Kursi mesatar mujor

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM » KURSI I KEMBIMIT
Përshkrimi: Kursi mesatar i këmbimit nga viti 2002.
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Kursi mesatar i këmbimit të monedhave të huaja kundrejt lekut përfaqëson mesataren e thjeshtë të kurseve zyrtare ditore të këmbimit përkundrejt monedhës vendase LEK, gjatë një muaji. Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") llogaritet sipas Udhezimit "Mbi mënyrën e llogaritjes së "fiksit" të kursit të këmbimit të lekut, në Bankën e Shqipërisë" miratuar me VKM, Nr.66, datë 30.08.2006. Kursi i këmbimit i Juanit kinez CNY dhe CNH kundrejt lekut ka filluar të publikohet nga muaji tetor 2016.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Jeni Japonez (per 100) (JPY)
2 Sterlina Angleze (GBP)
3 Franga Zvicerane (CHF)
4 E U R O
5 Ari (oz)
6 Argjendi (oz)
7 Dollari Australian (AUD)
8 Dollari Kanadez (CAD)
9 Korona Suedeze (SEK)
10 Korona Norvegjeze (NOK)
11 Korona Daneze (DKK)
12 Spec Drawing RIGH
13 Dollari Amerikan (USD)
14 Juani Kinez (onshore) CNY
15 Juani Kinez (offshore) CNH

Kursi i Këmbimit

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu