Kartëmonedha të emetuara nga Banka Kombëtare e Shqipërisë 1925 - 1945

Emetime të vitit 1926

1 Frang Ari

Kartëmonedha e parë kombëtare shqiptare
ka qarkulluar vetëm 10 ditë dhe është shtypur në firmën "Richter" në Napoli, Itali.

5 Franga Ari

5 Franga Ari
Hedhur në qarkullim me njoftimin e datës 28.02.1926.

20 Franga Ari

20 Franga Ari
Hedhur në qarkullim me njoftimin e datës 28.02.1926.

100 Franga Ari

100 Franga Ari
Kartëmonedhë e rrallë. Hedhur në qarkullim me njoftimin e datës 20.05.1926.

5 Franga

5 Franga

20 Franga

20 Franga

100 Franga Ari (Viti 1926 me vulë)

100 Franga Ari (Viti 1926 me vulë)
Kartëmonedhë e vitit 1926, e vulosur me një shqiponjë mbi portretin e Ahmet Zogut. U quajt emision i vitit 1939. Eshtë kartmonedhë e rrallë dhe ka qarkulluar vetëm pak ditë.

100 Franga

100 Franga
Hedhur në qarkullim në maj të vitit 1940, kjo kartëmonedhë ka në filigramë portretin e Viktor Emanuelit III.

2 Lekë

2 Lekë

Miratuar me Dekretin nr. 530, dt. 10.11.1940. Ka qendruar në qarkullim deri në fund të vitit 1944.


5 Lekë

5 Lekë
Miratuar me Dekretin nr. 129, dt. 09.06.1942. Ka qendruar në qarkullim deri në fund të vitit 1944.

10 Lekë

10 Lekë
Miratuar me Dekretin nr. 343, dt. 18.08.1940. Ka qendruar në qarkullim deri në fund të vitit 1944.

100 Fr. Shq. çek viti 1943


20 Fr. Shq. çek viti 1944


100 Fr. Shq. çek viti 1944