NEI Maksimal për kreditë konsumatore

Banka Shqipërisë publikon NEI maksimal për kreditë konsumatore, bazuar në rregulloren nr. 48 datë 01.07.2015 «Për kredinë konsumatore dhe hipotekore»

Data efektive    28 Mars 2023
Monedha Intervali i shumës së disbursuar Produktet  NEI maksimal 
LEKË 0 - 200.000 Lekë Kredi me këste  118.96%
Overdraft 18.16%
Kartë krediti 27.18%
   
     
200.001 - 600.000 Lekë Kredi me këste  47.07%
     
600.001 - 2 mln Lekë Kredi me këste  23.63%
200.001 - 2 mln Leke Overdraft 16.66%
       
EURO 0 - 200.000 Lekë Kartë krediti 25.63%