.logoal_copy_1.
   
 

BANKA E SHQIPËRISË
Departamenti i Emisionit
SEKTORI I EMISIONIT & ADMINISTRIMIT TË PARASË


I. Çmimet e shitjes me pakicë dhe të diferencuara
të kartëmonedhave dhe monedhave metalike jashtë qarkullimit
Miratuar nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, me Urdhërin Nr. Prot. 2367, datë 12.05.2006, në mbështetje
të Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, dt. 08.12.2004, shtojca nr. 1, pika 5.2.

Kartëmonedha

Çmimet
në Lekë

Çmimet e diferencuara për shitje me shumicë

Çmimi në Lek
nga 10-30 copë

Çmimi në Lek
nga 40-69 copë

Çmimi në Lek
nga 70-99 copë

Çmimi në Lek
mbi 100 copë

1

2

3

4

5

6

Viti 1926
5 Franga Ar

425

404

389

361

346

20 Franga Ar

354

337

319

301

283

Viti 1939
5 Franga

177

168

159

151

142

20 Franga

213

202

191

181

170

Viti 1940
100 Franga

532

505

478

452

425

Viti 1947
50 Lekë

709

673

638

602

686

100 Lekë

1.417

1.346

1.276

1.205

1.134

500 Lekë

2.303

2.188

2.073

1.958

1.843

Viti 1949 Seri kartëmonedhash 2906
10 Lekë

283

269

255

241

227

50 Lekë

354

337

319

301

283

100 Lekë

496

471

446

422

397

500 Lekë

709

673

638

602

567

1000 Lekë

1063

1010

957

904

850

Viti 1956
1/2 Bono Lekë

15.059

14.306

13.554

12.801

12.048

Viti 1957

Seri kartëmonedhash

871

827

784

740

697

10 Lekë

61

58

55

52

49

50 Lekë

101

96

91

86

81

100 Lekë

142

135

128

120

113

500 Lekë

243

231

219

207

194

1000 Lekë

324

308

292

275

258

Viti 1964 Seri kartëmonedhash

4.711

4.476

4.240

4.005

3.769

1 Lekë

129

123

116

110

103

3 Lekë

194

184

174

165

155

5 Lekë

258

245

232

219

207

10 Lekë

344

327

310

293

275

25 Lekë

602

572

542

512

482

50 Lekë

1033

981

929

878

826

100 Lekë

2.151

2.044

1.936

1.829

1.721

Viti 1964 Seri kartëmonedhash specimen

1 Lekë

273

260

246

232

219

3 Lekë

364

346

328

310

292

5 Lekë

456

433

410

387

364

10 Lekë

547

519

492

465

437

25 Lekë

683

649

615

581

547

50 Lekë

774

736

697

658

620

100 Lekë

911

866

820

774

729

Viti 1965 Bono Lekë

42.166

40.058

37.950

35.841

33.733

50 Bono Lekë

9466

8.993

8.519

8.046

7.573

10 Bono Lekë

9466

8.993

8.519

8.046

7.573

5 Bono Lekë

9466

8.993

8.519

8.046

7.573

1 Bono Lekë

3442

3.270

3.098

2.926

2.754

0,1 Bono Lekë

3442

3.270

3.098

2.926

2.754

0,5 Bono Lekë

3442

3.270

3.098

2.926

2.754

0.05 Bono Lekë

3442

3.270

3.098

2.926

2.754

Viti 1976

Seri kartëmonedhash

2.022

1.921

1.820

1.719

1.618

1 Lekë

43

41

39

37

34

3 Lekë

65

61

58

55

52

5 Lekë

108

102

97

91

86

10 Lekë

129

123

116

110

103

25 Lekë

301

286

271

256

241

50 Lekë

516

491

465

439

413

100 Lekë

861

818

774

731

688

Viti 1976

Seri kartëmonedhash

specimene

1 Lekë

319

303

287

271

255

3 Lekë

364

346

328

310

292

5 Lekë

456

433

410

387

364

10 Lekë

501

476

451

426

401

25 Lekë

592

563

533

503

474

50 Lekë

683

649

615

581

547

100 Lekë

774

736

697

658

620

Viti 1991

100 Lekë

142

135

128

120

113

100 Lekë specimen

430

409

387

366

344

Viti 1992

1 Lekë Valuta

3.012

2.861

2.711

2.560

2.410

10 Lekë Valuta

1.291

1.226

1.162

1.097

1.033

50 Lekë Valuta
(pa numër)

1.291

1.226

1.162

1.097

1.033

Viti 1992

Seri kartëmonedhash

specimene

200 Lekë specimen

456

433

410

387

364

500 Lekë specimen

658

625

592

559

526

1000 Lekë specimen

1.266

1.202

1.139

1.076

1.012

Viti 1993

100 Lekë specimen

253

240

228

215

202

Viti 1994

Seri kartëmonedhash

specimene

200 Lekë specimen

456

433

410

387

364

500 Lekë specimen

658

625

592

559

526

1000 Lekë specimen

1.266

1.202

1.139

1.076

1.012

Viti 1995

1000 Lekë specimen

1.266

1.202

1.139

1.076

1.012

Viti 1996

Seri kartëmonedhash

specimene

emisioni i ri.

100 Lekë specimen

253

240

228

215

202

200 Lekë specimen

456

433

410

387

364

500 Lekë specimen

658

625

592

559

526

1000 Lekë specimen

1.266

1.202

1.139

1.076

1.012

5000 Lekë specimen

4.556

4.328

4.100

3.872

3.645

Viti 1996

Seri kartëmonedhash

specimene ,

riprin timi

100 Lekë specimen

253

240

228

215

202

200 Lekë specimen

456

433

410

387

364

500 Lekë specimen

658

625

592

559

526

1000 Lekë specimen

1.266

1.202

1.139

1.076

1.012

Viti 2001

Seri kartëmonedhash

specimene

200 Lekë specimen

456

433

410

387

364

500 Lekë specimen

658

625

592

559

526

1000 Lekë specimen

1.266

1.202

1.139

1.076

1.012

5000 Lekë specimen

4.556

4.328

4.100

3.872

3.645

M O N E D H A

Çmimi në Lek
nga 10-30 copë

Çmimi në Lek
nga 40-69 copë

Çmimi në Lek
nga 70-99 copë

Çmimi në Lek
mbi 100 copë

1

2

3

4

5

6

Viti 1926
1/ 4 Lekë

648

616

583

551

518

1/2 Lekë

486

462

437

413

nuk aplikohet

1 Lekë

342

308

292

275

259

Viti 1927

1/ 4 Lekë

648

616

583

551

518

1 Lekë

567

539

510

482

454

Viti 1930

1/2 Lekë

445

423

401

379

356

1 Lekë

243

231

219

207

194

Viti 1931

1/2 Lekë

445

423

401

379

356

1 Lekë

324

308

292

275

259

Viti 1935

2 Fr. Ar, Argjendi

2.430

2.308

2.187

2.065

1.944

1 Fr. Ar, Argjendi

810

769

729

688

648

Viti 1937

1 Fr. Ar, Argjendi

972

923

875

826

778

1 Fr. Ar, Argjendi , perk.

1.296

1.231

1.166

1.101

1.037

2 Fr. Ar, Argjendi

2.430

2.308

2.187

2.065

1.944

Viti 1939

0.50 Lekë

283

269

255

241

227

1 Lekë

137

168

159

151

142

2 Lekë

283

269

255

241

227

5 Lekë

850

808

765

723

680

Viti 1940

0.20 Lekë

162

154

146

138

130

0.50 Lekë

243

231

219

207

194

Viti 1941

0.20 Lekë

162

154

146

138

130

0.50 Lekë

243

231

219

207

194

Viti 1957

1/2 Lekë

25

24

23

22

20

1 Lekë

46

43

41

39

36

2 Lekë

46

43

41

39

36

5 Lekë

61

58

55

52

49

Viti 1964

5 Qindarka

108

102

97

91

86

10 Qindarka

129

123

116

110

103

20 Qindarka

151

143

136

128

120

50 Qindarka

344

327

310

293

275

1 Lekë

344

327

310

293

275

Viti 1969

5 Qindarka

73

69

66

62

59

10 Qindarka

86

82

77

73

69

20 Qindarka

108

102

97

91

86

50 Qindarka

172

164

155

146

138

1 Lekë

258

245

232

219

207

Viti 1988

5 Qindarka

56

53

50

48

45

10 Qindarka

69

65

62

59

55

20 Qindarka

69

65

62

59

55

50 Qindarka

120

114

108

102

96

1 Lekë

155

147

139

132

124

1 Lekë/ Alumin

138

131

124

117

110

5 Lekë perk.

1.549

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

50 Lekë/ Argjendi perk.

27.537

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

Viti 1987

5 Lekë perk.

1.076

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

50 Lekë/ Argjendi perk

11.617

11.036

10.456

9.875

9.294

Viti 1989
2 Lekë .

243

231

219

207

194

2 Lekë përkujtimore

304

nuk aplikohet nuk aplikohet nuk aplikohet nuk aplikohet

Viti 2001

Ari

200 Lekë "St. e Davidit"

20.248

19.236

18.223

17.211

16.198

Argjend

100 Lekë "St. e Davidit"

3.290

3.126

2.961

2.797

2.632

50 Lekë "St. e Davidit

759

721

683

645

607

Argjend

100 Lekë "Integ. Shqipr"

3.797

3.607

3.417

3.227

3.037

Argjend

200 Lekë "Integ. Shqipr"

2.784

2.645

2.506

2.366

2.227


II. Çmimet e shitjes me pakicë dhe të diferencuara
të monedhave metalike shtypur për qëllime numizmatike, pa kurs ligjor.
Miratuar nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, me Urdhërin Nr. Prot. 2367, datë 12.05.2006, në mbështetje
të Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, dt. 08.12.2004, shtojca nr. 1, pika 5.2.

Monedha

Çmimet
në Lekë

Çmimet e diferencuara për shitje me shumicë

Çmimi në Lek
nga 10-30 copë

Çmimi në Lek
nga 40-69 copë

Çmimi në Lek
nga 70-99 copë

Çmimi në Lek
mbi 100 copë

1

2

3

4

5

6

Viti 2002
Argjendi 100 Lekë "90-vjetori...."

1.673

1.589

1.505

1.422

1.338

50 Lekë " " " "

84

80

76

72

67

50 Lekë " " me ambalazh

213

203

192

181

171

20 Lekë "Antikiteti Shqipt"

74

70

67

63

59

20 Lekë " " me ambalazh

202

192

181

171

161

Viti 2003

50 Lekë "100 vjt- D. Rada

95

90

86

81

76

50 Lekë " " me ambalazh

195

185

176

166

156

Viti 2004

50 Lekë "Kost. pop. ne Sh"

30

29

27

26

24

50 Lekë"Antikiteti shqiptar"

30

29

27

26

24

1995

Medaljon 70-vjet. BSh

2.996

2.846

2.696

2.547

nuk aplikohet

KATALOGE

Çmimi në Lek
nga 2-9 copë

Çmimi në Lek
nga 10-24 copë

Çmimi në Lek
mbi 25 copë

nuk aplikohet

2002

"Kartëmonedhat dhe monedhat e Shqipërisë".

5.541

4.987

4.710

4.433

III. Çmimet e shitjes me pakicë dhe të diferencuara
të kartëmonedhave dhe monedhave metalike me kurs ligjor
Miratuar nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, me Urdhërin Nr. Prot. 2367, datë 12.05.2006, në mbështetje
të Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, dt. 08.12.2004, shtojca nr. 1, pika 5.2.

Kartëmonedha

Çmimet
në Lekë

Çmimet e diferencuara për shitje me shumicë

Çmimi në Lek
nga 10-30 copë

Çmimi në Lek
nga 40-69 copë

Çmimi në Lek
nga 70-99 copë

Çmimi në Lek
mbi 100 copë

1

2

3

4

5

6

Viti 1991

500 Lekë

750

713

675

638

600

Viti 1992

Seri kartëmonedhash

200 Lekë

300

285

270

255

240

500 Lekë

750

713

675

638

600

1000 Lekë

1500

1425

1350

1275

1200

Viti 1994 Seri kartëmonedhash

100 Lekë

200

190

180

170

160

200 Lekë

300

285

270

255

240

500 Lekë

750

713

675

638

600

1000 Lekë

1500

1425

1350

1275

1200

Viti 1995
1000 Lekë

1500

1425

1350

1275

1200

Viti 1996 Seri kartëmonedhash emisioni i ri.
100 Lekë

200

190

180

170

160

200 Lekë

300

285

270

255

240

500 Lekë

550

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

1000 Lekë

1100

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

5000 Lekë

5500

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

Viti 1996 Seri kartëmonedhash riprintimi

100 Lekë

200

190

180

170

160

200 Lekë

300

285

270

255

240

500 Lekë

750

713

675

416

392

1000 Lekë

1100

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

Viti 1996 Riptintim i vitit 1991
500 Lekë

550

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

Viti 2001 Seri kartëmonedhash

200 Lekë

300

285

270

255

240

500 Lekë

550

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

1000 Lekë

1100

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

5000 Lekë

5500

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

nuk aplikohet

M O N E D H A

Viti 1995

5 Lekë

30

29

27

26

24

Viti 1996

1 Lekë

6

6

5

5

5

10 Lekë

30

29

27

26

24

20 Lekë

60

57

54

51

48

50 Lekë

150

143

135

128

120

Viti 2000

5 Lekë

30

29

27

26

24

10 Lekë

30

29

27

26

24

20 Lekë

60

57

54

51

48

50 Lekë

150

143

135

128

120

100 Lekë

200

190

180

170

160

Viti 2003

50 Lekë

150

143

135

128

120

- Çmimet e miratuara më parë, shfuqizohen.
- Këto çmime kanë hyrë në fuqi në datë 12 Maj 2006.
- Mbi këto çmime aplikohet 20 % TVSH, si dhe shpenzime transporti nëse do të ketë.

Copyright © 2004-2017 Banka e Shqipėrisė. Tė gjitha tė drejtat tė rezervuara.