100 Lekë, emetim i vitit 1993 dhe 1994

 
100-leke-1994-para11
100-leke-1994-para
Përmasat 154 mm x 72 mm
Ngjyra Lejla
Hedhur në qarkullim 25.04.1994
Pamja e përparme Është vendosur një portret shoqëruar me vlerë në të djathtë.
Pamja e prapme Pejzazh malor në qendër të të cilit është vendosur një shqiponjë. Në të djathtë është vendosur vlera e kartëmonedhës.
MË SHUMË


Afati i kartëmonedhës:

  • Ka patur kurs ligjor deri më 31 dhjetor 2008.
  • Prej datës 1 janar 2009 nuk është përdorur më si mjet pagese.
  • Grumbullohet kundrejt shkëmbimit me 100 % të vlerës pranë sporteleve të sistemit bankar.
  • Afati i grumbullimit deri më datë 31 dhjetor 2023.