Njoftime për tendera


Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Procedurë e veçantë sipas vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 65, datë 26.11.2014, i ndryshuar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 17.500.000 Lekë”.


Blerje uniforma e veshje pune për punonjësit e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje uniforma e veshje pune për punonjësit e Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2.457.000 Lekë”.


Blerje dhe implementim i 4 copë pajisje ‘SAN Switch’ për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje dhe implementim i 4 copë pajisje ‘SAN Switch’ për nevojat e Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 27.000.000 Lekë”.


Shërbimi katering ne ambientet e Bankës së Shqipërisë për një periudhë 1 vjeçare

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi katering ne ambientet e Bankës së Shqipërisë për një periudhë 1 vjeçare”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 10,200,000 Lekë”.


Rinovimi i sistemit te aspirimit ne degën e Bankës se Shqipërisë ne Shkodër

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rinovimi i sistemit te aspirimit ne degën e Bankës se Shqipërisë ne Shkodër”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,200,000 Lekë”.


Blerje e Blu Diesel dhe benzine pa plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës se Shqipërisë ne Tirane dhe ne dege per nje periudhe nje vjecare

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje e Blu Diesel dhe benzine pa plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës se Shqipërisë ne Tirane dhe ne dege”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 20.000.000 Lekë”.


Rinovimi i suportit vjetor për storage HPE 3 PAR StoreServ 7200c për Bankën e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rinovimi i suportit vjetor për storage HPE 3 PAR StoreServ 7200c për Bankën e Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2.200.000 Lekë”.


Shtypja e botimeve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shtypja e botimeve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur ndërkombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4.589.000 Lekë”.


Blerja e suportit vjetor te produkteve Cissco

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: Blerja e suportit vjetor te produkteve Cissco

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,671,000 Lekë”.

1 deri 10 nga 15
Faqe 1 nga 2

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu