NEI Maksimal për kreditë konsumatore

Banka Shqipërisë publikon NEI maksimal për kreditë konsumatore, bazuar në rregulloren nr. 48 datë 01.07.2015 «Për kredinë konsumatore dhe hipotekore»

Data efektive    18-Jan-22
Monedha Intervali i shumës së disbursuar Produktet  NEI maksimal 
LEKE 0 - 200.000 Leke Kredi me keste  171.41%
Overdraft 19.55%
Karte krediti 27.28%
   
     
200.000 - 2 mln Leke  Kredi me keste  38.79%
Overdraft 16.75%