Botimet e Bankës së Shqipërisë

Botimet e Bankës së Shqipërisë ofrojnë informacion të zgjeruar e të përditësuar mbi ekonominë shqiptare dhe atë botërore; mbi zhvillimet në sistemin bankar dhe atë financiar. 

Botimet e Bankës së Shqipërisë klasifikohen sipas periodicitetit të publikimit, në botime periodike dhe joperiodike.

Ju mund të regjistroheni në listën elektronike

Nëse dëshironi kopje të botimeve të Bankës së Shqipërisë, jeni të lutur të kontaktoni Zyrën e Botimeve dhe Edukimit:

Tel. (355 4) 2419303, ext. 2270
Faks (355 4) 2419408
E -mail: [email protected]

Sepse ne mbrojmë mjedisin!
Disa nga botimet tona janë vetëm në formë elektronike, në kuadër të politikës së Bankës së Shqipërisë për mbrojtjen e mjedisit.