Praktika mësimore

Të nderuar Studentë,

Në vijim të situatës së krijuar nga Covid-19, dhe në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.1, datë 25.3.2020 “Për konfirmimin dhe vijimin e zbatimit të masave të veçanta administrative të​ marra gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”,  Banka e Shqipërisë pezullon aplikimet për kryerjen e praktikave mësimore deri në një njoftim të dytë.                    

Duke ju falënderuar për mirëkuptimin!