Kartëmonedha të emetuara nga Banka e Shtetit Shqiptar 1945 - 1992

Kartëmonedha të emetuara në vitin 1945

20 Franga Ar

20 Franga Ar
Kartëmonedhë e vitit 1926, e cila me vulën e vitit 1945 sipër, u quajt emision i vitit 1945.

20 Franga

20 Franga
Kartëmonedhë e vitit 1939, e cila me vulën e vitit 1945 sipër, u quajt emision i vitit 1945.

100 Franga

100 Franga

Kartëmonedhë e vitit 1939, e cila me vulën e vitit 1945 sipër, u quajt emision i vitit 1945.


10 Lekë

10 Lekë

50 Lekë

50 Lekë

100 Lekë

100 Lekë

500 Lekë

500 Lekë
Viti i emetimit: 1947
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 164 x 82 mm
Shtypur në: shtypshkronjën e Bankës Kombëtare të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë
Ngjyra: Kafe
Autori: Kel Kodheli

1000 Lekë

1000 Lekë

10 Lekë

10 Lekë

50 Lekë

50 Lekë
Viti i emetimit: 1949
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 140 x 74 mm
Shtypur në: Bashkimin Sovjetik
Ngjyra: Blu
Autori: Kel Kodheli

100 Lekë

100 Lekë
Viti i emetimit: 1949
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 145 x 85 mm
Shtypur në: Bashkimin Sovjetik
Ngjyra: E gjelbër
Autori: Kel Kodheli

500 Lekë

500 Lekë
Viti i emetimit: 1949
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 165 x 89 mm
Shtypur në: Bashkimin Sovjetik
Ngjyra: Blu/kafe
Autori: Kel Kodheli

1000 Lekë

1000 Lekë
Viti i emetimit: 1949
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 174 x 95 mm
Shtypur në: Bashkimin Sovjetik
Ngjyra: E purpurt
Autori: Kel Kodheli

1 Lek

1 Lek
Viti i emetimit: 1964
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 105 x 55,5 mm
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Ngjyra: E gjelbër/blu
Autori: Hysen Devolli

3 Lekë

3 Lekë
Viti i emetimit: 1964
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 106 x 60 mm
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Ngjyra: Kafe/vjollcë
Autori: Hysen Devolli

5 Lekë

5 Lekë
Viti i emetimit: 1964
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 125 x 65 mm
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Ngjyra: E purpurt/blu
Autori: Hysen Devolli

10 Lekë

10 Lekë
Viti i emetimit: 1964
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 135 x 75 mm
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Ngjyra: E gjelbër
Autori: Hysen Devolli

25 Lekë

25 Lekë
Viti i emetimit: 1964
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 150 x 85 mm
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Ngjyra: Blu
Autori: Hysen Devolli

50 Lekë

50 Lekë
Viti i emetimit: 1964
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 165 x 90 mm
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Ngjyra: E kuqërremtë/kafe
Autori: Hysen Devolli

100 Lekë

100 Lekë
Viti i emetimit: 1964
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Përmasat: 175 x 95 mm
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Ngjyra: Kafe/vjollcë
Autori: Hysen Devolli

1 Lek valutë

1 Lek valutë

10 Lekë valutë

10 Lekë valutë

50 Lekë valutë