Pozicioni i investimeve të huaja direkte

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » POZICIONI I INVESTIMEVE NDERKOMBETARE
Përshkrimi: Stoku tremujor i investimeve direkte-detyrime sipas shteteve - M6BP
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Tabela paraqet stokun tremujor të investimeve direkte-detyrime sipas shteteve dhe sipas Manualit 6 të Bilancit të Pagesave. Zërat janë të shprehur në milionë euro. Hapësirat boshe paraqesin të dhëna konfidenciale.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
AE Emiratet e Bashkuara Arabe
AT Austri
BA Bosnja dhe Hercegovina
BE Belgjikë
BG Bullgari
CA Kanada
CH Zvicër
CN Kinë
CY Qipro
CZ Çeki
DE Gjermani
EG Egjipt
ES Spanjë
FR Francë
GB Mbretëria e Bashkuar
GR Greqi
HR Kroaci
HU Hungari
IL Izrael
IT Itali
JP Japoni
KS Kosovë
KW Kuvajt
KY Ishujt Kajman
LB Liban
LU Luksemburg
ME Mali i Zi
MK Maqedonia e Veriut
NL Hollandë
NO Norvegji
PA Panama
PL Poloni
RO Rumani
SI Slloveni
TR Turqi
US Shtetet e Bashkuara të Amerikës
VG Ishujt Virgin (Britanikë)
RS Serbi
INT Organizata Ndërkombëtare
O Të tjera për arsye konfidencialiteti
Totali i ID-detyrime

Investimet e Huaja

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: [email protected]