Statistikat e Llogarive Financiare

Llogaritë financiare janë një sistem statistikor i integruar, që pasqyron marrëdhëniet financiare ndërmjet sektorëve të ekonomisë. Ato jane blloku me i ri statistikor i Bankës së Shqipërisë

Si pjesë e pavarur e llogarive kombëtare, llogaritë financiare ofrojnë një pamje të plotë, gjithëpërfshirëse të situatës financiare dhe marrëdhënieve financiare në ekonomi, për sa i përket sektorëve ekonomikë dhe instrumenteve financiarë, përfshirë dhe marrëdhëniet me jo-rezidentët.

Në publikimin e muajit Dhjetor 2018, Departamenti i Statistikave Financiare për herë të parë, ofron për publikun Llogaritë financiare Kombëtare (të gjithë sektorët institucionalë).

 

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: [email protected]