Tendencat në Kreditim

Analiza mbi tendencat e aktivitetit kreditues në vend përgatitet katër herë në vit. Ky material analizon të dhënat monetare për portofolin e kredisë, si dhe kushtet e kreditimit. Gjithashtu, pjesë e këtij materiali është edhe një përmbledhje e zhvillimeve të fundit të aktivitetit kreditues në vendet e Evropës Qendrore Juglindore (EQJL).