Monedha të emetuara nga Banka Kombëtare e Shqipërisë 1926 - 1945

Monedha emetime të vitit 1926

2 Franga

2 Franga

5 Franga

5 Franga

Varianti i parë, pa një yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


5 Franga

5 Franga

Varianti i dytë, me një yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


20 Franga

20 Franga

100 Franga

100 Franga

Varianti i parë, pa yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


100 Franga

100 Franga

Varianti i dytë, me një yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


100 Franga

100 Franga

Varianti i dytë, me dy yje poshtë bustit të Ahmet Zogut


5 Qindar Leku

5 Qindar Leku

10 Qindar Leku

10 Qindar Leku

1/4 Lek

1/4 Lek
Materiali dhe pastërtia: Nikel
Pesha: 4,00 g
Përmasat: Ø 21.5 mm; thellësia e monedhës: 1.7 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

1/2 Lek

1/2 Lek
Materiali dhe pastërtia: Nikel
Pesha: 6,00 g
Përmasat: Ø 24 mm; thellësia e monedhës: 1.5 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

1 Lek

1 Lek
Materiali dhe pastërtia: Nikel
Pesha: 8,00 g
Përmasat: Ø 26.5 mm; thellësia e monedhës: 2.2 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

1/4 Lek

1/4 Lek
Materiali dhe pastërtia: Nikel
Pesha: 4,00 g
Përmasat: Ø 21.5 mm; thellësia e monedhës: 1.7 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Ngjyra/metali: Nikel
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

1 Lek

1 Lek
Materiali dhe pastërtia: Nikel
Pesha: 8,00 g
Përmasat: Ø 26.5 mm; thellësia e monedhës: 2.2 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

1 Frang Ar

1 Frang Ar

10 Franga Ar

10 Franga Ar

20 Franga Ar

20 Franga Ar

100 Franga

100 Franga

Varianti pa yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


100 Franga

100 Franga

Varianti i dytë, me një yll poshtë bustit të Ahmet Zogut


100 Franga

100 Franga

Varianti i dytë, me dy yje poshtë bustit të Ahmet Zogut


2 Franga Ar


1/2 Lek

1/2 Lek
Materiali dhe pastërtia: Nikel
Pesha: 6,00 g
Përmasat: Ø 24 mm; thellësia e monedhës: 2.1 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Vjenë, Austri
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

1 Lek

1 Lek
Materiali dhe pastërtia: Nikel
Pesha: 8,00 g
Përmasat: Ø 26.5 mm; thellësia e monedhës: 2.2 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Vjenë, Austri
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

1/2 Lek

1/2 Lek
Materiali dhe pastërtia: Nikel
Pesha: 6,00 g
Përmasat: Ø 24 mm; thellësia e monedhës: 2.1 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Londër, Mbretëri e Bashkuar
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

1 Lek

1 Lek
Materiali dhe pastërtia: Nikel
Pesha: 8,00 g
Përmasat: Ø 26.5 mm; thellësia e monedhës: 2.2 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Londër, Mbretëri e Bashkuar
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

1 Qindar Ar

1 Qindar Ar

2 Qindar Ar

2 Qindar Ar

1 Frang Ar

1 Frang Ar
Materiali dhe pastërtia: Argjend, 835/1000
Pesha: 5,00 g
Përmasat: Ø 23.2 mm; thellësia e monedhës: 1.6 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autori: Skulptor Giuseppe Romagnoli

2 Franga Ar

2 Franga Ar

1 Frang Ar

1 Frang Ar
Materiali dhe pastërtia: Argjend, 835/1000
Pesha: 5,00 g
Përmasat: Ø 23.2 mm; thellësia e monedhës: 1.6 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autori: Skulptor Giuseppe Romagnoli

1 Frang Ar përkujtimore “XXV-vjetori i Indipendencës”

1 Frang Ar përkujtimore “XXV-vjetori i Indipendencës”
Materiali dhe pastërtia: Argjend, 835/1000
Pesha: 5,00 g
Përmasat: Ø 23 mm; thellësia e monedhës: 1.7 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autori: Skulptor Giuseppe Romagnoli

2 Franga Ar

2 Franga Ar

20 Franga Ar përkujtimore “XXV-vjetori i Indipendencës”

20 Franga Ar përkujtimore “XXV-vjetori i Indipendencës”

100 Franga Ar

100 Franga Ar

20 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

20 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

20 Franga Ar përkujtimore “Martesa e Mbretit Eveniment Kombëtar 27.IV.1938”

20 Franga Ar përkujtimore “Martesa e Mbretit Eveniment Kombëtar 27.IV.1938”

50 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

50 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

100 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

100 Franga Ar përkujtimore “Dhet vjetori i Mbretnis” 1.IX.1928-1938

100 Franga Ar përkujtimore “Martesa e Mbretit Eveniment Kombëtar 27.IV.1938”

100 Franga Ar përkujtimore “Martesa e Mbretit Eveniment Kombëtar 27.IV.1938”

0,20 Lekë

0,20 Lekë

0,50 Lekë

0,50 Lekë
Materiali dhe pastërtia: Çelik
Pesha: 6,00 g
Përmasat: Ø 24 mm; thellësia e monedhës: 2 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

1 Lek

1 Lek
Materiali dhe pastërtia: Çelik
Pesha: 8,00 g
Përmasat: Ø 27 mm; thellësia e monedhës: 2.1 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

2 Lekë

2 Lekë
Materiali dhe pastërtia: Çelik
Pesha: 10,00
Përmasat: Ø 29.2 mm; thellësia e monedhës: 2.3 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

5 Lekë

5 Lekë
Materiali dhe pastërtia: Argjend, 835/1000
Pesha: 5,00 g
Përmasat: Ø 23.2 mm; thellësia e monedhës: 1.7 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

10 Lekë

10 Lekë

0,05 Lekë

0,05 Lekë

0,10 Lekë

0,10 Lekë

0,20 Lekë

0,20 Lekë
Materiali dhe pastërtia: Çelik
Pesha: 4,00 g
Përmasat: Ø 21.7 mm; thellësia e monedhës: 1.7 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

0,50 Lekë

0,50 Lekë
Materiali dhe pastërtia: Çelik
Pesha: 6,00 g
Përmasat: Ø 24.2 mm; thellësia e monedhës: 2 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

0,20 Lekë

0,20 Lekë
Materiali dhe pastërtia: Çelik
Pesha: 4,00 g
Përmasat: Ø 21.7 mm; thellësia e monedhës: 1.7 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti

0,50 Lekë

0,50 Lekë
Materiali dhe pastërtia: Çelik
Pesha: 6,00 g
Përmasat: Ø 24.2 mm; thellësia e monedhës: 2 mm
Emetuar nga: Banka Kombëtare e Shqipnis
Shtypur në: Zecca di Roma, Mbretëria e Italisë
Autorë: Skulptor Giuseppe Romagnoli dhe gdhendës Attilio Motti