Aplikacione

Aplikacioni ''Albanian Money''

Albanian Money është aplikacioni i Bankës së Shqipërisë, i cili synon të informojë dhe edukojë publikun e gjerë mbi paranë shqiptare në përgjithësi, si dhe elementët e saj të sigurisë në veçanti.

Në formë interaktive, ky aplikacion mundëson shfaqjen e elementeve të dizajnit dhe të elementëve të sigurisë së kartëmonedhave të serisë së re 200 dhe 5000 Lekë.
               
Albanian Money