Statistika të lidhura me Fondin Monetar Ndërkombëtar

Fondi Monetar Ndërkombëtar krijon dhe mban bazë të gjerë të dhënash me kuadër të përbashkët metodologjik, duke mundësuar monitorimin e vazhdueshëm të treguesve makroekonomikë kombëtarë të sektorëve realë, fiskalë, financiarë dhe të jashtëm të vendeve anëtare. Të dhënat publikohen në internet dhe në këtë mënyrë janë të arritshme edhe për palët e tjera të interesuara.

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: [email protected]