Përshtypje

Banka e Shqipërisë mban dhe organizon këtë faqe interneti për të rritur informimin e publikut mbi politikat dhe aktivitetet e saja. Qëllimi ynë është të japim informacion të saktë dhe të përditësuar. Për këtë arsye, ne do të mirëpresim çdo koment, vërejtje apo sugjerim tuajin lidhur me mënyrën e organizimit apo cilësinë e informacionit të faqes sonë, në mënyrë që ta përmirësojmë dhe ta pasurojmë më tej këtë shërbim.