Monedha të emetuara nga Banka e Shtetit Shqiptar 1945-1992

Emetime të vitit 1947

½ Lek

½ Lek

1 Lek

1 Lek

2 Lekë

2 Lekë

5 Lekë

5 Lekë

½ Lek

½ Lek
Materiali dhe pastërtia: Zink
Pesha: 2,10 g
Përmasat: Ø 18.3 mm; thellësia e monedhës 1.5 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Bashkimin Sovjetik
Autori: Anonim

1 Lek

1 Lek
Materiali dhe pastërtia: Zink
Pesha: 3,20 g
Përmasat: Ø 20.2 mm; thellësia e monedhës 1.8 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Bashkimin Sovjetik
Autori: Anonim

2 Lekë

2 Lekë
Materiali dhe pastërtia: Zink
Pesha: 4,00 g
Përmasat: Ø 22.4 mm; thellësia e monedhës 2 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Bashkimin Sovjetik
Autori: Anonim

5 Lekë

5 Lekë
Materiali dhe pastërtia: Zink
Pesha: 6,20 g
Përmasat: Ø 26.6 mm; thellësia e monedhës 2 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Bashkimin Sovjetik
Autori: Anonim

5 Qindarka

5 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 0,75 g
Përmasat: Ø 18 mm; thellësia e monedhës 1.5 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Autori: Hysen Devolli

10 Qindarka

10 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 1,09 g
Përmasat: Ø 17.95 mm; thellësia e monedhës 1.8 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Autori: Hysen Devolli

50 Qindarka

50 Qindarka

50 Qindarka

50 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 2,00 g
Përmasat: Ø 24.49 mm; thellësia e monedhës 2.1 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Autori: Hysen Devolli

1 Lek

1 Lek
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 2,30 g
Përmasat: Ø 26.5 mm; thellësia e monedhës 2.2 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Autori: Hysen Devolli

20 Qindarka

20 Qindarka

5 Qindarka

5 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 0,80 g
Përmasat: Ø 18 mm; thellësia e monedhës 1.6 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Autori: Anonim

10 Qindarka

10 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 1,20 g
Përmasat: Ø 20 mm; thellësia e monedhës 2 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Autori: Anonim

20 Qindarka

20 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 1,60 g
Përmasat: Ø 22 mm; thellësia e monedhës 2.2 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Autori: Anonim

50 Qindarka

50 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 2,00 g
Përmasat: Ø 24.4 mm; thellësia e monedhës 2.2 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Autori: Anonim

50 Qindarka


1 Lek

1 Lek
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 2,30 g
Përmasat: Ø 26.5 mm; thellësia e monedhës 2.3 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Republikën Popullore të Kinës
Autori: Anonim

5 Qindarka

5 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 0.8 g
Përmasat: Ø 18.2 mm; thellësia e monedhës 1.5 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Shqipëri
Autori: Kujtim Qamo

10 Qindarka

10 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 1.1 g
Përmasat: Ø 20.2 mm; thellësia e monedhës 2 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Shqipëri
Autori: Kujtim Qamo

20 Qindarka

20 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 1.6 g
Përmasat: Ø 22.2 mm; thellësia e monedhës 2 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Shqipëri
Autori: Kujtim Qamo

50 Qindarka

50 Qindarka
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 2,00 g
Përmasat: Ø 24.1 mm; thellësia e monedhës 2.2 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Shqipëri
Autori: Kujtim Qamo

1 Lek CuNi

1 Lek CuNi
Materiali dhe pastërtia: Bakër/Alumin
Pesha: 5.2 g
Përmasat: Ø 24.2 mm; thellësia e monedhës 2.1 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Shqipëri
Autori: Kujtim Qamo

1 Lek Al

1 Lek Al
Materiali dhe pastërtia: Alumin
Pesha: 2,00 g
Përmasat: Ø 24.2 mm; thellësia e monedhës 2.1 mm
Emetuar nga: Banka e Shtetit Shqiptar
Shtypur në: Shqipëri
Autori: Kujtim Qamo

2 Lekë

2 Lekë

2 Lekë përkujtimore qarkullimi “45-vjetori i Çlirimit”

2 Lekë përkujtimore qarkullimi “45-vjetori i Çlirimit”