NEI Maksimal për kreditë konsumatore

Banka Shqipërisë publikon NEI maksimal për kreditë konsumatore, bazuar në rregulloren nr. 48 datë 01.07.2015 «Për kredinë konsumatore dhe hipotekore»

Data efektive    8-Korr-2022
Monedha Intervali i shumës së disbursuar Produktet  NEI maksimal 
LEKE 0 - 200.000 Lekë Kredi me keste  136.58%
Overdraft 18.26%
Kartë krediti 27.59%
   
     
200.000 - 2 mln Lekë  Kredi me keste  25.89%
Overdraft 16.47%
       
EURO 0 - 200.000 Lekë Kartë krediti 26.21%