Aplikacione

Aplikacioni ''Albanian Money''

Albanian Money është aplikacioni i parë zyrtar i Bankës së Shqipërisë, i cili synon të informojë dhe edukojë publikun e gjerë mbi paranë shqiptare në përgjithësi, si dhe elementët e saj të sigurisë në veçanti. Në formë interaktive, ky aplikacion mundëson  shfaqjen e:

  • monedhave dhe kartëmonedhave shqiptare të qarkullimit;

  • elementëve të sigurisë së kartëmonedhave;

  • kursit zyrtar të këmbimit valutor përkundrejt monedhës vendase Lekë, i cili përditësohet në mënyrë automatike.                

Ky aplikacion është i përshtatshëm për përdorim në web, si dhe mund të shkarkohet nga të gjithë telefonat me sistem operimi IOS (iphone, ipad, ipod), android (samsung) dhe pajisje tablet.


Për më shumë shkarko aplikacionin:

  .app_icon_1.             
   Albanian Money

  

  .en_generic_rgb_wo_60.