Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare (PIN)

Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare (IIP) tregon të gjitha mjetet dhe detyrimet financiare të rezidentëve të ekonomisë kundrejt jorezidentëve, të vlerësuara në një moment të dhënë në kohë. Kështu, PIN siguron informacion jo vetëm mbi vëllimin dhe strukturën e mjeteve financiare të mbajtura jashtë vendit nga rezidentët, por edhe mbi pasuritë financiare të jorezidentëve, që mbahen në Shqipëri.

SHËNIME METODOLOGJIKE

Lidhje te brendshme :

Lidhje të jashtme :

Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare (PIN)

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: [email protected]