Kartëmonedha të emetuara nga Banka e Shtetit Shqiptar 1945 - 1992

Kartëmonedha të emetuara në vitin 1945

20 Franga Ar

20 Franga Ar
Kartëmonedhë e vitit 1926, e cila me vulën e vitit 1945 sipër, u quajt emision i vitit 1945.

20 Franga

20 Franga
Kartëmonedhë e vitit 1939, e cila me vulën e vitit 1945 sipër, u quajt emision i vitit 1945.

100 Franga

100 Franga

Kartëmonedhë e vitit 1939, e cila me vulën e vitit 1945 sipër, u quajt emision i vitit 1945.


10 Lekë

10 Lekë

50 Lekë

50 Lekë

100 Lekë

100 Lekë

500 Lekë

500 Lekë

1000 Lekë

1000 Lekë

10 Lekë

10 Lekë

50 Lekë

50 Lekë

100 Lekë

100 Lekë

500 Lekë

500 Lekë

1000 Lekë

1000 Lekë

1 Lek

1 Lek

3 Lekë

3 Lekë

5 Lekë

5 Lekë

10 Lekë

10 Lekë

25 Lekë

25 Lekë

50 Lekë

50 Lekë

100 Lekë

100 Lekë

1 Lek valutë

1 Lek valutë

10 Lekë valutë

10 Lekë valutë

50 Lekë valutë