Fluksi i investimeve të huaja direkte

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » POZICIONI I INVESTIMEVE NDERKOMBETARE
Përshkrimi: Fluksi tremujor i investimeve direkte-detyrime sipas shteteve - M6BP
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Tabela paraqet fluksin tremujor të investimeve direkte-detyrime sipas shteteve dhe sipas Manualit 6 të Bilancit të Pagesave. Zërat janë të shprehur në milionë euro. Hapësirat boshe paraqesin të dhëna konfidenciale.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
AE Emiratet e Bashkuara Arabe
AT Austri
BG Bullgari
CH Zvicër
CN Kinë
CY Qipro
DE Gjermani
FR Francë
GB Mbretëria e Bashkuar
GR Greqi
HR Kroaci
IT Itali
KS Kosovë
KW Kuvajt
KY Ishujt Kajman
LB Liban
LU Luksemburg
MK Maqedonia e Veriut
NL Hollandë
NO Norvegji
PA Panama
SE Suedi
SI Slloveni
TR Turqi
US Shtetet e Bashkuara të Amerikës
RS Serbi
INT Organizata Ndërkombëtare
O Të tjera për arsye konfidencialiteti
Totali i ID-detyrime
 

Investimet e Huaja

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: [email protected]