500 Lekë, emetim i vitit 1991, 1992, 1993, 1996, 1997

 
4
3
Përmasat 159 mm x 79 mm
Ngjyra E kaltër me portokalli
Hedhur në qarkullim 28.06.1991
Pamja e përparme Një grua me një luledielli, vlera e spostuar në të djathtë, të kombinuara me një ornametikë.
Pamja e prapme Pejsazh malor i Shqipërisë.

MË SHUMË

 
Afati i kartëmonedhës:

  • Ka patur kurs ligjor deri më 30 qershor 2010.
  • Prej datës 1 korrik 2010 nuk është përdorur më si mjet pagese.
  • Grumbullohet kundrejt shkëmbimit me 100 % të vlerës pranë sporteleve të sistemit bankar.
  • Afati i grumbullimit deri më datë 31 dhjetor 2023.