Borxhi i Jashtëm Bruto

Borxhi i jashtëm i Shqipërisë, si borxh bruto, paraqet vetëm një nënkategori të detyrimeve të Shqipërisë kundrejt vendeve të tjera, të raportuara në pozicionin e investimeve ndërkombëtare. Në borxhin e jashtëm janë përfshirë vetëm instrumentet financiare me karakter borxhi.

SHËNIME METODOLOGJIKE

Lidhje te brendshme :

Lidhje të jashtme :

Borxhi i Jashtëm Bruto

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org