Njoftime për tendera

Blerje e një pajisje pirun elektrik për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: Blerje e një pajisje pirun elektrik për nevojat e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,996,800 Lekë”.


Blerje dhe instalim I sistemeve te vezhgimit per nevojat e degeve te Bankes se Shqiperise

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: Blerje dhe instalim I sistemeve te vezhgimit per nevojat e degeve te Bankes se Shqiperise

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 126,000,000 Lekë”.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes së sistemeve të kondicionimit në dhomat e serverëve dhe arkivës së Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes së sistemeve të kondicionimit në dhomat e serverëve dhe arkivës së Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,388,000 Lekë”.


Rinovimi i suportit vjetor të HP Data Protector

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: Rinovimi i suportit vjetor të HP Data Protector

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,450,000 Lekë”.


Blerje e suportit vjetor per serverat e tipit Lenovo / IBM System te Bankes se Shqiperise

TENDER I HAPUR KOMBËTAR

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje e suportit vjetor per serverat e tipit Lenovo / IBM System te Bankes se Shqiperise”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,520,000 Lekë”.


Blerje e disa pajisjeve pune për përpunimin e parasë, shirit plastik me numër identifikimi dhe letra fashetimi për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje e disa pajisjeve pune për përpunimin e parasë, shirit plastik me numër identifikimi dhe letra fashetimi për nevojat e Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6.540.000 Lekë”.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,604,000 Lekë”.


Blerje programesh Software, për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Blerje programesh Software, për nevojat e Bankës së Shqipërisë".

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i hapur kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3.581.600 Lekë.

1 deri 8 nga 8
Faqe 1 nga 1

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu