 27.45 20.00 10.00 3.00 18.00
      Komisione per shlyerje te parakoheshme MIN                     15'000.00          
      Komisione per shlyerje te parakoheshme %                     3.00          
      Komisione per shlyerje te parakoheshme MAX                                
Komisionet pėr pagesat
    Pagesa nė nisje brenda vendit nė ALL BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Brenda Bankes per kliente te bankes MIN                       100.00        
      Brenda Bankes per kliente te bankes %                       0.00        
      Brenda Bankes per kliente te bankes MAX                 416.79   50.00 100.00     25.00  
      Brenda Bankes per jo-kliente te bankes MIN                                
      Brenda Bankes per jo-kliente te bankes %                                
      Brenda Bankes per jo-kliente te bankes MAX 0.00                              
      Pagesa nepermjet AECH-se per kliente te bankes MIN 500.00     200.00 500.00 400.00   0.00   50.00   500.00 500.00 150.00 250.00 500.00
      Pagesa nepermjet AECH-se per kliente te bankes % 0.00     0.10                   0.10    
      Pagesa nepermjet AECH-se per kliente te bankes MAX 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 400.00 500.00 300.00 500.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1'250.00
      Pagesa nepermjet AECH-se per jo-kliente te bankes MIN 500.00     200.00 500.00         50.00           500.00
      Pagesa nepermjet AECH-se per jo-kliente te bankes % 0.00   500.00 0.10                        
      Pagesa nepermjet AECH-se per jo-kliente te bankes MAX 500.00 500.00   500.00 500.00   500.00 500.00 500.00 1'000.00         500.00 1'250.00
      Pagesa nepermjet AIPS-it per kliente te bankes MIN 1'500.00   1'500.00 200.00 1'500.00 1'000.00   1'200.00   200.00   500.00 1'500.00   1'000.00 1'500.00
      Pagesa nepermjet AIPS-it per kliente te bankes %       0.10               0.03        
      Pagesa nepermjet AIPS-it per kliente te bankes MAX 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'000.00   1'500.00 1'500.00   1'500.00 3'500.00
      Pagesa nepermjet AIPS-se per jo-kliente te bankes MIN 1'500.00     200.00 1'500.00         200.00           1'500.00
      Pagesa nepermjet AIPS-se per jo-kliente te bankes %       0.10                        
      Pagesa nepermjet AIPS-se per jo-kliente te bankes MAX 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00   1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'000.00         1'500.00 3'500.00
    Pagesa nė nisje nė valutė BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Kliente te Bankes MIN                                
      Kliente te Bankes %                                
      Kliente te Bankes MAX                                
      Jo-kliente te Bankės MIN                                
      Jo-kliente te Bankės %                                
      Jo-kliente te Bankės MAX                                
    Pagesa nė mbėrritje nė valutė BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Kliente te Bankes MIN 0.00                       0.00      
      Kliente te Bankes % 0.00                              
      Kliente te Bankes MAX 0.00                              
      Jo-kliente te Bankės MIN 0.00                              
      Jo-kliente te Bankės % 0.00                              
      Jo-kliente te Bankės MAX                                
      Komisioni i Swift-it MIN 0.00                              
      Komisioni i Swift-it % 0.00                              
      Komisioni i Swift-it MAX 0.00                              
Komisionet pėr llogarinė e pagės
    Llogaria e pagės BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Hapja e llogarisė sė pagės               0.00                
      Komision mujor pėr mirėmbajtje llogarie (nė vlerė)   100.00   50.00   100.00 150.00 0.00 75.00   500.00 125.00 150.00 125.00 80.00 116.67
      Mbyllja e llogarisė sė pagės (nė vlerė) 700.00     1'200.00       500.00 2'000.00       700.00 700.00    
      Emetimi i kartes se debitit (lloji)     500.00         0.00           100.00    
      Perdorimi i kartes se debitit ne ATM-te e bankes     25.00         0.00                
      Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e brenda vendit               0.00                
      Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e jashte vendit MIN 100.00 70.00           0.00 200.00 120.00 100.00          
      Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e jashte vendit % 2.00 1.00 2.00       2.50 0.00 1.50 1.00 0.50 1.50 2.50 0.50    
      Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e jashte vendit MAX               0.00                
    Llogaria e studentit BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Hapja e llogarisė sė studentit (nė vlerė)               0.00                
      Komision mujor pėr mirėmbajtje llogarie (nė vlerė)   50.00   50.00   100.00   0.00 50.00     50.00   50.00    
      Mbyllja e llogarisė sė studentit (nė vlerė)   700.00   1'200.00       500.00 500.00         700.00    
      Emetimi i kartes se debitit (lloji)     300.00         0.00                
      Perdorimi i kartes se debitit ne ATM-te e bankes     1.00         0.00                
      Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e jashte vendit MIN 100.00 70.00           0.00 200.00 120.00   0.00        
      Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e jashte vendit % 2.00 1.00 1.00         0.00 1.50 1.00   1.50        
      Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e jashte vendit MAX               0.00           1.50    
      Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e brenda vendit (nė %)               0.00 2.00              
Komisione tė tjera
    E-Banking BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisioni i regjistrimit (nė vlerė) 0.00 0.00                   0.00 200.00      
      Komisioni mujor (nė vlerė) 0.00 100.00       267.40 133.70         0.00 150.00   100.00 300.00
      Komision vjetor (nė vlerė) 0.00                     0.00        
      Komision vjetor pėr pajisjen OTP (nė vlerė) 0.00           668.50         0.00 0.00 1'000.00 500.00  
      Komision per transaksion (nė vlerė) 0.00   20.00                 0.00 0.00      
    Kėmbim valutor BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Nga llogarite e bankes                                
      Cash 690.00           1'000.00                  
      Kembimi nga nje valute e huaj ne nje valute tjeter.             1'000.00                  
    Pagesat nga buxheti BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Pagesa nga llogaria ne llogarite e buxhetit nga klientet (nė vlerė) 50.00 50.00   50.00   50.00 50.00   100.00 50.00 50.00 100.00     50.00  
      Pagesa ne cash ne llogarite e Buxhetit nga klientet (nė vlerė) 200.00 100.00   150.00   100.00 150.00   0.00 50.00 100.00 200.00   100.00 3'000.00  
      Pagesa ne llogarite e Buxhetit per jo kliente (nė vlerė) 200.00 150.00   200.00   200.00 200.00   200.00 500.00     300.00 150.00 3'000.00 300.00
      Pagese e kryrer nga studentet ne llogarite e buxhetit (nė vlerė) 0.00 50.00   200.00   50.00 0.00   100.00 50.00   100.00 300.00 150.00 150.00  
      Pagese ne cash e taksave vendore (nė vlerė) 200.00 100.00   200.00   100.00 200.00   100.00 50.00   200.00 300.00 150.00 150.00  
    Bono Thesari BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Komisioni MIN   1'000.00       1'000.00 1'000.00       1'500.00     3'000.00    
      Komisioni %   0.10       0.15 0.15       0.15          
      Komisioni MAX   5'000.00       5'000.00 5'000.00       5'000.00     5'000.00    
    Derdhje cash pėr llogari tė tė treteve (jo buxheti, jo studenti) BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      Kliente te Bankes MIN 150.00 100.00   100.00     100.00   50.00     125.00   150.00    
      Kliente te Bankes % 0.10 0.10         0.10                  
      Kliente te Bankes MAX 14'000.00     100.00             100.00 200.00   150.00 100.00  
      Jo-kliente te Bankes MIN 150.00 100.00   100.00     100.00         250.00 300.00 250.00    
      Jo-kliente te Bankes % 0.10 0.10         0.10           0.10      
      Jo-kliente te Bankes MAX 14'000.00     100.00         200.00   100.00 275.00 300.00 250.00 100.00  

Copyright © 2004-2017 Banka e Shqipėrisė. Tė gjitha tė drejtat tė rezervuara.