Monedha të emetuara nga Banka Kombëtare e Shqipërisë 1926 - 1945

Monedha emetime të vitit 1926

2 Franga

2 Franga

5 Franga

5 Franga

Varianti i parë, pa një yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


5 Franga

5 Franga

Varianti i dytë, me një yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


20 Franga

20 Franga

100 Franga

100 Franga

Varianti i parë, pa yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


100 Franga

100 Franga

Varianti i dytë, me një yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


100 Franga

100 Franga

Varianti i dytë, me dy yje poshtë bustit të Ahmet Zogut


5 Qindar Leku

5 Qindar Leku

10 Qindar Leku

10 Qindar Leku

1/4 Lek

1/4 Lek

1/2 Lek

1/2 Lek

1 Lek

1 Lek

1/4 Lek

1/4 Lek

1 Lek

1 Lek

1 Frang Ar

1 Frang Ar

10 Franga Ar

10 Franga Ar

20 Franga Ar

20 Franga Ar

100 Franga

100 Franga

Varianti pa yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


100 Franga

100 Franga

Varianti i dytë, me një yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


100 Franga

100 Franga

Varianti i dytë, me dy yje poshtë bustit të Ahmet Zogut


2 Franga Ar


1 Qindar Ar

1 Qindar Ar

2 Qindar Ar

2 Qindar Ar

1 Frang Ar

1 Frang Ar

2 Franga Ar

2 Franga Ar

1 Frang Ar

1 Frang Ar

1 Frang Ar përkujtimore “XXV-vjetori i Indipendencës”

1 Frang Ar përkujtimore “XXV-vjetori i Indipendencës”

2 Franga Ar

2 Franga Ar

20 Franga Ar përkujtimore “XXV-vjetori i Indipendencës”

20 Franga Ar përkujtimore “XXV-vjetori i Indipendencës”

100 Franga Ar

100 Franga Ar

20 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

20 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

20 Franga Ar përkujtimore “Martesa e Mbretit Eveniment Kombëtar 27.IV.1938”

20 Franga Ar përkujtimore “Martesa e Mbretit Eveniment Kombëtar 27.IV.1938”

50 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

50 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

100 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

100 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

100 Franga Ar përkujtimore “Martesa e Mbretit Eveniment Kombëtar 27.IV.1938”

100 Franga Ar përkujtimore “Martesa e Mbretit Eveniment Kombëtar 27.IV.1938”

0,20 Lekë

0,20 Lekë

0,50 Lekë

0,50 Lekë

1 Lek

1 Lek

2 Lekë

2 Lekë

5 Lekë

5 Lekë

10 Lekë

10 Lekë

0,05 Lekë

0,05 Lekë

0,10 Lekë

0,10 Lekë

0,20 Lekë

0,20 Lekë

0,50 Lekë

0,50 Lekë