Tregtia Ndërkombëtare e Shërbimeve

Statistikat e tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve paraqesin të ardhurat (eksport) dhe shpenzimet (import) të tregtisë në shërbime ndërmjet Shqipërisë dhe pjesës tjetër të botës. Tregtia ndërkombëtare në shërbime është pjesë përbërëse e llogarisë korrente të bilancit të pagesave. Këto statistika me frekuencë vjetore paraqiten, sipas klasifikimit standard të shërbimeve në bilancin e pagesave dhe vendeve partnerë tregtarë.

 

 

 

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org