.logoal_copy_1.
   
 

Normat nominale dhe NEI  pėr bizneset (nė %)

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Prill 2017
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Prill 2017
Banka Credins BC Prill 2017
Banka e Bashkuar e Shqipėrisė BBSH Prill 2017
Banka e Kreditit tė Shqipėrisė BKSH Prill 2017
Banka e Parė e Investimeve Albania BPI Prill 2017
Banka Intesa SanPaolo e Shqipėrisė BIS Prill 2017
Banka Kombėtare Tregtare BKT Prill 2017
Banka NBG Albania BKG Prill 2017
Banka Ndėrkombėtare Tregtare BNT Prill 2017
Banka Procredit BPC Prill 2017
Banka Raiffeisen BR Prill 2017
Banka Societe Generale Albania BSG Prill 2017
Banka Tirana BT Prill 2017
Banka Union BU Prill 2017
BankaVeneto VB Prill 2017

Monedha: LEK EURO USD
Normat: Nominale Fikse Nominale Ndryshueshme (BTH + shifren ne %) Norma Efektive e Interesit

LEK / Nominale Fikse
OVĖRDRAFT
    Biznes i vogel Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12 5.00           8.00             6.50    
      13-24                                
      25-36 5.50                              
      37-48                                
      49-60 6.00                              
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i mesėm Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12 14.00                   7.63     6.50    
      13-24                                
      25-36                                
      37-48                                
      49-60                                
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i madh Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12                     6.63     5.80    
      13-24                                
      25-36                                
      37-48                                
      49-60                                
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
KREDI PĖR INVENTAR DHE KAPITAL QARKULLUES (afatshkurtra)
    Biznes i vogėl Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12       6.68       7.00           6.50    
      13-24       6.93                        
      25-36                                
      37-48                                
      49-60                                
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i mesėm Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12       6.68       8.00     7.63     6.50    
      13-24       6.93             7.63          
      25-36                     7.63          
      37-48                                
      49-60                                
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i madh Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12       6.68       7.35     6.63     5.80    
      13-24       6.93             6.63          
      25-36                     6.63          
      37-48                                
      49-60                                
      61-72                                
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
KREDI PĖR INVESTIME DHE PROJEKTE (afatgjata)
    Biznes i vogėl Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12       6.68                        
      13-24       6.93                        
      25-36       6.93                        
      37-48       7.18                        
      49-60       7.18                        
      61-72                           7.50    
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i mesėm Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12       6.68                        
      13-24       6.93                        
      25-36       6.93                        
      37-48       7.18                        
      49-60       7.18                        
      61-72                           7.50    
      73-84                                
      85-96                                
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                
    Biznes i madh Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
      0-12 13.00     6.68                        
      13-24 13.00     6.93                        
      25-36 13.00     6.93                        
      37-48 13.00     7.18                        
      49-60 13.00     7.18                        
      61-72 13.00                              
      73-84 13.00                              
      85-96                           7.00    
      97-108                                
      109-120                                
      121-180                                
      181-240                                
      241-360                                

Copyright © 2004-2017 Banka e Shqipėrisė. Tė gjitha tė drejtat tė rezervuara.