Kartëmonedha të emetuara nga Banka Kombëtare e Shqipnis 1925 - 1945

Emetime të vitit 1926

5 LEK / 1 FRANK ARI

5 LEK / 1 FRANK ARI
Kartëmonedha e parë kombëtare shqiptare
ka qarkulluar vetëm 10 ditë dhe është shtypur në firmën "Richter" në Napoli, Itali.

5 Franka Ari / ''PESË FRANKA ARI''

5 Franka Ari / ''PESË FRANKA ARI''
Hedhur në qarkullim me njoftimin e datës 28.02.1926.

20 Franka Ari / ''NJIZET FRANKA ARI''

20 Franka Ari / ''NJIZET FRANKA ARI''
Hedhur në qarkullim me njoftimin e datës 28.02.1926.

100 Franka Ari / ''NJI QIND FRANKA ARI''

100 Franka Ari / ''NJI QIND FRANKA ARI''
Kartëmonedhë e rrallë. Hedhur në qarkullim me njoftimin e datës 20.05.1926.

5 Franga / “PESË FRANGA”

5 Franga / “PESË FRANGA”

20 Franga / ''NJIZET FRANGA''

20 Franga / ''NJIZET FRANGA''

100 Franka Ari / ''NJI QIND FRANKA ARI'' (Viti 1926 me vulë)

100 Franka Ari / ''NJI QIND FRANKA ARI'' (Viti 1926 me vulë)
Kartëmonedhë e vitit 1926, e vulosur me një shqiponjë mbi portretin e Ahmet Zogut. U quajt emision i vitit 1939. Eshtë kartmonedhë e rrallë dhe ka qarkulluar vetëm pak ditë.

100 Franga / ''NJIQIND FRANGA''

100 Franga / ''NJIQIND FRANGA''
Hedhur në qarkullim në maj të vitit 1940, kjo kartëmonedhë ka në filigramë portretin e Viktor Emanuelit III.

2 Lek

2 Lek

Miratuar me Dekretin nr. 530, dt. 10.11.1940. Ka qendruar në qarkullim deri në fund të vitit 1944.


5 Lek

5 Lek
Miratuar me Dekretin nr. 129, dt. 09.06.1942. Ka qendruar në qarkullim deri në fund të vitit 1944.

10 Lek

10 Lek
Miratuar me Dekretin nr. 343, dt. 18.08.1940. Ka qendruar në qarkullim deri në fund të vitit 1944.

100 Fr. Shq. çek viti 1943


20 Fr. Shq. çek viti 1944


100 Fr. Shq. çek viti 1944