.logoal_copy_1.
   
 

Normat nominale dhe NEI  pėr bizneset (nė %)

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2017
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2017
Banka Credins BC Tetor 2017
Banka e Bashkuar e Shqipėrisė BBSH Tetor 2017
Banka e Kreditit tė Shqipėrisė BKSH Tetor 2017
Banka e Parė e Investimeve Albania BPI Tetor 2017
Banka Intesa SanPaolo e Shqipėrisė BIS Tetor 2017
Banka Kombėtare Tregtare BKT Tetor 2017
Banka NBG Albania BKG Tetor 2017
Banka Ndėrkombėtare Tregtare BNT Tetor 2017
Banka Procredit BPC Tetor 2017
Banka Raiffeisen BR Tetor 2017
Banka Societe Generale Albania BSG Tetor 2017
Banka Tirana BT Tetor 2017
Banka Union BU Tetor 2017
BankaVeneto VB Tetor 2017

Monedha: LEK EURO USD
Normat: Nominale Fikse Nominale Ndryshueshme (BTH + shifren ne %) Norma Efektive e Interesit

LEK / Nominale Fikse
OVĖRDRAFT
    Biznes i vogel Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12 3.50           8.00             6.50    
      13-24                                
      25-36 4.50                              
      37-48                                
      49-60 5.50                              
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i mesėm Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12 14.00                   7.63     6.50    
      13-24                                
      25-36                                
      37-48                                
      49-60                                
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i madh Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12                     6.63     4.20    
      13-24                                
      25-36                                
      37-48                                
      49-60                                
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
KREDI PĖR INVENTAR DHE KAPITAL QARKULLUES (afatshkurtra)
    Biznes i vogėl Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12       6.68                   6.11    
      13-24       6.93                        
      25-36                                
      37-48                                
      49-60                                
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i mesėm Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12       6.68             7.63     6.11    
      13-24       6.93             7.63          
      25-36                     7.63          
      37-48                                
      49-60                                
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i madh Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12       6.68             6.63     5.80    
      13-24       6.93             6.63          
      25-36                     6.63          
      37-48                                
      49-60                                
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
KREDI PĖR INVESTIME DHE PROJEKTE (afatgjata)
    Biznes i vogėl Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12       6.68                        
      13-24       6.93                        
      25-36       6.93                        
      37-48       7.18                        
      49-60       7.18                        
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i mesėm Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12       6.68                        
      13-24       6.93                        
      25-36       6.93                        
      37-48       7.18                        
      49-60       7.18                        
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i madh Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12 13.00     6.68                        
      13-24 13.00     6.93                        
      25-36 13.00     6.93                        
      37-48 13.00     7.18                        
      49-60 13.00     7.18                        
      61-72 13.00                              
      73-84 13.00                              
      85-96                           7.00    
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                

Copyright © 2004-2017 Banka e Shqipėrisė. Tė gjitha tė drejtat tė rezervuara.