Kreditë

Kërkim

 Tabela  Treguesi


Indikatorët më të rëndësishëm


Të dhënat e përditësuara

Statistikat Monetare, Financiare dhe Bankare

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org