Kontakte

Adresat

Sheshi "Skënderbej", nr. 1, Tiranë:

Selia Qendrore
Kabineti i Guvernatorit
Departamenti Juridik
Departamenti i Burimeve Njerëzore
Departamenti i Kërkimeve
Departamenti i Politikës Monetare
Departamenti i Operacioneve Monetare
Departamenti i Stabilitetit Financiar
Departamenti i Statistikave Financiare
Departamenti i Kontrollit
Departamenti i Sigurimit dhe Mbrojtjes
Departamenti i Administrimit
Departamenti i Emisionit (Vetëm për letërkëmbimin zyrtar)

 

 Rruga e Dibrës, Kompleksi "Halili", Kulla A, Tiranë:

Departamenti i Mbikëqyrjes
Departamenti i Sistemit të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës
Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

Dega e Bankës së Shqipërisë në Elbasan:

Lagjja "28 Nëntori", Rruga "11 Nëntori", pranë Prefekturës Elbasan, Elbasan

Dega e Bankës së Shqipërisë në Gjirokastër:

Lagjja "Varosh", pranë Qarkut Gjirokastër, Gjirokastër 

Dega e Bankës së Shqipërisë në Korçë:  

Bulevardi "Gjergj Kastrioti", Korçë

Dega e Bankës së Shqipërisë në Lushnje: 

Lagjja "Kongresi i Lushnjes", prapa Bashkisë Lushnje, Lushnje

Dega e Bankës së Shqipërisë në Shkodër: 

Lagjja "Qemal Stafa", Rruga "13 Dhjetori", pranë Prefekturës Shkodër, Shkodër 

Tel:

+ 355 4 241 93 01

+ 355 4 241 93 02

+ 355 4 241 93 03

+ 355 4 241 94 09

+ 355 4 241 94 10

+ 355 4 241 94 11

Fax: + 355 4 241 94 08
Email:

Informacion i përgjithshëm:  public@bankofalbania.org

Zyra e shtypit:  zyraeshtypit@bankofalbania.org  

Statistikat: statistics@bankofalbania.org

Orari Zyrtar: 08:15 -16:45

 

Pershtypje