Akte nënligjore

Banka e Shqipërisë  në përmbushje të detyrimit të saj ligjor, ka miratuar disa akte ligjore të cilat përcaktojnë rregullat dhe procedurat për kryerjen e pagesave me instrumente që përdoren si mjete pagese, rregullat e funksionimit të sistemit të pagesave, të cilat rregullojnë marrëdhëniet midis pjesëmarrësve në sistem, por dhe përcaktojnë qartë të drejtat e  detyrimet e palëve në këtë marrëdhënie.

1 deri 10 nga 17 
Faqe 1 nga 2

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu