500 Lekë, emetim i vitit 1992, 1994, 1996

 
2
1
Përmasat 145 mm x 68 mm
Ngjyra E kaltër
Hedhur në qarkullim 01.10.1992
Pamja e përparme Portreti i Naim Frashërit (1846-1900), një nga shkrimtarët e shquar të Rilindjes Kombëtare.
Pamja e prapme Në qendër, një qiri rrotull të cili shkruhen disa vargje të Naimit; majtas, një libër i hapur, në fletët e të cilit është vizatuar një peisazh. Në të djathtë ka të shënuar vlerën e kartëmonedhës.

MË SHUMË
 

Afati i kartëmonedhës:

  • Ka patur kurs ligjor deri më 30 qershor 2010.
  • Prej datës 1 korrik 2010 nuk është përdorur më si mjet pagese.
  • Grumbullohet kundrejt shkëmbimit me 100 % të vlerës pranë sporteleve të sistemit bankar.
  • Afati i grumbullimit deri më datë 31 dhjetor 2023.