.logoal_copy_1.
   
 

Normat nominale dhe NEI pėr individė (nė %)

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Janar 2017
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2017
Banka Credins BC Janar 2017
Banka e Bashkuar e Shqipėrisė BBSH Janar 2017
Banka e Kreditit tė Shqipėrisė BKSH Janar 2017
Banka e Parė e Investimeve Albania BPI Janar 2017
Banka Intesa SanPaolo e Shqipėrisė BIS Janar 2017
Banka Kombėtare Tregtare BKT Janar 2017
Banka NBG Albania BKG Janar 2017
Banka Ndėrkombėtare Tregtare BNT Janar 2017
Banka Procredit BPC Janar 2017
Banka Raiffeisen BR Janar 2017
Banka Societe Generale Albania BSG Janar 2017
Banka Tirana BT Janar 2017
Banka Union BU Janar 2017
BankaVeneto VB Janar 2017

Monedha: LEK EURO USD
Normat: Nominale Fikse Nominale Ndryshueshme (BTH + shifren ne %) Norma Efektive e Interesit

LEK / Nominale Fikse
HIPOTEKORE
    KREDI PĖR SHTĖPI/PRONA
        KREDI PĖR SHTĖPI/PRONA Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12     5.00 7.26   2.90             4.00      
        13-24       7.26                 4.00      
        25-36       7.26                 4.00      
        37-48       7.26                        
        49-60       7.26         5.50              
        61-72       7.26         5.50              
        73-84       7.26         5.50              
        85-96       7.26         5.50              
        97-108       7.26         5.50              
        109-120       7.26         5.50              
        121-180       7.26         5.50              
        181-240                 5.50              
        241-360                 5.50              
KONSUMATORE
    OVĖRDRAFT
        Page Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12   14.00   17.00       12.60   16.00 13.00     9.90    
        13-24   14.00                            
        25-36   14.00                            
        37-48   14.00                            
        49-60   14.00                            
        61-72   14.00                            
        73-84   14.00                            
        85-96   14.00                            
        97-108   14.00                            
        109-120   14.00                            
        121-180                                
        181-240                                
        241-360                                
        PENG (depozitė etj…) Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12       3.80           4.50 4.05          
        13-24       4.50             4.75          
        25-36                     4.95          
        37-48                     5.25          
        49-60                     5.25          
        61-72                                
        73-84                                
        85-96                                
        97-108                                
        109-120                                
        121-180                                
        181-240                                
        241-360                                
    KREDI PERSONALE
        ME KOLATERAL Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12       7.76   2.90         12.00          
        13-24       7.76             12.00          
        25-36       7.76             12.00          
        37-48       7.76                        
        49-60       7.76                        
        61-72       7.76                        
        73-84       7.76                        
        85-96       7.76                        
        97-108       7.76                        
        109-120       7.76                        
        121-180       7.76                        
        181-240                                
        241-360                                
        PA KOLATERAL Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12     11.50 13.00   5.90 6.50 4.00 8.00   12.00   4.50      
        13-24     9.50 13.00     6.50 6.00 8.00   12.00   6.50      
        25-36     9.50 13.00     6.50 7.50 8.00   12.00   7.50      
        37-48     9.50 13.00     9.50   8.00       8.50      
        49-60       13.00     9.50   8.00       9.00      
        61-72             9.50   8.00       9.00      
        73-84             9.50   8.00       9.00      
        85-96                                
        97-108                                
        109-120                                
        121-180                                
        181-240                                
        241-360                                
    KARTĖ KREDITI
        VISA Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12   15.00 16.00         24.00         17.00 20.00    
        13-24   15.00 16.00                   17.00      
        25-36   15.00                     17.00      
        37-48                                
        49-60                                
        61-72                                
        73-84                                
        85-96                                
        97-108                                
        109-120                                
        121-180                                
        181-240                                
        241-360                                
        MASTER CARD Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12               24.00                
        13-24                                
        25-36                       22.00        
        37-48                                
        49-60                                
        61-72                                
        73-84                                
        85-96                                
        97-108                                
        109-120                                
        121-180                                
        181-240                                
        241-360                                
        AMERICAN EXPRESS Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12                                
        13-24                                
        25-36                                
        37-48                                
        49-60                                
        61-72                                
        73-84                                
        85-96                                
        97-108                                
        109-120                                
        121-180                                
        181-240                                
        241-360                                
    KREDI PĖR MAKINA
        KREDI PĖR MAKINA Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12     12.80 9.26           18.00 10.00          
        13-24     12.80 9.26           18.00 10.00          
        25-36     12.80 9.26           18.00 10.00          
        37-48       9.26           18.00            
        49-60       9.26                        
        61-72                                
        73-84                                
        85-96                                
        97-108                                
        109-120                                
        121-180                                
        181-240                                
        241-360                                
    KREDI PĖR EDUKIM
        KREDI PĖR EDUKIM Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12     11.50               11.00          
        13-24     9.50               11.00          
        25-36     9.50               11.00          
        37-48     9.50                          
        49-60     9.50                          
        61-72                                
        73-84                                
        85-96                                
        97-108                                
        109-120                                
        121-180                                
        181-240                                
        241-360                                
    RREGULLIM SHTĖPIE
        RREGULLIM SHTĖPIE Muaj BA BAI BC BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
        0-12     12.80 7.51   2.90         9.00   4.00      
        13-24     12.80 7.51             9.00   4.00      
        25-36     12.80 7.51             9.00   4.00      
        37-48     11.50 7.51                        
        49-60     11.50 7.51                        
        61-72       7.51                        
        73-84       7.51                        
        85-96       7.51                        
        97-108       7.51                        
        109-120       7.51                        
        121-180                                
        181-240                                
        241-360                                

Copyright © 2004-2017 Banka e Shqipėrisė. Tė gjitha tė drejtat tė rezervuara.