Monedha të qarkullimit

 1 Lek

 1 Lek

Përmban një pelikan dhe është emetuar në vitet 1996, 2008, 2013.

Më shumë

5 lekë

5 lekë

Përmban shqiponjën e flamurit dhe është emetuar në vitet 1995, 2000, 2011, 2014, 2020.

Më shumë

10 lekë

10 lekë

Përmban Kalanë e Beratit dhe është emetuar në vitet 1996, 2000, 2009, 2013, 2018,

Më shumë

20 lekë

20 lekë

Përmban anijen liburne dhe është emetuar në vitet 1996, 2000, 2012, 2020.

Më shumë

50 lekë

50 lekë

Përmban mbretin ilir Gent dhe është emetuar në vitet 1996, 2020.

Më shumë

50 Lekë

50 Lekë

Përmban një helmetë ilire dhe është emetuar në vitin 2003.

Më shumë

100 lekë

100 lekë

Përmban mbretëreshën ilire Teuta dhe është emetuar në vitin 2000.

Më shumë