Statistikat e Llogarive Financiare

Llogaritë financiare janë një sistem statistikor i integruar, që pasqyron marrëdhëniet financiare ndërmjet sektorëve të ekonomisë. Ato jane blloku me i ri statistikor i Bankës së Shqipërisë

Si pjesë e pavarur e llogarive kombëtare, llogaritë financiare ofrojnë një pamje të plotë, gjithëpërfshirëse të situatës financiare dhe marrëdhënieve financiare në ekonomi, për sa i përket sektorëve ekonomikë dhe instrumenteve financiarë, përfshirë dhe marrëdhëniet me jo-rezidentët.

Në publikimin e muajit Dhjetor 2017, Departamenti i Statistikave Financiare për herë të parë, ofron për publikun statistikat e Llogarive financiare të sektorit të korporatave financiare

Paraqitja e plotë e llogarive financiare (të gjithë sektorët institucionalë) do të publikohet në fund të vitit 2018, sikundër parashikohet në Programin e Statistikave Zyrtare 2017-2021 dhe në Kalendarin e Publikimit të statistikave të Bankës së Shqipërisë.

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu