NEI Maksimal për kreditë konsumatore

Banka Shqipërisë publikon NEI maksimal për kreditë konsumatore, bazuar në rregulloren nr. 48 datë 01.07.2015 «Për kredinë konsumatore dhe hipotekore»

Data efektive    10 Korrik 2023
Monedha Intervali i shumës së disbursuar Produktet  NEI maksimal 
LEKË 0 - 200.000 Lekë Kredi me këste  118.96%
Overdraft 18.95%
Kartë krediti 28.23%
   
     
200.001 - 600.000 Lekë Kredi me këste 47.07%
Overdraft 17.15%
     
600.001 - 2 mln Lekë Kredi me këste  17.27%
       
EURO 0 - 200.000 Lekë Kartë krediti 24.78%